Değerli metaller binlerce yıldır insanlar tarafından elde edilip, kullanılmıştır. Değerli metallere olan ihtiyaç arttıkça, daha az maliyetle, daha fazla değerli metal arayışı artmıştır. Değerli metaller toprakta serbest halde, bazı kimyasal tepkimeler oluşturarak veya katmalar arasında sıkışarak kayaçlar oluşturarak bulunabilir.

Değerli metaller oluşumlarına göre, değişik yöntemlerle elde edilerek, kullanılabilir hale getirilmektedir. Bu yöntemlerden biri de su ile değerli metaller elde etmektir. Atık su tesislerinden elde edilen çözeltilerde, değerli metallerin ayrıştırılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Su İle Değerli Metaller Nasıl Elde Edilir?

Değerli metalin özelliklerine ve suya göstermiş olduğu dirence göre elde etme yöntemleri, çökertme, yüzdürme yöntemleri uygulanarak elde edilir. Metalin özgül ağırlığı, bulunduğu ortamda bulunan diğer elementlerin çeşitliliği, suya karşı duyarlılığı, cevherin zengin veya fakir oluşuna göre uygulanan yöntem de değişiklik gösterir.

Su İle Değerli Metal Elde Etme Yöntemi Nerelerde Kullanılır?

Diğer metallerle kimyasal tepkimeye girmemiş, toprakta veya suda serbest halde bulunabilen metallerde sıkça kullanılan yöntemler arasında, su ile değerli metal elde etme yöntemi sıklıkla kullanılmaktadır. Toprak ve diğer kayaçlardan özgül kütlesi ile ayrılan değerli metaller, bu yöntemle çökertilerek elde edilir. Özellikle altın ve gümüş gibi değerli ağır metaller suda topraktan ve diğer kayaçlardan ayrılarak çökelti halinde kalırken, toprak ve daha hafif elementler suda yüzerek, ayrışmış olur. Bu sayede saf veya zenginleştirilmiş cevher elde edilir.

Su İle Değerli Metal Elde Etme Yöntemi Maliyetleri Ne Kadar?

Su ile değerli metal elde etme yöntemleri, toprakta bulunan cevherin zenginliğine, elde edilecek metalin ekonomik değerine, bu amaçla kurulan tesisin büyüklüğüne, uygulanan teknolojik yapının varlığına, coğrafi ve iklim koşullarının duruma göre değişiklik gösterir.

Toprak nevi zeminlerde su ile değerli metal elde etme maliyeti düşürürken, kayaçlar arasında fosilleşmiş değerli metallerin elde edilmesinde, kırıcı, öğütücü, eleyici gibi ayrıca ekipmanlara ihtiyaç duyar. Bu durum maliyeti artırıcı unsurlar arasında yer alır.

OKUYUN  Suyun yerini çay kahve tutar mı? (Kaynak: soru.com.tr)

Su İle Değerli Metal Elde Etmenin Avantajları Nelerdir?

Elde edilecek değerli metallerin, su ile elde etmeye elverişli olması, buna bağlı olarak bulunduğu ortamın coğrafi koşullarının ve iklim koşullarının üretime elverişli olması durumunda, diğer yöntemlere göre daha ekonomiktir. İşlemde kullanılan suyun, damıtılarak tekrar kullanılabilmesi olanaklıdır. Değerli metal kullanımında uygulanan diğer yöntemlere entegre edilerek, kullanılabilme özelliğine sahiptir. Aynı zamanda ortamın yapısına ve metalin özelliğine göre tek başına da kullanılabilir. Su ile değerli metal elde etme yöntemi, diğer yöntemlere göre fazla teknolojik alt yapıya bağımlı değildir. Kurulumu ve kullanımı klasik yöntemlerle yerine getirilebilir.

Su İle Değerli Metal Elde Etmenin Dezavantajları Nelerdir?

Değerli metal elde etmenin çeşitli yöntemleri bulunur. Bunlardan bazıları;

  • Su ve bazı kimyasallarla yüzdürme yöntemi,
  • Su ile çözümleyerek, çökertme yöntemi,
  • Kaynama noktasına göre ayrıştırma yöntemi,
  • Elektroliz yöntemi,
  • Manyetik alan oluşturarak ayrıştırma yöntemi,

Yöntemleridir. Uygulanan yöntemi değerli madenin ve bulunduğu yapının özellikleri belirler. Su ile değerli metal elde edilmesinde, su yöntemi uygulanması durumunda, değerli metalin sağlık derecesinde elde edilmesi düşüktür. Bu yöntemde daha fazla zenginleştirme işlemlerinde kullanılmaktadır.

Saflık derecesinde elde edilebilmesi için, ayrıca diğer ayrıştırma yöntemlerine ihtiyaç duyar. Su ile altın ve gümüş gibi sağlığı önemli değerde olan metallerin saflık derecesinde elde edilebilmesi için, ayrıca elektroliz veya kimyasal yöntem uygulanması gerekir.

Etiketler:

,