Merkez Bankası, dolar ihracat gelirleriyle ilgili çok önemli bir güncellemeye gitti. Buna göre turizmciler döviz kazancını satması durumunda yüzde 40’ı TCMB tarafından alınacak.

Mal ihracatından sağlanan gelirin Merkez Bankası’na satılması zorunlu oranının yüzde 25’ten yüzde 40’a çıkarılmasının ardından yeni çok önemli bir karar daha alındı. Merkez Bankası’nın bu kural değişikliği piyasayı salladı. Bu güncelleme ile döviz kazandırıcı hizmetler ve işlemlerden elde edilen dövizin istenildiği kısmı kadar bankalara satılması halinde, banka bu dövizin en az yüzde 40’ını Merkez Bankası’na satacak.

Döviz gelirlerinin satış zorunluğu yüzde 25’ten yüzde 40’a çıkarılmıştı

Merkez Bankasına satış işlemi ihracat bedellerinde olduğu gibi TCMB kuru üzerinden gerçekleşecek ve satılan döviz tutarının karşılığı banka tarafından döviz satıcısına TL olarak ödenecek.

TCMB, bu ay yayımladığı ihracat genelgesi kapsamında ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esaslarına ilişkin ayrıntıları düzenlemişti.

Buna göre ihracatçının döviz gelirlerinden TCMB’ye satış zorunluluğu yüzde 25’ten yüzde 40’a çıkarılmıştı.

TL olarak ödenecek

  • İlgili tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk Lirası olarak ödenecek.
  • Ukrayna ve Rusya’ya gerçekleştirilmiş veya gerçekleştirilecek ihracat işlemleriyle ilgili olarak ihracat bedellerinin döviz cinsinden beyan edilmiş olsa dahi sadece Türk parası olarak da kabulü mümkün olacak.
  • Genelgeye göre, dövizin yurt dışından geldiğinin tespiti kaydıyla, dışarıda yerleşik gerçek veya tüzel kişiler adına açılan döviz tevdiat hesaplarından ihracatçının hesabına transfer edilen bedeller bankalarca ihracat bedeli olarak kabul edilebilecek.
  • Yurt dışında yerleşik kişiler adına açılan döviz tevdiat hesaplarına, Türkiye’deki ithalatçı firmaca ödenen ithalat bedelinin, hesap sahibince verilen vekaletname çerçevesinde Türkiye’deki ithalatçı firma veya üçüncü kişilerce ihracat bedelinin kabulünde kullanılması mümkün olmayacak.
  • Yurt dışında taahhüt faaliyetlerinde bulunan Türk firmalarının, sıfatlarını teşvik etmeleri kaydıyla, yurda getirilmesi zorunlu olmayan dövizlerle açtıracakları döviz tevdiat hesaplarından ya da yurt içinde veya dışındaki bankalardan sağladıkları döviz kredisiyle açılan hesaplardan yurt dışındaki taahhüt işleri kapsamında yapılan ihracatın bedelleri ödenebilecek.
OKUYUN  Ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut dolar için tahminini açıkladı: Yaz sonu pik yapabilir

İlgili ek madde:

Yürürlük

MADDE 31 – (1) Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer. İhracat Bedellerinin Merkez Bankasına Satışı

EK MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren İBKB’ye veya DAB’a bağlanan ihracat bedellerinin en az %40’ı İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılır. Bu bedeller bankaca Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alış kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılır ve Merkez Bankasının banka nezdindeki hesabına aktarılır. Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk parası olarak ödenir.

Döviz olarak beyan edilen ihracat bedellerinin Türk Lirası olarak kabulü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Ukrayna ve Rusya’ya gerçekleştirilmiş veya gerçekleştirilecek ihracat işlemleriyle ilgili olarak ihracat bedellerinin döviz cinsinden beyan edilmiş olsa dahi Türk Lirası olarak da kabulü mümkündür.

İhracat bedelinin yurda getirilmesinde istisna tanınan ülkeler

1- Afganistan 2- Angola 3- Belarus 4- Benin 5- Cibuti 6- Etiyopya 7- Fildişi Sahili 8- Filistin 9- Gabon 10- Gana 11- Gine 12- İran 13- Kamerun 14- Kenya 15- Kırgızistan 16- Kuzey Kore 17- Küba 18- Liberya 19- Lübnan 20- Moldova 21- Nijerya 22- Senegal 23- Somali 24- Sudan 25- Suriye 26- Suudi Arabistan 27- Tacikistan 28- Tanzanya 29- Venezuela 30- Yemen

İhracat bedelinin yurda getirilmesinde gümrük beyannamesinde yer alan tutarın yüzde ellisinin tasarrufunun serbest bırakıldığı ülkeler

1- Azerbaycan 2- Cezayir 3- Fas 4- Kazakistan 5- Mısır 6- Özbekistan 7- Tunus 8- Türkmenistan 9- Ukrayna

Etiketler:

,