“SANA bu kitabı indiren O’dur. Bunun ayetlerinden bir kısmı muhkemdir ki, bu ayetler, kitabın anası (aslı) demektir. Diğer bir kısmı da müteşabih ayet­lerdir.” (Al-i İmran 3:7)

“Müteşabih” ne de­mektir:

Anlam yönünden bir­den fazla ihtimal taşıdı­ğından, anlaşılmasında güçlük bulunan lafzi-sözü ifade eder. Ayette­ki lafız-söz konumuna göre başka ayetler­de farklı anlamlara ge­lebilir. Yani: Bazı ayet­lerin anlaşılması zordur. Bunun manasını sadece Allah bilir.

Hadisler için de geçerli­dir bu.

Gelin görün ki; Al­lah’ın ilmiyle inmiş mü­teşabih ayetleri bile (veya hadisleri) önüne gelen yorumluyor.

Peki, hoca efendi senin ilmin ne? Sadece ağzı laf yapıyor. Mesela:

Yoldan çıkarma/sap­tırma fiili bazı ayetlerde gerçek anlamındadır, bazı ayetlerde ise sadece mecazi beyandadır. Kaç hoca bu örtülü anla­mı bilecek yeterlilikte?

İslam hukuku/fıkıh ko­nusuna hiç girmeyeyim. Her kendini din bilgini sanan fetva veriyor. As­lında şeytanın oyununa geliyor

Sadece bu “pek bilmiş” hocalar değil ki, dini si­yasi amaç için kullanan politikacılar farklı mı?

MALAZGİRT’İ HERKES BİR YANA ÇEKİYOR

Malazgirt Zaferi’ni Selçuklular bayram olarak kutladı mı?…

Bu içeriğin ilk paragrafları otomatik olarak listelemek için çekilerek yayınlanmıştır. İçerikten Turk Gazete sorumlu değildir. Haberin kaynağı ve tüm metin için: www.sozcu.com.tr

OKUYUN  Yara berelerle yerinden edilen trans kadınların davası: Eryaman-Esat