2023 yılının yaklaştığı şu günlerde kullanıcılar muhtarlık seçimlerinin ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyorlar. Türkiye’de bulunan yerel yönetimler belirli dönemlerde yapılan seçimler aracılığıyla belirlenir. Halkın yaşadığı yerdeki yetkilileri seçmesi için yapılan bu seçimler 2024 yılında tekrar edilecektir. Seçimlerin yapılması sonrasında halk belediye başkanlarını, belediyelerin meclis üyelerini, büyükşehir belediye başkanlarını, muhtarları ve onlara bağlı olan ihtiyar heyetlerini belirleyecektir.

Kaç Yılda Bir Muhtar Seçimi Yapılır?

Muhtarların ve halk oylamasıyla görev alan kişilerin kaç yılda bir seçileceği kanunlar çerçevesinde belirlenmiştir. Kanunlara göre mahallî idareler seçimleri her 5 yılda bir olmak üzere yapılır. Her seçim döneminin 5. yılından sonra adaylar tekrar adaylıklarını koyar ve rakiplerinden daha fazla oy alarak başa gelir.

Köy ve Mahalle Muhtarları Kaç Yıl İçin Seçilir?

Köy ve mahallelerde görev yapan muhtarlar, o bölgede yaşayan halkın onları seçmesi durumunda 5 yıl gibi bir süre görev yaparlar. Görev süresi biten muhtarlar dilerlerse yeniden seçime girebilir ve seçimi kazanları durumunda tekrar görevlerine devam edebilirler.

2024 Muhtarlık Seçimi Ne Zaman?

Muhtarlık seçimleri her 5 yılda bir yapılır. Geçtiğimiz seçim 2019 tarihinde yapıldığı için bir sonraki seçimin 2024 yılının Mart ayında, 1 Mart tarihinde yapılması bekleniyor.

2023 Seçimi Nedir?

2023 seçimi Türkiye Cumhuriyeti’ni yöneten Cumhurbaşkanı’nı seçmek için yapılacak bir seçimdir. 2023 yılında 18 Haziran tarihinde yapılması beklenen bu seçim daha erken tarihlerde de yapılabilir.

Yeni Kurulmuş Bir Mahallede Muhtar Seçimi Ne Zaman Yapılır?

Yeni kurulan ya da başka bir sebepten ötürü muhtarı olmayan mahalle ve köyler için bir düzenleme mevcuttur. Bu düzenlemeye göre bu tip yerlerde her yıl haziran ayının ilk pazar gününe denk gelen tarihte seçim yapılır. Seçilen kişiler bir sonraki genel seçime kadar görevine devam eder.

OKUYUN  Youtube Premium nedir? (Kaynak: soru.com.tr)

Muhtarın Görevleri Nelerdir?

​​​​​​Seçim alanı mahalle ve köy olan muhtarlar azaları yardımıyla mahalle veya köyün idari işlerini yürütmekle görevli olan kimselerdir. Bulunduğu bölgenin temsilcisi olan muhtarların görevlerinden bazıları ise şunlardır,

  • Köyün çeşme, yol gibi önemli olan eksik ihtiyaçlarının tespit edilerek yerel yönetimlere bildirilmesi,
  • Yol, köprü ya da çeşme benzeri ortak kullanıma sahip alanların bakım ve onarımlarını takip etmek, gerektiğinde bunları yapmak.
  • Hükümet tarafından uygulanan kanunların ve yönetmeliklerin bilgisini halkla paylaşmak,
  • Seçim dönemlerinde, seçim yapılan kurumlara yardımcı olmak onlara iştirak etmek,
  • İhtiyaç sahibi olan kimselerin tespitini yaparak gerekli kurumlara bildirmek, devlet desteğinden faydalanmalarını sağlamak,
  • Salgın hastalığa sahip kişileri ve kritik sağlık problemleri olan kişileri sağlık kurumlarına bildirmek
  • Kimlik belgelerini kaybeden, yenisini çıkartmak isteyen kişilerin gerekleri belgeleri çıkartmalarında yardımcı olmak,
  • Caddelerde, meydanlarda ve sokaklarda yer alan tabela ve levhaları denetlemek bu levhaların eksik olması ya da zarar görmesi durumunda belediyeye bilgi vermek,
  • Yeşil kart uygulamasından faydalanacak kişilerin tespitini sağlayarak bunları bildirmek.

​​​​Muhtar Olmak İçin Gerekenler Nelerdir?

Muhtarlık için 25 yaş sınırı bulunur. 25 yaşını tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı herkes seçimlere katılabilir. Adayların seçime katılabilmesi için en az 6 ay o mahallede ikamet etmesi ve yüz kızartıcı herhangi bir suç işlememiş olması gerekir. Ayrıca muhtar adayının okuma ve yazma bilmesi zorunluluğu da vardır. Okuma, yazma bilmeyen bir kişinin muhtar olmasına müsaade edilmez.

​​​Muhtar Olmak İçin Eğitim Almak Gerekir mi?

Muhtar olmak isteyen kişiler için bir eğitim almak gerekmez. Seçimi kazanan muhtarlar daha sonrasında ilçesinde bulunan kaymakamlıktan hizmet içi eğitim alırlar. Bu eğitim sonucunda Yerel Yönetimler, İletişim, Köy ve Mahallenin İdaresi, Bilgisayar Teknolojileri, Muhtarların kullandığı bilgi sistemi, Gerekli Olan Mevzuatlar, Yetki ve Sorumluluklar gibi konularda yetkinlik kazanırlar. Bu yetkinlik onların yönetim konusunda daha tecrübeli olmalarını sağlar.

OKUYUN  Camdaki Kız 42. bölümde neler olacak? Hayri Nalan'ı da aldatıyor!

Muhtarlar Görevinden Alınabilir mi?

Muhtarlar doğru hizmet vermedikleri, yetki ve sorumluluklarının dışına çıktıkları durumlarda görevlerinden uzaklaştırılır. İlçe idare kurulları bu gibi durumlarda muhtarı görevinden alma hakkına sahiptir. Muhtarın görevinden alınmasının köy yararına olmadığı durumlarda vali ya da kaymakamlar bu kararı bozarak muhtarın görevine devam etmesin sağlayabilir.

Muhtarlar Ne Kadar Maaş Alır?

Muhtarların tabi oldukları 2108 sayılı kanun onların maaşlarını ve diğer haklarını belirler, Muhtar ödenek ve sosyal güvenlik yasasına göre belirlenen gösterge rakamı, aylık memur katsayısıyla çarpılır. Muhtarların sigorta primleri ise devlet tarafından karşılanır. Muhtar maaşları 20222 yılında asgari ücretle aynı miktarda belirlenmiştir. Bu miktar 4.250 ​​​TL olarak verilir. Ancak bazı durumlarda bu maaş büyük ve küçük şehirlerde bir takım etkenlere göre farklılık gösterebilir.

Etiketler:

,