Hamilelik döneminde ve bebek planlama aşamalarından itibaren anne ve babaların en çok düşündüğü konuların başında bebek isimlerinin ne olacağı geliyor. Anne baba adayı olarak doğacak olan bebeğinize anlamlı ve en güzel ismi bulmak istiyorsunuz. Bebeğinize isim seçmek biraz zor olabilir. Geniş çaplı bir araştırma yaparak bebeğinize en güzel, en nadir bulunan ve anlamı son derece manidar olan bir isim bulabilirsiniz.

İsim seçmek, yalnızca kulağa hoş gelen bir isimden ibaret olmamalı. Bu isim aynı zamanda bebeğinizin hayatı boyunca kullanacağı ve hayatına etki edeceği bir isim olmalıdır. Çocuğun kişilik gelişimine ve karakterinin oturmasında ismin çok büyük bir önemi var.

A Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Acar
Atılgan olan, Çevik, Gürcü soyundan gelen anlamlarını taşıyor.
Acun
Evren, Kainat.
Abdullah
Allahın kulu manasını taşıyor.
Adal
Ün kazanmak.
Adar
Uygur metinlerinde yer alan bir Türk adı; olgunluk, erginlik, yetişkinlik, omuzdaş gibi çeşitli anlamları barındırıyor.
Afşin
Zırh, silah; Sultan Alparslan’ ın komutanlarından bir tanesinin adı.
Akal
Beyaz ve kırmızı anlamına geliyor.
Akgiray
Temiz ve yaraşır anlamına geliyor.
Akhan
Ak soylu han
Akhun
Güney Hun Devleti
Akıman
Eli açık, yiğit, yiğit kimse
Akın
Güçlüklerden yılmayan
Akınalp
Akın yiğidi
Akıner
Ekın eri, akın yapan er
Akıneri
Akın yapan yiğit, akıncı yiğit
Akıntan
Tan vakti,, tanyeri ağarırkenyapılan akın
Akif
İbadet eden
Akkor
Işık saçan aklığa varıncaya değin ısıtılmış olan, beyaz kor, beyaz ateş
Akköz
Ak renkte göz, ak kor
Akman
Lekesiz, temiz kimse, temiz ak, güzel, ak alımlı
Akmaner
Lekesiz yiğit, ak alınlı kimse
Akmeriç
‘ak gibi meriç’ duru sulu meriç
Akna
Kanaatkar
Aköz
Özü ak, temiz,
Akpolat
Ak çelik, manas destanı’nda geçen bir ad
Aksal
‘birçok kalın direğin ya yana bağlanmasıyla yapılan, düz ve korkuluksuz deniz ya da ırmak taşıtı’ demek olan ‘sal’ ile ‘ak’tan oluşmuş bir ad
Aksan
Temiz, lekesiz ün
Aksay
Ak renkte yassı ta, boz renkli kayalık yer
Aksel
Beyaz sel
Aksın
Akıp gitsin, aksın gitsin, doğrusun temizsin
Aksoy
Temiz soy, lekesiz soy
Aksu
Kayalardan sızan tatlı ve duru su, anadolu’da birçok akarsu ve yer adı
Aksungur
Atmacaya benzeyen bir kuş, akdoğan
Akşın
Teni ve kılları ak renkli kimse
Akşit
Işıklı yüz, aydınlık yüz, güneş, gün yüzlü, kutlu, uğurlu
Aktaç
Gelin tacı
Aktan
Aydınlık sabah vakti, avlu, evin önündeki açıklık
Aktaş
Beyaz taş, kireçtaşı
Aktay
Beyaz tay; toktamış han’ın başkomutanı, kırgızlardan bir boyun atası
Aktekin
Ak şehzade
Aktimur
Dövme demir, akdemir
Aktolga
Ak kargı
Aktuğ
Beyaz tuğ
Aktuna
Duru tuna, berrak tuna
Aktün
Aydınlık gece, ışıklı gece
Akün
İyi ad, temiz ad, temiz ün
Akünal
Temiz ün sahibi ol
Akyel
Güneyden esen yel, lodos, (kimi yerde) doğudan esen yel, (kimi yerlerde) kuzeyden esen yel, poyraz
Alaaddin
Din uğruna çalışan
Alanay
Alanları aydınlatan ay
Alaner
Alan eri, meydan yiğidi
Alangu
Altın geyik
Alatan
Güneş’in doğuşundan önceki vakit
Alaz
Yanan ve ışık veren nesnelerin türlü biçimlerde de uzanan dili, yalaz, yalım alev
Algan
Ele geçiren, alan, kentleri, ülkeleri ele geçiren
Algın
Sevdalı, tutkun, vurgun, aşık, güçlü, dolgun, keskin, iyi, güzel algün kızıl gün, al renkli güneş, kızıl güneş
Alhan
Al renkli prens
Ali
Yüce, ulu
Alican
Candan, cana yakın
Alihan
Ali ve Han
Alişan
Şanı şerefi en yüksek olan
Alkan
Kızıl kan
Alkım
Yağmur sonu gökte beliren renkli görüntü, gökkuşağı
Alkın
Korkusuz, yiğit, kızıl kın
Alkor
Kıpkırmızı ateş, kızıl köz
Alkun
El gün, herkes
Alp
Yiğitler yiğidiyiğit, kahraman, bahadır, yürekli, babayiğit
Alpagu
Tek başına düşmana saldıran yiğit
Alpağan
Yiğit
Alpar
Yiğit, kahraman, yiğit er, alp er, yiğit kişi
Alparslan
Yiğit arslan, kahraman aslan
Alpartur
Kendine güveni olan yiğit
Alpaslan
Arslan gibi cesur, yiğit savaşçı beyi
Alpay
Yiğit ay, yiğit ve ay gibi güzel
Alpaydın
Yiğit ve aydınlık, yiğit ve bilgili yiğit ve aydın
Alpçetin
Yiğit ve çetin kişi
Alpdemir
Yiğit ve demir gibi
Alpdoğan
Yiğit ve doğan kuşu gibi, yiğit ve yırtıcı, yiğit doğmuş olan, yiğit doğan
Alper
Cesur, yiğit
Alperen
Yiğit ve ermiş kişi
Alpergin
Yiğit ve ergin, yiğit ve olgun
Alpermiş
Yiğit ve ermiş kişi
Alpertunga
Kaplan gibi yiğit erkek, tarihsel türk adlarından iran mitolojisinde afrasiyap’ın türkçe adı. Yiğitlik simgesi
Alpgiray
Kırım hanlarından. ‘giray’ kırım hanlarına verilen bir ünvandı. Yiğit ve yaraşır
Alphan
Yiğit han
Alpkan
Yiğit, yiğit kanlı, soyca yiğit olan
Alpkutlu
Yiğit ve uğurlu, uğurlu yiğit
Alpman
Yiğit kimse
Alpsoy
Soyca yiğit olan, soylu
Alptekin
Biricik yiğit, yiğit prens
Alptuğ
Yiğit tuğu, yiğitlik simgesi
Alptuğrul
Yiğit alıcı kuş, yiğit doğan
Alsaç
Al renkli saç, kızıl saç, al ve saç, al ve ortalığa dağıt
Alsan
Ünlen, san, al tanın
Altan
Kızıl şafak, kızıl tan, altın, tatar hanlarına verilen bir unvan
Altanay
Kızıl tan eri, kızıl şafak yiğidi, altın renkli şafak
Altay
Altın, yüce dağ, orta asya’daki tanrıdağı, tiyanşan dağları, asya’da bir türk budunu
Altemur
Kızıl kor durumuna gelmiş demir
Altınay
Altından yapılmış ay
Altıner
Altın gibi değerli kimse
Altınöz
Özü altın gibi olan kimse
Altınsoy
Çok değerli soy, altın gibi soy
Altıntuğ
Çok değerli tuğ
Altuğ
Al renkli tuğ, kızıl tuğ, kızıl tuğlu
Altuna
Al renkli tuna, kızıl tuna
Altunay
Altından yapılmış ay altın ay
Altunç
Kızıl tunç
Altuner
Çok değerli kimse, altın yiğit
Altunhan
Çin’de cumhuriyet kuruluncaya değin hanlık yapmış olan ünlü devlet adamı
Altuntaş
Üçüncü harzem devleti’ni kuran kişi
Amaç
Ulaşılmak istenilen yüce ülkü, erek
Andak
Ak ant, temiz yemin, diken, sellerin oyduğu yar
Anıl
İhtiyatlı, tedbirli, aceleci olmayan, adın her zaman anılsın
Ankan
Temiz soy
Ant
Tanrı’yı, kutsal bilinen şeyleri tanık göstererek yapılan onama ya da yansıma, söz verme
Apaydın
Işıklar içinde, çok aydınlık
Aral
Asya’da bir göl, iki şey arası iki şey arasındaki göl ya da deniz, sıra dağlar
Aras
Doğu anadolu’da bir ırmak, erzurum’a bağlı bir bucak, bulunulmuş mal
Arbas
Çok güçlü erkek
Arca
Çam, çam ağacı, temiz
Arda
Hükümdar, kumandan asası, meriç nehrinin bir kolu, sonra gelen
Ardıç
Güzel kokulu yapraklarını kışın da dökmeyen bir ağaç, dağ servisi, çamgillerden kokulu bir ot
Ardıl
Arkadan gelen, sonra gelen (ilk ya da birkaç çocuktan sonra doğan), öncekinden sonra, ardından gelen
Arel
Temiz, dürüst
Argın
Yorgun, bitkin, zayıf, bir tür yaban armudu
Argun
Yorgun, bitkin, zayıf, argın, pars türünden bir yırtıcı, cengizhan soyunun iran’da kurulduğu ilhanlı devleti’nin dördüncü hükümdarının adı; kamıştan yapılmış bir çalgı; gizli, saklı, arınmış, çok temiz
Argün
Temiz, aydınlık gün
Arhan
Temiz han, temiz yönetici, yiğit han
Arıcan
Temiz kimse
Arıç
Dirlik, düzenlik, barış
Arıel
Dürüst, temiz kimse, temiz elli, temiz el
Arıer
Temiz er, katışıksız, er, temiz kimse
Arıkal
Temiz kal
Arıkan
Saf kan, temiz kan, soylu kan
Arıker
Temiz kimse, çelimsiz erkek
Arıkut
Temiz ve kutlu
Arıman
Dürüst ve temiz kişi
Arın
Temiz arı, saf, katışıksız, tertemiz ol, arılaş
Arınç
Erinç, huzur, barış
Arısal
Arı gibi çalışkan
Arısan
Adı, sanı temiz kimse
Arısoy
Katışıksız soy, temiz soy, soyu temiz kimse
Arısu
Katışıksız su, arı duru su, temiz su, saf su
Arış
Kağnı otu
Arıt
Arınmasını sağla, temiz bir duruma getir, arılaştır
Arıtan
Temiz bir duruma getiren, temizleyen
Arıtaş
Temiz taş
Arif
Anlayışlı, tanınmış, meşhur, bilgi sahibi
Arkan
Arı kan, temiz kan, soylu kan
Arkın
Arkada, geride olan, ağır, yavaş, sakin dingin
Arkun
Bkz. Arkın
Arkut
Temiz ve uğurlu arı ve kutlu
Armağan
Birine karşılıksız olarak verilen şey, birini sevindirmek, gönlünü hoş etmek için verilen şey ödül
Arsal
Arı gibi, arısal, kumral
Arsan
Yüce gönüllü, adı sanı, temiz kimse, arı san
Arsen
Kurtuluş
Artaç
Dost, aynı meslekte olan
Artan
Fazlalık, üstünlük
Artuk
Artmış olan, artan, kalan, üstün, ünlü selçuklu emiri
Artun
Kendine güvenen, onurlu, ağırbaşlı
Artunç
Arı tunç, katışıksız tunç
Asal
Bir şeyde öğe olan, temel
Asım
Günahtan, haramdan çekinen, iffetli
Asutay
Yaramaz, huysuz tay, yaramaz çocuk
Aşan
Öte yana geçip giden, yüksek bir yerin, ötesine geçen, uygur yazıtlarında geçen bir ad
Aşar
Aşıp gider, öte yana geçer,
Aşkın
Üstün, benzerlerini aşmış, sevgilin
Aşkınay
Aşıp gitmekte olan, ay, yeni ay, ışkın ay
Aşkıner
Üstün er, üstün kimse
Ata
Baba, dede, dedelerden her biri, soyun büyüğü
Atabay
Saygıdeğer ve varsıl kimse, seçuklular döneminde bir unvan, atabey
Atacan
Hoşgörüsü olan kimse, babacan
Ataç
Atalardan sürüp gelen
Atadan
Atalardan sürüp gelen, ataç
Ataeli
Ata yurdu, ataların doğup büyüdüğü, yaşadığı yer
Atahan
Büyük yönetici, ata durumundaki han
Atak
Atılgan yiğit, yürekli
Atakan
Atalardan gelen kan, korkusuz
Ataker
Atılgan yiğit, atılgan ve yiğit
Atakol
Atılgan ol
Atakul
Ataya kul, ataya kul olan, ata kulu, lala
Atalay
Ünlü, şöhretli
Ataman
Ata, ata kişi, başkan bağbuğ
Atamer
‘benim atam er kişidir’, yiğit atam
Ataner
Senin atan er kişidir, yiğittir
Ataol
Gelecek kuşaklara baba, ata olasın
Atasagun
Hekimlerin babası, atası
Atasay
Atayı say, ataya saygı göster
Atasev
Atayı, ataları, babayı sev
Ataseven
Atasını, babasını seven
Atasever
Atalarını seven kimse
Atasevin
Atalarınla sevin
Atasoy
Ata soyu, atadan
Atay
Herkesçe tanınan tanınmış kişi, ünlü kişi
Ateş
Cisimlerin tutuşmasıyla oluşan ısı ve ışık, coşku
Atıf
Şefkatli sevecen, bağlayan
Atıl
(‘atılmak’tan buyruk) ‘ileri doğru koş’, ‘saldır’ ‘fırla’
Atılay
Ünlü, şöhretli
Atılgan
Güçlüklerden ve tehlikelerden yılmayarak daima ileriye atılan, girişken, tez canlı
Atım
Atılan bir şeyin gidebildiği uzaklık
Atınç
‘sevinç’ ‘övünç’ gibi sözcükler örnekleşerek ‘atmak’ eyleminden yapılmış bir sözcük
Atilla
Harpçi, fetheden, bir Türk hakanı
Atlas
Üstü ipek, altı pamuk kumaş, diba
Atlıhan
Ünlü han, atı olan, han, söylenceye göre, oğuz han’ınm atası attila hunların büyük imparatoru
Avni
Yardım etmiş, yardımla ilgili
Avşar
Afşar avunç insanı avutan, teselli eden şey
Ayalp
Ay gibi güzel ve yiğit
Ayanç
Saygı
Ayas
Duru ve dingin havada çıkan kuru soğuk, ayaz
Ayaydın
Çok aydınlık, ay gibi aydınlık, ay ışığı
Ayaz
Duru ve dingin havada çıkan kuru soğuk, bulutsuz ve ay ışıklı gecede çıkan soğuk
Aybar
İnsanda saygı uyandıran görünüş, görkem
Aybars
Ay gibi güzel, pars gibi yırtıcı, (hun imparatoru attila’nın amcasının adı)
Aybay
Ay kadar güzel ve zengin
Aybek
Hindistan’da saltanat süren raziye hatun’un ünlü komutanı, daha sonraki adı kutluğ han
Ayberk
Sağlam kişilik, ayın şimşek gibi parlaklığı
Aybey
Ay gibi doğan erkek, bey
Aybora
Ay kadar güzel, fırtına kadar yıkıcı, ay ve fırtına
Aycan
Ay gibi kimse, ay ve can
Ayçetin
Ay kadar güzel ve çetin
Aydar
Manas destanı’nda adı geçen bir kahraman, perçem
Aydemir
Doğtamacı keseri, ay biçiminde bir balta
Aydeniz
Ay ile deniz
Aydın
Okumuş, bilgili görgülü ve aydınlık kimse, ışıklı, parlak, kutlu, uğurlu, aydınlık, ay ışığı bulunan gece, ege bölgesi’nde bir il
Aydınalp
Aydınlık ve yiğit
Aydınay
Her yeri aydınlatan ay, aydınlık ay, parlak ay
Aydıner
Aydınlık yüzlü kimse
Aydıntan
Işıklı sabah vakti, aydınlık sabah vakti
Aydinç
Dinç ay, ay gibi güzrl ve dinç
Aydoğan
Ay gibi doğmuş olan
Aydoğdu
Ay gibi doğmuş olan, ay gibi doğan
Aydoğmuş
Ay gibi doğmuş, ay kadar güzel olan
Aydolun
Ay’ın on dördü, dolunay
Aygen
Gönül arkadaşı, sevgili
Aygören
Ay’ın doğduğunu, gören, aylı gecede doğan
Aygün
Ay ile güneş, ay ve güneş kadar güzel
Ayhan
Ay gibi aydınlatan
Aykaç
Güzel söz söyleyen, ozan
Aykul
Ay gibi kutlu, ay kadar uğurlu
Aykut
Kutlu, uğurlu, mükafat
Aykutalp
Ay kadar kutlu ve yiğit, ertuğrul gazi’nin yanında anadolu’ya geçen bir türk komutanı
Ayman
Ay gibi güzel kimse
Aymete
Ay ve hun imparatoru mete’den oluşmuş bir ad
Aymutlu
Ay gibi güzrl ve mutlu, mutlu ay
Aypolat
Ay gibi güzel ve polat gibi sağlam
Ayral
Başkalarından değişik olan, ayrı olan
Aysal
Ay’la ilgili, ay gibi
Aysan
Ay gibi güzel ad
Aysen
Sen ay gibisin
Aysev
Ay’ı sev
Aysın
Ay gibi güzelsin, sen ay’sın
Aysoy
Ay gibi güzel soy
Ayşan
Ay gibi parlak şan, şanı, ay gibi olan, ay şanlı
Aytaç
Ay tacı, ay’a taç olan
Aytan
Ay gibi güzel, tan gibi aydınlık
Aytar
Olanları bildiren, haber veren
Aytek
Ay gibi tek olan
Aytekin
Selçuklu dönemi adlarından, ay prensi, ay gibi güzel ve biricik
Aytemur
Ay gibi güzel ve demir gibi sağlam
Aytimur
Horasan’da 1344 yıllarında hüküm süren bir türk hanı
Aytok
Ay gibi güzel ve tok
Aytolun
Ay’ın on dördü, ay’ın dolunay durumu, dolunay
Aytun
Ay ve gece, aylı gece
Aytuna
Ay gibi güzel ve tuna irmağı gibi görkemli
Aytunca
Ay gibi güzel ve tunca irmağı gibi görkemli
Aytunç
Ay gibi güzel ve tunç gibi sağlam
Aytürk
Ay gibi güzel ve türk gibi güçlü
Ayvaz
Ermen uşak
Azim
Büyük, ulu, kararlı
Aziz
Sevgili, az bulunur
Azmi
Kararlılık, güçlü. Baha güzellik, parıltı
Azrak
Çok az bulunur, değerli

B Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Babür
Büyük Moğol devletini kuran hükümdarın adı olarak biliniyor. Tarih kitaplarında bu isme rastlamak mümkün.
Bahadır
Savaşlarda yılmaz olan, üstün kişi gibi farklı anlamlara geliyor.
Baha
Değer, kıymet, üstünlük gibi çeşitli anlamları vardır. Günümüzde ve geçmişte en çok kullanılan erkek isimleri arasında yer alıyor.
Balkan
Sarp ve ormanlık sıradağlar.
Bartu
En eski Türk hanlarından bir tanesi. Tarih kitaplarında bu isme sık sık rastlamak mümkün.
Baturalp
Yiğitler yiğidi.
Baturay
Hem yiğit hem ay gibi olan
Bayar
Ulu, yüce, yüksek, büyük
Baybars
Eskiden türklerin besledikleri bir tür küçük kaplan; çok zengin ve kaplan gibi yiğit türk memluk imparatorluğu’nun dördüncü sultanının adı
Baybora
Hem zengin hem fırtına gibi
Baycan
Zengin
Baydar
İlhanlı devleti komutanlarından
Baydoğan
Çok zengin doğmuş olan kimse, varsıl doğan
Baydu
Hülagü’nun torunu, ilhanlı hükümdarı
Bayduhan
Kutluk devleti şehzadelerinden
Baydur
Zengin ve ölümsüz olan
Bayduralp
Zengin ve ölümsüz yiğit
Baygüç
Zengin ve güçlü
Bayhan
Zengin han
Baykal
Yaban atı, moğolistan’da büyük bir göl, deniz
Baykam
Sağaltman, sağlığa kavuşturan kimse
Baykan
Soylu kimse, zengin ve soylu
Baykara
Doğan türünden yırtıcı bir kuş
Baykurt
Malı mülkü çok olan kurt, zengin ve kurt gibi olan
Baykut
Zengin ve uğurlu kimse
Baykutay
Zengin, kutlu ve ay gibi güzel kimse
Bayman
Zengin kimse
Bayram
Neşe ve sevinçli gün, dini veya milli kutlama yapılan günler
Bayrı
Çok eskiden bu yana var olan, gazne hükümdarı alptekin’in yerine geçen kimsenin adı
Bayru
Çok eskiden bu yana var olan, gazne hükümdarı alptekin’in yerine geçen kimsenin adı
Baysal
Kavgası dövüşü olmayan ortamın hali, dirlik düzenlik bolluk durumu
Baysan
Varlıklı ve ünlü
Baysu
Varlıklı ve su gibi değerli
Baysungur
Şahin türüden yırtıcı bir kuş, timur’un torunu
Baytaş
Bir beye hizmet eden kimse
Baytekin
Zengin ve biricik, varlıklı şehzade
Baytüzün
Varlıklı ve adaletli
Bayülken
Eski türk inanışına göre göğün on altıncı katında oturan barış
Bedi
Yoktan vareden, güzel, güzellik
Bedir
Dolunay
Bedirhan
İleri görüşlü lider
Bedreddin
Dinin ışığı, din bilgesi
Bedri
İçi altın dolu kese
Behçet
Sevinç, güleryüzlülük, şirinlik
Behiç
Şen, güleryüzlü
Behlül
Hayır sahibi, daima gülen
Behram
Merih yıldızı
Behzad
Soyu temiz
Bekir
Sabahları erken kalkmayı alışkanlık edinmiş kimse, yeni doğmuş
Bektaş
Akran, eşit derecede olan
Berk
Sağlam, kuvvetli, katı, sen
Berkan
Parlama, kıvırcık kuzu postu
Berkant
Bozulmaz yemin
Berkay
Ay gibi güçlü
Berke
Altınordu hükümdarı, kamçı
Berksu
Kama, hançer
Besim
Güleryüzlü, güleç
Beşir
Müjdeci, güleryüzlü, güleç
Beycan
Candan, içten bey
Beyhan
Uygur hanlanndan
Bilal
Su gibi ıslatan, ıslaklık
Bilge
Derin bilgi sahibi
Bilgehan
Göktürk hakanı
Bilgin
Alim, bilgili kişi
Binali
Ali’nin oğlu
Birant
Tek yemin. Özelliği olan yemin
Bircan
Tek, eşsiz
Birol
Tek, bir ol
Boğaç
Bir dedekorkut kahramanı
Bora
Şiddetli rüzgar
Boran
Şiddetli rüzgar ve arkasından gelen şiddetli yağmur
Boysan
Uzu boylu, yakışıklı
Buğra
Erkek deve
Buhari
Buharalı
Bumin
Göktürk hakanı
Burak
Hz. Muhammed’in miraç gecesi bindiği efsanevi at
Burç
Kale, hisar çıkıntısı, güneş sisteminin on iki bölümünden biri, sarp yamaç
Burhan
Delil, ispat
Burhaneddin
Dinin delili
Bülent
Yüce, yüksek
Bünyamin
Yakup peygamberin en küçük oğlu

C Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Can
Yaşamı sağladığına inanılan ve ölüm ile birlikte vucuttan ayrıldığı düşünülen soyut varlık.
Canberk
Sağlam, canlı, metin
Cenk
Savaş
Ceyhan
Akdeniz bölgesinde yer alan bir nehrin ismi.
Ceyhun
Orta asya’da bir akarsu, tevrat’a göre cennet’in dört nehrinden biri
Cezmi
Kararlı
Cihan
Evren, alem
Cihangir
Dünyaya egemen olan
Cihat
Din uğruna savaşma
Civan
Taze, delikanlı
Coşar
Heyecanlı
Coşku
Heyecan ve hayranlık
Coşkun
Coşmuş olan, kabına sığmayan
Coşkunay
Kabına sığmayan ve ay gibi güzel olan
Coşkuner
Kabına sığmayan kimse, coşkun yiğit, coşkun erkek
Coşkunsu
Taşmış olan akarsu
Cömert
Pinti olmayan, eliaçık, gönlü yüce
Cuma
Haftanın beşinci günü
Cumali
Cuma günü doğan
Cumhur
Halk, topluluk
Cüneyt
Küçük asker. Çağan bayram, şenlik

Ç Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Çağdaş
Çağın koşullarına uyum sağlayan, uygun olan, aynı çağda yaşayan gibi çeşitli anlamları mevcut.
Çağhan
Çağın Hanı; Çağdaş han
Çağıl
Çağlamak eylemindeki çağıl; küçük taş parçacıkları, çakıl taşları.
Çağın
Yıldırım; Çağa ilişkin
Çağlayan
Köpürerek yüksek yerlerden akan su.
Çağrı
Davet.
Çakabey
Oğuzlarda bulunan bir Türk beyi.
Çakır
Göz rengi mavi olan.
Çetin
Çözümlenmesi ve ayrışması güç olan.
Çetinalp
Zorlu ve yiğit, sert yiğit
Çetinel
Zorlu el, güçlü el
Çetiner
Sağlam ve güçlü kimse, çetin kimse
Çetinöz
Özü çetin kimse, çetin özlü
Çetinsoy
Kolayca yenilmeyen soyç
Çevik
Kolaylıkla, çabuklukla davranan, hareketleri hızlı, canlı
Çeviker
Hızlı yiğit
Çeviköz
Özü çevik olan, çevik kimse
Çevren
Gökyüzünün yerle birleşmiş gibi olduğu yer, göz erimi, ufuk
Çığır
Çığın açtığı iz, yol, yenilikçilik
Çınar
Uzun ömürlü, uzun boylu, kalın gövdeli bir ağaç türü. Dağhan eski türklerde dağ tanrısı
Çınay
Gerçek ay
Çıray
İnsan yüzü
Çoğaş
Isı ve ışık kaynağı olan gökcismi, güneş
Çokan
Dağın en yüce yeri doruk
Çoker
Çok yiğit

D Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Dağhan
Oğuz tanrılarından bir tanesi olarak kabul edilir. Yer kabuğunun çıkıntılı yerleri, Eski Türklerde dağ tanrısı gibi çeşitli anlamları mevcut. Tarihin en eski çağlarından beri kullanılan ve hala kullanılmaya devam eden son derece güzel ve anlamlı bir isim.
Dalay
Deniz, dal gibi ince ay gibi güzel
Dalga
Denizim rüzgarın etkisi ile birlikte kabarıp kıyıya doğru sürüklenmesi, hareketli su kütlesi anlamına geliyor.
Değer
Yüksek niteliklere sahip olan kimse.
Deha
İnsan zekâsının ulaşmış olduğu en yüksek nokta.
Demir
Yer altından çıkarılan ve işlenmesi kolay olan bir metal.
Devran
Zaman, devir
Devrim
Hızlı, geniş kapsamlı niteliksel değişim.
Dinç
Son derece güçlü ve sağlıklı bir kimse.
Dirim
Yaşama gücü.
Doğaç
Önceden düşünülüp hazırlanmadan meydana gelen eylem, düşünce.
Doğan
Kuş avlarında kullanılan yırtıcı özelliğe sahip olan bir kuş türü.
Doğanalp
Şahin ve yiğit yiğit kimse
Doğanay
Ayın ilk günlerinde ay, yeni ay (ayın ilk günleri doğan çocuklara verilir
Doğaner
Şahin gibi kimse, şahin gibi yiğit
Doğangün
Doğmakta olan, doğan güneş
Doğantan
(şafakta doğan için) tan gibi doğmuş olan, yeni tan
Doğruer
Yalan söylemeyen, haksızlık yapmayan kimse, içi dışı bir kimse
Doğrul
Herhangi bir yöne doğru yönlen, toparlan, dik duruma gel doğru ol
Doğruol
Eğrilikten kaçın, haksızlık etme, içi dışı bir ol
Doğruöz
İçi dışı bir kimse, özü doğru
Doğu
Güneşin doğduğu yön
Doğuer
Doğu yiğidi
Doğuhan
Doğunun hükümdarı
Doğukan
Doğulu, doğu soyundan
Doğuş
Doğma, doğma biçimi, yaradılış
Dora
Doruk
Doruk
En yüksek yer, zirve, üstün başarı
Dorukhan
Zirvenin hükümdarı
Dorukhan
Zirvenin hükümdarı
Doruktekin
Yüce ve biricik, yüce şehzade
Dost
Sevilen ve güvenilen yakın arkadaş, gönüldeş
Dönmez
İnandığını yapar, tuttuğu yolda gider, caymaz, vazgeçmez
Dönmezer
İnandığını yapan kimse, inandığı yolda giden kimse, sözünde duran yiğit
Dumrul
Dedem korkut öykülerinde geçen bir ad
Duran
Ölmeyen, yaşayan, kalan, gitmeyen, devinmeyen
Duraner
Duran yiğit
Durcan
‘sen cansın, sevgilisin ve yaşamalısın’ anlamında, çocuğu yaşamayan ailelerin koyduğu bir ad
Durdu
Uzun ömürlü olması istenen çocuklara verilen ad
Durgun
Hareketli olmayan, sakin
Durguner
Sakin kimse
Durhan
Turhan
Durmuş
Uzun ömürlü olması istenen çocuk
Dursun
Çok yasa, uzun ömürlü ol
Durualp
Temiz ve yiğit kimse
Durukan
Temiz kan, saf kan
Durul
(‘durulmak’tan buyruk) duru bir duruma gel, durulaş, berraklaş
Duruöz
Temiz özlü kimse
Durusan
Adı sanı temiz kimse
Durusel
Bulanık olmayan sel, berrak sel
Durusoy
Temiz soylu, saf kanlı
Durusu
Bulanık olmayan su, katıksız su, saf su, berrak su, pırıl pırıl
Durutekin
Temiz ve biricik, pırıl pırıl ve bir tane olan kimse, temz şehzade
Duyal
İçli, çabuk duygulanan, duyarlı, duygulu
Duygun
Duygulanabilen, içli, duyarlı, duygulu
Duysal
İçli, duyarlı, çabuk duygulanabilen, duygulu, duygu ile ilgili, duyusal
Dündar
Artçı asker, birliği koruyan asker

E Harfi İle Başlayan Bebek İsimleri

Ecevit
Çevik ve atılgan bir kimse.
Ediz
Yüksek yer, her şeyin yüksekte olanı
Efe
Batı Anadolu’nun yiğidi.
Efkan
Çığlıklar, inlemeler.
Eflatun
Açık mor rengi.
Ekim
Sonbahar mevsiminde yer alan bir ayın adı, toprağı ekme eylemi gibi iki farklı anlamı bulunuyor.
Ekin
Tahılın tarlaya atılmasından olgunlaşmasına kadarki geçen sürece verilen ad.
Elçi
Uzlaştırmacı
Elhan
Nameler, Ezgiler.
Emir
Buyruk, komut.
Emirhan
Emirlerin başı, hükümdarı
Emrah
Bir halk ozanımız
Emre
Aşık, vurgun
Emrullah
Allah’ın emri
Ender
Çok az, nadir bulunan
Ener
En yiğit, en er kişi
Enes
İnsan, hz. muhammed in sahabelerinden biri
Engin
Yüksek olmayan, düzey bakımından düşük, denizin, karasularından uzakta bulunan geniş bölümü, ucu bucağı görünmeyecek denli geniş
Enginalp
Engin yiğit
Enginer
Engin yiğit, engin er, engin kimse
Enginsoy
Geniş soy
Enginsu
Ucu bucağı görünmeyen su, açık deniz
Engiz
Ağaç filizi
Engür
Hepsinden gür olan
Enis
Dost, arkadaş
Enver
En nurlu, en parlak
Eracar
Güçlü er gürbüz kimse
Erakalın
Alnı açık yiğit, ak alınlı kimse
Erakıncı
Akıncı yiğit, akıncı asker
Eralkan
Al kanlı yiğit
Eralp
Yiğit erkek, yiğit kimse, yiğitler yiğidi,
Eraltay
Altay dağlarından gelmiş yiğit
Eran
Yiğit diye anılacak kişi; anmakta geç kalma
Erandaç
Başkasından anı kalmış yiğit
Eranıl
Yiğit olarak anılasın
Eray
Ay gibi yiğit
Eraydın
Aydın yiğit aydınlık yiğit
Erbaşat
Egemen olan yiğit
Erbatur
Yiğitler yiğidi, er yiğit, bahadır
Erbay
Yiğit ve zengin kimse
Erbek
Sağlam, yiğit, sert yiğit
Erben
‘ben yiğidim, ben erim, yiğit ben’im
Erbey
Yiğit bey
Erbil
Bir zamanlar hakkari’de egemen olmuş erbil atabeylerinin adı
Erbilek
Yiğit bilekli, bükülmez bilekli
Erbilen
Bilgili, yiğit, bilen er
Erbilir
Bilen kimse, bilgili ve yiğit
Erbuğ
Yiğitler başı, komutan
Erbuğa
Boğa gibi yiğit kimse, yiğit boğa
Ercan
Yiğit can, yiğit ve can kimse
Erce
Yiğitçe, yiğide benzer bir biçimde
Ercüment
İtibarlı, haysiyetli, değerli
Erçelik
Çelik gibi yiğit, çelik er
Erçetin
Sağlam yiğit çetin er, güç er, zorlu er
Erçevik
Canlı, hareketli yiğit
Erdağ
Dağ gibi er, dağ gibi yiğit
Erdal
Tek erkek
Erdem
İyiliksever, acıma, alçakgönüllülük gibi övgüye değer niteliklerin genel adı
Erdemalp
Erdemli yiğit
Erdemer
Erdemli yiğit
Erdemir
Demir gibi yiğit, güçlü yiğit
Erden
El değmemiş, insan eli değmemiş
Erdenalp
El değmemiş yiğit
Erdenay
El değmemiş ay, erken doğan ay
Erdener
El değmemiş yiğit
Erdeniz
El değmemiş iz, yeni iz, yiğit deniz
Erdi
Ulaştı, yetişti, olgunlaştı, büyüdü, başakları olgunlaşmış ekin
Erdilek
Erken dilenen şey
Erdim
‘tanrı yolunda ermiş durumuna geldim’ ‘eriştim’ ‘olgunlaştım’ anlamında
Erdin
Ereğine ulaştın; tanrı yolunda ermiş duruma geldin, olgunlaştın yetiştin
Erdinç
Dinç, er
Erdoğ
Erken doğ, yiğit doğ
Erdoğan
Erken doğmuş olan, er olarak, yiğit olarak doğmuş olan doğuştan er
Erdoğdu
Yiğit olarak doğdu, erken doğdu
Erdur
Yiğit kal
Erduran
Duran, yaşayan yiğit
Erduru
Katışıksız er, duru er
Erek
Ulaşılmak istenen, ardından koşulan şey, amaç, erişilmek istenen sonuç
Ereken
Vaktinden önce eken, erken eken
Erel
Yiğit el
Erem
Olurunu bildirme işi, onaşma, pelin
Eren
Kendinitanrı’ya adamış kimse, ermiş kimse, babayiğit bahadır, yiğit
Erenalp
Ermiş yiğit
Erenay
Hem tanrı’ya ermiş hem ay gibi güzel kimse
Erencan
Ermiş kimse, ermiş can
Erenel
Ermiş el, yiğit el
Erener
Ermiş yiğit
Erengüç
Ermiş ve güçlü kimse
Erenöz
Özü ermiş kimse
Erensoy
Ermiş soy, yiğit soy
Erensü
Ermiş asker, yiğit subay
Erentürk
Tanrı’ya ermiş türk, eren türk yiğit türk
Erenuluğ
Ermiş ve ulu kimse
Erer
Erşir, yiğit er, yiğit erkek
Erez
Buğday ve arpa tarlalarında yetişen deliceotu da denilen bir bitki
Ergener
Henüz evlenmemiş evlenecek çağa girmiş yiğit
Ergi
İyi, güzel istenilen bir şeye erme durumu, erişme, ulaşma
Ergican
İstenilen iyi ve güzel şeye erişmiş kimse, erişilmş can kendisine kavuşulmuş can
Ergil
Er ile ilgili
Ergin
Olmuş, olgunlaşmış yetişmiş
Erginalp
Yetişkin yiğit
Erginay
Yetişmiş, olgunlaşmış, ve ay gibi olmuş, olgunlaşmış, olmuş ay
Erginbay
Erişmiş, yetişmiş, olgunlaşmış ve zengin
Ergincan
Olgunlaşmış kimse
Erginer
Yetişmiş, olgunlaşmış er
Erginsoy
Ergin bir hale gelmiş soy
Ergisoy
Sitediğine ulaşmış soydan olan kimse
Ergökmen
Gök yüzlü ve sarışın erkek
Ergun
Oynak, hızlı giden at
Ergüç
Güçlü er, erkek ve güçlü
Ergüder
Yiğitlik eden
Ergüleç
Güler yüzlü kimse, güleç yiğit
Ergülen
Gülen er, mutlu kmse
Ergün
Yumuşak huylu, uysal
Ergüneş
Erken doğan güneş
Ergüvenç
Güvenç olan kimse, güvenilir er
Erhan
Yiğit han, er han
Erışık
Yiğit ışık
Eriker
Ermiş ve yiğit, yetişkin yiğit
Erim
Bir şeyin erişebileceği uzaklık, muştu, iyi bir şeye işaret olan durum, sevgi
Erinç
Mutluluk içinde yaşama, dirlik
Erinçer
Mutluluk içinde yaşayan kimse, dirlik düzenlik içinde yaşayan erkek
Eriş
(‘erişmek’ten buyruk) ulaş, yetiş
Eriz
Yiğidiz, erkeğiz, er izi, er yolu
Erizgi
Akıllı kimsei zeki erkek
Erkal
Yiğit kal
Erkan
Yiğit, soylu
Erke
İşe çevrilebilen güç,
Erke
Yaptırma gücü, güç sözü geçerlilik
Erkel
Güçle ilgili, güçsel
Erker
Güçlü erkek, güç sahibi kimse
Erkınay
Çalışkan kimse
Erkış
Erken gelen kış
Erkin
Özgür, serbest
Erkiner
İstediği gibi davranabilen erkek, özgür kimse, özgür yiğit
Erkman
Güçlü, etkili, sözü geçen kimse
Erkoç
Koç gibi, iri yan
Erkoçak
Eliaçık erkek, cömert kimse, yiğit er, koçak er
Erkol
Güçlü ol, güç sahibi ol, yiğit ol
Erksal
Güç sal, güç gönder
Erksan
Güç sahibi ün, güçlü ad
Erksun
Güç ver güç sun
Erktin
Güçlü ruh
Erkul
Yiğit kul, yiğit kimse
Erkunt
Sağlam er, dayanıklı er
Erkurt
Yiğit kurt
Erkut
Uğur getiren yiğit, uğurlu yiğit
Erkutay
Yiğit, uğurlu ve ay gibi kimse
Erkutlu
Uğurlu yiğit, kutlu yiğit
Erlaçin
Sarp er, yalçın kaya gibi erkek, şahin gibi erkek
Erman
Er kişi, yiğit kişi
Ermiş
Veli, aziz
Ermutlu
Mutluluk içinde yaşayan er
Eroğan
Yiğit barış tanrısı, güçlü er
Eroğul
Yiğit oğul
Eroğuz
İyi ve doğru erkek, iyi erkek arkadaş, tosun gibi erkek gürbüz erkek
Erol
Erkek ol
Eröz
Özü yiğit, yiğit özlü, yiğit kimse
Ersan
Yiğit ünlü, er sanlı
Ersay
Yiğit olarak saygı göster
Ersayın
Saygıdeğer yiğit, saygı gösterilmesi gereken kimse
Ersel
Yiğit sel
Ersen
Sen ersin, sen yiğitsin
Ersev
Erkek ol ve sev, erken sev
Erseven
Erken seven kimse, yiğit kimse
Ersevin
Erkenden, vaktinden önce sevinç duy, vaktinden önce sevin
Ersezen
Vaktinden önce sezen kimse
Ersezer
Erken sezer, vaktinden önce sezer
Ersin
‘yiğitsin’ ‘erkeksin’ erişsin, ulaşsın, gelişsin, yetişsin, olgunlaşsın
Erson
‘son yiğit, son erkek’ anlamında, ailenin sonuncu erkek çocuğuna verilen ad
Ersoy
Erkek soy, yiğit soy
Ersöz
Yiğit sözü
Ersun
Erken sun, vaktinden önce sun
Ersungur
Yiğit ve doğan gibi yırtıcı
Erşan
Yiğitliğiyle tanınmış
Erşen
Şen, yiğit, şen erkek
Ertan
Güneş’in doğma zamanından az önce, şafaktan önce
Ertaş
Yiğit ve taş gibi sağlam kimse
Ertay
Yiğit tay
Ertaylan
Yiğit ve uzun boylu kimse
Erte
Sonraki, gün; şafak sökme zamanı; herhangi bir işteki ilk başarı
Ertek
Yiğit, ve tek er,
Ertekin
Yiğit ve tek, yiğit ve biricik, biricik yiğit, yiğit prens
Ertem
Bkz. Erdem
Erten
Sabah güneşin doğduğu an
Ertöz
Yiğit ve cevherli kimse
Ertuğ
Sorguçlu yiğit, tuğlu yiğit
Ertuğrul
Dürüst, doğru yiğit
Ertuna
Yiğit tuna irmağı
Ertunca
Yiğit tunca ırmağı
Ertuncay
Yiğit ve tunçtan yapılmış ay
Ertunga
Erkek kaplan, uygur yazıtlarında adı geçen kişi, alpertunga olarak da bilinir
Ertün
Akşamın ilk saatleri, gecenin başlangıç saatleri
Ertürk
Yiğit türk, erkek türk
Ertüz
Yiğit ve adaletli
Ertüzün
Düzgün er, yiğit ve düzgün kimse
Erülgen
Ulu yiğit, yüce yiğit, metin yiğit
Erün
Yiğit diye tanınan, ünlü yiğit
Erünal
Yiğit olarak tanın, yiğit olarak ün al
Erüstün
Üstün yiğit
Eryalçın
Çıplak, yalçın kaya gibi yiğit kimse
Eryaman
Her bakımdan alışılmışın üstünde olan yiğit
Eryavuz
Çok sert yiğit, yavuz erkek
Eryılmaz
Hiçbir şeyden korkusu olmayan yiğit, gözü korkusuz yiğit
Eryiğit
Yiğit erkek
Esat
Mutlu, çok hayırlı
Esen
Hiçbir sayrılığı, hiçbir sakatlığı olmayan, sağlık ve mutluluk içinde olan sağlıklı
Esendemir
Sağlıklı ve demir gibi
Esenel
Sağlıklı yiğit
Esener
Sağlıklı yiğit
Esentürk
Sağlıklı türk
Eser
Yel, sert esen yel; esme işini yapar, esinti olur yel olur
Esin
Tatlı tatlı esen sabah yeli, içe doğan güzel şey
Esiner
Sabah yeli gibi talı ve yiğit kimse, esin veren kimse
Esmen
Esen yel gibi kimse
Eşref
Çok şerefli, muhterem
Ethem
Edhem
Evin
Buğday tanesinin içi, özü, çok taneli başak, tohum, burçak başağı, ürün
Evren
Var olan şeylerin tümü, felek, cihan
Evrensel
Dünya ölçüsünde olan
Evrim
Ağır ağır ve kendiliğinden olan değişim, kendiliğinden gelişme

F Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Ferruh
Uğurlu olan, kutsal anlamlarını taşıyor.
Fethi
Fatih ile ilgili olan.
Feyazen
Su baskını.
Feyzullah
Allahın bilimi.
Feza
Uzay,evren
Fikri
Düşünce ile ilgili olan.
Fuat
Kalp, gönül.
Fırat
Türkiyenin en uzun nehrinin ismi.
Feyyaz
Bol verimli olan.
Feyzi
Bollukla, bereketle ilgili, bilimle ilgili
Feyzullah
Allah’ın bilimi, bereketi
Feza
Sonsuz genişlik, sema, uzay
Fırat
Doğu anadolu’da karasu ve murat ırmaklarının birleşmesiyle oluşan, ülkemizden çıktıktan sonra irak’ta dicle ile birleşen basra körfezi’ne dökülen büyük bir irmak
Fikret
Düşünce, akıl, anlayış
Fikri
Düşünceyle ilgili
Firuz
Mutlu, sevinçli
Firuzan
Patlayıcı, yanıcı. Galip üstün gelen, kazanan
Fuad
Kalp, gönül
Fuat
Kalp, gönül
Furkan
Doğruyu yanlıştan ayırma çok şerefli, muhterem

G Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Giray
Eski zamanlarda Kırım hanlarının ve han ailesinden olan prenslerin kullanmış olduğu san.
Gökalp
Mavi gözlü yiğit anlamına geliyor.
Görkem
Gösteriş, Heybetli olan kimse, iyi gelişmiş, gürbüz.
Gökçe
Güzel olan, gösterişli kimse, yiğit, cesur, mavi gözlü kimse gibi çeşitli anlamları barındırıyor.
Gökçeer
Mavi gözlü yiğit, sevimli yiğit
Gökçel
Gök ile ilgili, gök rengini andıran
Gökçem
Mavi gözlüm
Gökçen
Güzel, seviml, mavi gözlü ve sarışın, yiğit, efe
Gökçener
Mavi gözlü yiğit
Gökçer
Mavi gözlü yiğit, gökçe er
Gökçin
Külrengi, kır, kurşuni
Gökdal
Yeşil dal, taze dal
Gökdeniz
Mavi deniz
Göker
Gökyüzünün yiğidi, gök yüzlü erkek, mavi gözlü kimse
Gökhan
Eski türklerde gök tanrısı, göklerin hakimi
Gökmen
Mavi gözlü ve sarışın kimse
Gökmenalp
Mavi gözlü ve sarışın yiğit
Gökmener
Mavi gözlü ve sarışın erkek, mavi gözlü sarışın yiğit
Göksagun
Mavi gözlü hekim
Göksel
Gökyüzüyle ilgili
Gökseven
Mavi seven, gökyüzünü seven
Göksever
Mavi sever, göğü sever, gökyüzünü sever
Göksoy
Mavi gözlü, sarısın soydan gelen
Göksu
Mavi su, türkiye’nin birçok yerinde akarsu adı
Göksun
Kahramanmaraş ilinde bulunan ve seyhan irmağı’na karışan bir çay ve bu çaydan adını alan bir ilçe
Gökşen
Mavi gözlü ve şen kimse
Gökşin
Yağmurdan sonra gökyüzünde görülen yedi renkli kuşak, gökkuşağı, alkım
Göktan
Mavi şafak, mavi tan
Göktaş
Mavi taş, uzaydan yere düşen taş, göktaşı
Göktekin
Gökyüzlü ve biricik, mavi gözlü şehzade
Göktuna
Mavi tuna
Göktunç
Mavi gözlü ve tunç gibi
Göktürk
552-745 yılları arasında orta asya’da hüküm süren, bumin han’ca kurulmuş olan türk devleti ve bu devletin halkından olan kimse
Gönen
Mutlu ol, sevin
Gönenç
Varlık, bolluk, mutluluk, sevinç
Görgün
Görme yetisi olan, gören, görmüş olan, iyi gören
Görkay
Güzel ay, görkemli ay
Görkem
Gösteriş, görünüş, gürbüz, iyi gelişmiş, göz alıcı ve gösterişli olma hali, göz alıcılık, gösterişlilik
Görker
Güzel ve yiğit kimse
Görkmen
Alımlı, yakışıklı yiğit, görkemli erkek
Gözen
Albenisi olan, göze güzel görünen, çekici, pınar, kaynak, göze
Güçal
Kuvvet al, güç al
Güçhan
Çetin han, güçlü han
Güçkan
Güçlü soydan olan kimse
Güçlü
Dayanıklı, zorlu, gücü olan, kuvvetli, sözü geçer
Güçlüer
Dayanıklı, zorlu yiğit, güçlü yiğit, sözü geçer yiğit
Güçlütürk
Dayanıklı, zorlu türk, kuvvetli türk
Güçsel
Çetin sel, zorlu sel, güçle ilgili, enerjik
Güçyener
Yenici güç, zorlu güç
Güçyeter
Yeter güç
Güleç
Herzaman gülen, güler yüzlü, güler yüzlü ve sevimli
Güleçer
Güler yüzlü yiğit
Gülener
Güler yüzlü yiğit, güleç er
Gülertan
Gülümseyen sabah vakti
Gülesin
‘gülmek’ eyleminden bir iyi dilek
Gülez
Gülü ayaklarında çiğne
Gülhan
Gül evi
Gülmen
Güler yüzlü kimse, güleç
Gültan
Sabah vaktinin gülü, tan gülü
Gültekin
Tek gül, biricik gül, gül gibi güzel ve tek, gül şehzadesi
Günal
Kırmızı güneş, al güneş
Günalp
Güneş gibi ve yiğit
Günaltan
Kızıl sabah vakti ve güneş
Günaltay
Altaylar’dan doğan güneş, altay güneşi
Günay
Güneş ve ay, güneş gören yer, güney
Günaydın
Sabahları söylenen bir esenleme sözü, ‘gününüz aydın olsun’
Günberk
Güneş gibi yakıcı ve sert
Günce
Gün, yani güneş’e benzeyen, günü gününe tutulan,
Gündaş
Aynı günde doğanlardan her biri, aynı gün olan, gündeş
Gündeniz
Güneş ve deniz, güneşli deniz
Gündeş
Aynı günde doğanlardan her biri, aynı günde olan
Gündoğan
(güneş doğarken doğan çocuklara konulan adlardan) doğan güneş, doğan gün
Gündoğdu
Doğudan esen yel, güneşin doğduğu yön
Gündüz
Bir günün sabahtan akşam dek süren aydınlık bölümü
Güner
Güneşin doğma vakti, günün erken zamanı
Güneri
Günün yiğidi
Güney
Dört yönden biri, her zaman güneşli yer
Güngör
Mutlu, neşeli yasa
Günhan
Oğuz han’ın oğlu
Günkut
Günün uğuru
Günsel
Gün ışığı, ışık seli
Günser
İşık ver, parla
Güntan
Güneşin doğuşundan az önceki zaman
Güntekin
Güneş gibi tek
Günyüz
Aydınlık yüzlü
Güral
Hakkını bol bol, çok al
Güralp
Güçlü yiğit
Güray
Bereketli ay
Gürbüz
Güçlü, iyi yetişmiş
Gürcan
Güçlü, coşkulu can
Gürel
Hareketli, coşkulu, maviye yakın bir renk
Gürhan
Güçlü, kuvvetli han
Gürkal
Gürbüz kal
Gürkan
Gürbüz, kanı bol
Gürol
Hayat boyu her şeyin bol olsun
Gürsel
Taşkın, bol sulu sel
Gürsoy
Güçlü, kalabalık soydan
Gürsu
Çok, güçlü su
Gürtan
İşıklı, geniş tan yeri
Güven
Kuşku, korku duymadan bağlanma, inanma, cesaret
Güvenç
Güven, sevinçli, dayanak
Güzey
Güneş görmeyen yer, kuzey

H Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Halil
sadık olan, samimi olan dost anlamına geliyor.
Hasan
Güzel, güzellik, iyilik
Haluk
İyi ahlaka sahip olan, iyi huylu, geçimli.
Hamdi
Allah’ı övmek, şükretmek
Hamdullah
Allah’ın övgüsü
Hami
Himaye eden, koruyan
Hamid
Övgüye değer, tanrının adlarındandır
Hamil
Sahip, malik, taşıyan, gözeten
Hamit
Övgüye değer
Hamza
Aslan, heybetli, azametli
Haris
Bekçi, gözcü, kollayıcı
Harun
İnat eden, huysuz
Hasan
Güzellik, iyilik
Hasbi
İsteyerek ve karşılık beklemeden yapılan
Hasib
Hesap görücü, Allah’ın isimlerinden
Haslet
İnsanın yaradılıştaki huyu
Haşim
Gösterişli, muhteşem
Haşmet
Gösteriş, büyüklük, ululuk
Hayati
Dirilik, canlılık, önemli, hayatla ilgili
Haydar
Aslan, cesur, yiğit
Hayrettin
Dinin hayırlı, mübarek kıldığı
Hayri
Hayırla, iyilikle ilgili
Hayrullah
Allah’ın hayırlı ettiği
Hazar
Barış, güven
Hazer
Deniz, büyük su
Hazim
Akıllı, işbilir
Heper
Bütünüyle yiğit, hep yiğit, her zaman yiğit
Hepgüler
Her zaman güler
Hepyener
Her zaman yener, hiç yenilmez
Heybet
Korku ve saygı uyandıran görünüş
Hıdır
Ölümsüzlüge kavuştuğuna inanılan, hızır
Hıncal
Öcünü onda koyma, öcünü al, öç al
Hızır
Ölümsüzlüğe kavuştuğuna inanılan kişi
Hızlan
Elini çabuk tut, hızını artır
Hidayet
Doğru yola girme, müslüman olma
Hikmet
Bilgelik, tanrının nedeni anlaşılmayan amacı, özlü söz, vecize
Hilmi
Sakin, yumuşak huylu
Himmet
Çaba, emek, çalışma, irade, yardım, ermiş kişinin yaptığı etki
Hiram
Yürüme, gezinme
Hulagü
Abbasi devletini yıkan İlhanlı hülkümdarı
Hulki
Yaradılışla ilgili, iyi huylu
Hulusi
Saf, içi temiz, samimi, içten
Hurcun
Özgür
Hurşit
Güneş
Hüdai
Hidayete ermiş
Hüdaverdi
Allah’ın verdiği
Hülagü
İlhanlılar devleti’ni kuran türk moğol hükümdarı
Hünkar
Uğurlu, genç osmanlı sultanlarına verilen bir ad
Hüray
Ay gibi özgür
Hürcan
Özgür
Hürkan
Özgür soydan gelen
Hüsam
Keskin kılıç
Hüsamettin
Dinin keskin kılıcı
Hüseyin
Küçük sevgili
Hüsmen
Hüseyin
Hüsnü
Çok güzel ildir Parıltı, parlayış, alacakaranlık
Hüsrev
Padişah, hükümdar. İlgaz atın dört nala koşması, akın, hücum

I Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

İbrahim
İnananların babası, peygamber
İçöz
İçi özü olan
İdris
Hoş kokulu bir kiraz türü, bilimde ileri düzeyde olan, peygamber
İğdemir
Araba okunun demiri, dülgerlerin ve heykelcilerin ağaç yontma aracı
İhsan
İyilik, bağış, bağışlama
İkbal
Şans, talih, işlerin yolunda gitmesi, mutlu olmak, arzu istek
İlbars
Ülkenin parsı, xvi.yüzyılda harizm ya da özbek hanlığı devleti’ni kuran kişi
İlbay
Bir ilin, bir obanın yöneticisi
İlbey
Vali
İlbilge
Ülkenin, yurdun bilgesi
İlcan
Ülkede en sevilen
İldeniz
Ülkenin, yurdun denizi,
İldiz
Yıldız, gündönümünden 10 gün öncesi
İlgar
Çabuk, hızlı, hücüm, akın, havanın açık olması, öfke
İlgazer
Ilgaz dağlarının yiğidi
İlgi
İlişki, yakınlık duyma
İlgün
Bütün ülke, bütün halk, herkes el gün
İlhami
İçe doğanlarla, esinle ilgili
İlhan
Ülkenin başı, ülkenin yöneticisi, moğol devlet başkanlarına verilen unvan
İlkan
İran’da ilhanlılardan sonra kendi adıyla bir devlet kuran türk
İlkay
Yeni ay, ayın ilk hali
İlkcan
İlk doğan erkek çocuklara verilen ad
İlke
(ilk çocuk için) kendisinden vazgeçilmeyecek ana düşünce, uyulması gereken davranış kuralı
İlker
İlk doğan erkek çocuk
İlkgün
(ilk çocuk için) birinci gün
İlkin
(ilk çocuk için ya da ikiz doğumda ilk doğan için) ilk önce, önce
İlkiz
(ilk çocuk için) birinci iz
İlköz
(ilk çocuk için) özden doğmuş ilk kişi, birinci
İlkut
Kutlu ülke, kutlu yurt
İlkutlu
Uğurlu il, kutsal ülke, kutlu ülke
İlsavaş
Ülke için savaş
İlsavun
Ülkeyi savun
İlsev
Ülkeyi sev
İlseven
Ülkeyi seven
İlsever
Ülkeyi sever, ülke sever
İltan
Ülkenin ışığı
İltay
Ülkenin yavrusu, çocuğu
İltekin
Tek eşsiz ülke
İlter
Yurdunu seven, koruyan
İlteriş
Ülkeyi derleyip topralayan
İltüzer
Ülkeyi düzene sokan, derleyip toplayan
İlyas
Yağmurlara hükmeden peygamber
İmdat
Yardım eden, son olması istenilen çocuğa konulan ad
İmge
Düş, görüntü, tasarım
İmran
Evine bağlı kalan
İmre
Dost, arkadaş, ağabey
İnal
Güvenilir arkadaş, inanılır kimse, dost, inanca veren, inanılan, şehzade, prens, han
İnalkut
İnanılır ve uğurlu kimse, uğurlu şehzade
İnaltekin
Güvenilir ve biricik olan, şehzade, prens
İnan
Tanrı’ya inanış, bir kimsenin ya da bir şeyin doğruluğuna, gücüne, büyüklüğüne sarsılmaz bir duygu ile inanma
İnanç
Bir düşünceye bağlılık, iman, doğru, emin
İnanır
İnanan kişi, inanan ve güvenen kimse
İnanöz
İnanan kimse, özüyle inanan kişi, inanan öz
İncebey
İnce yapılı ve soylu kişi, incelikli bey kişi
İnsel
İnden, mağaradan çıkan sel, in seli
İrem
Cennet, nişan tahtası, bir tür müzik aleti
İren
Kendini tanrı’ya adamış kimse, ermiş kimse, eren
İrfan
Bilme, anlama, sezme, kavrama gücü
İrtek
Erken doğan, er doğmuş
İsa
Tanrının yargılaması, dört büyük peygamberden biri, hristiyanlığın kurucusu
İshak
Bilgin olarak tanınan bir peygamer
İskender
Yunanistan, iran, anadolu, suriye ve hindistan’ı fethetmiş makedon kumandanı
İslam
İslam diniden olan, müslüman
İsmail
İbrahim peygamberin oğlu, kutsal kitaplarda adı geçen peygamber
İsmet
Masumluk, temizlik, haramdan çekinme
İstemihan
Göktürk devleti’nin kurucusu bumin kağan’ın kardeşi, göktürk devleti’ni güçlendiren türk hakanı
İşcan
Çalışkan
İşçen
İş sever, çalışkan, becerikli, işbilir
İzgütay
İyi yavru, iyi tay
İzzet
Değer, kıymet, kuvvet, kudret, hürmet, saygı

İ Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

İbrahim
İnananların babası, peygamber
İçöz
İçi özü olan
İdris
Hoş kokulu bir kiraz türü, bilimde ileri düzeyde olan, peygamber
İğdemir
Araba okunun demiri, dülgerlerin ve heykelcilerin ağaç yontma aracı
İhsan
İyilik, bağış, bağışlama
İkbal
Şans, talih, işlerin yolunda gitmesi, mutlu olmak, arzu istek
İlbars
Ülkenin parsı, xvi.yüzyılda harizm ya da özbek hanlığı devleti’ni kuran kişi
İlbay
Bir ilin, bir obanın yöneticisi
İlbey
Vali
İlbilge
Ülkenin, yurdun bilgesi
İlcan
Ülkede en sevilen
İldeniz
Ülkenin, yurdun denizi,
İldiz
Yıldız, gündönümünden 10 gün öncesi
İlgar
Çabuk, hızlı, hücüm, akın, havanın açık olması, öfke
İlgazer
Ilgaz dağlarının yiğidi
İlgi
İlişki, yakınlık duyma
İlgün
Bütün ülke, bütün halk, herkes el gün
İlhami
İçe doğanlarla, esinle ilgili
İlhan
Ülkenin başı, ülkenin yöneticisi, moğol devlet başkanlarına verilen unvan
İlkan
İran’da ilhanlılardan sonra kendi adıyla bir devlet kuran türk
İlkay
Yeni ay, ayın ilk hali
İlkcan
İlk doğan erkek çocuklara verilen ad
İlke
(ilk çocuk için) kendisinden vazgeçilmeyecek ana düşünce, uyulması gereken davranış kuralı
İlker
İlk doğan erkek çocuk
İlkgün
(ilk çocuk için) birinci gün
İlkin
(ilk çocuk için ya da ikiz doğumda ilk doğan için) ilk önce, önce
İlkiz
(ilk çocuk için) birinci iz
İlköz
(ilk çocuk için) özden doğmuş ilk kişi, birinci
İlkut
Kutlu ülke, kutlu yurt
İlkutlu
Uğurlu il, kutsal ülke, kutlu ülke
İlsavaş
Ülke için savaş
İlsavun
Ülkeyi savun
İlsev
Ülkeyi sev
İlseven
Ülkeyi seven
İlsever
Ülkeyi sever, ülke sever
İltan
Ülkenin ışığı
İltay
Ülkenin yavrusu, çocuğu
İltekin
Tek eşsiz ülke
İlter
Yurdunu seven, koruyan
İlteriş
Ülkeyi derleyip topralayan
İltüzer
Ülkeyi düzene sokan, derleyip toplayan
İlyas
Yağmurlara hükmeden peygamber
İmdat
Yardım eden, son olması istenilen çocuğa konulan ad
İmge
Düş, görüntü, tasarım
İmran
Evine bağlı kalan
İmre
Dost, arkadaş, ağabey
İnal
Güvenilir arkadaş, inanılır kimse, dost, inanca veren, inanılan, şehzade, prens, han
İnalkut
İnanılır ve uğurlu kimse, uğurlu şehzade
İnaltekin
Güvenilir ve biricik olan, şehzade, prens
İnan
Tanrı’ya inanış, bir kimsenin ya da bir şeyin doğruluğuna, gücüne, büyüklüğüne sarsılmaz bir duygu ile inanma
İnanç
Bir düşünceye bağlılık, iman, doğru, emin
İnanır
İnanan kişi, inanan ve güvenen kimse
İnanöz
İnanan kimse, özüyle inanan kişi, inanan öz
İncebey
İnce yapılı ve soylu kişi, incelikli bey kişi
İnsel
İnden, mağaradan çıkan sel, in seli
İrem
Cennet, nişan tahtası, bir tür müzik aleti
İren
Kendini tanrı’ya adamış kimse, ermiş kimse, eren
İrfan
Bilme, anlama, sezme, kavrama gücü
İrtek
Erken doğan, er doğmuş
İsa
Tanrının yargılaması, dört büyük peygamberden biri, hristiyanlığın kurucusu
İshak
Bilgin olarak tanınan bir peygamer
İskender
Yunanistan, iran, anadolu, suriye ve hindistan’ı fethetmiş makedon kumandanı
İslam
İslam diniden olan, müslüman
İsmail
İbrahim peygamberin oğlu, kutsal kitaplarda adı geçen peygamber
İsmet
Masumluk, temizlik, haramdan çekinme
İstemihan
Göktürk devleti’nin kurucusu bumin kağan’ın kardeşi, göktürk devleti’ni güçlendiren türk hakanı
İşcan
Çalışkan
İşçen
İş sever, çalışkan, becerikli, işbilir
İzgütay
İyi yavru, iyi tay
İzzet
Değer, kıymet, kuvvet, kudret, hürmet, saygı

OKUYUN  Kulağa hoş gelen kız bebek isimleri. En güzel kız isimleri nelerdir? (Kaynak: soru.com.tr)

K Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Kaan
Hanlar hanı, hakan, han, orta asya’da eskiden moğol imparatorlarına verilen unvan, imparator
Kaan
Hakan, hükümdar, çin ve moğol hükümdarlarına verilen ad
Kabil
Hz.Adem’in oğullarından, ağabeyini öldürdü
Kadem
Uğur, ayak adımı, yarım arşın
Kadir
Kuvvetli, güç sahibi, değer, onur, şeref
Kadri
Değer, kıymetle ilgili
Kadrican
Değerli itibarlı can, dost
Kahraman
Yiğit, cesur, bir olayın baş kişisi
Kalender
Alçakgönüllü, gösterişsiz
Kamber
Köle, dost
Kamer
Ay, sadık hizmetli
Kamil
Olgun, yetkin, kültürlü, bilgili, tam, eksiksiz
Kamuran
Arzusuna erişmiş
Kanber
Evin emektarı, büyüğü
Kandemir
Sağlam kan, kanı sağlam olan kimse, sağlam demir
Kani
Kanaat eden, razı olan
Kapkın
Ansızın yakalayıp alabilen, ısırıp parçalayan, hemen kapan, alan, kapgın, kapan
Kaplan
Hindistan ve afrika ormanlarında yaşayan, aslan büyüklüğünde, postu çizgili, kedigillerden yırtıcı, güçlü bir hayvan
Karaalp
Karaalp yiğit
Karabey
Esmer, rengi karaya çalan bey
Karaca
Geyik türünden, boynuzları küçük ve çatallı bir av hayvanı, dağkeçisi, yaban keçisi, eti yenen bir kuş, (mecaz olarak)
Karacabey
Esmer, rengi karaya çalan bey, kahramanlığıyla tanınmış türk kumandanı
Karacan
Yağız, bir ağaçcık, dedem korkut öykülerinde bir yiğit
Karahan
Esmer hükümdar
Karakan
Bir tür dağ ağacı
Karan
Karanlık
Karanalp
Kara yağız yiğit
Karatay
Selçuklu devlet adamı
Karayağız
Yağız, ünlü halk ozanı karacaoğlan2ın adından
Karer
Yağız yiğit
Kartal
Kızıl kara tüylü, güçlü kıvırcık gagalı, iri ve güçlü, yıryıcı bir kuş
Kartay
Yaşlı, pir
Karun
Zenginliğine güvenip kibirlenen
Kasım
Bölen, taksim eden, ezici ufaltıcı
Kaya
Büyük, sert taş kütlesi
Kayaalp
Kaya gibi sert yiğit
Kayacan
Kaya gibi güçlü can
Kayaer
Kaya gibi sert ve sağlam yiğit
Kayahan
Güçlü, sert hükümdar
Kayan
(‘kaymaktan’ kayma işini yapan, akar gibi yer değiştiren, kayıcı,
Kayatekin
Kaya gibi sağlam şehzade
Kayatimur
Kaya demir, sert demir
Kayatürk
Kaya gibi sağlam ve sert türk
Kayhan
Güçlü hükümdar
Kayı
Osmanlıların kökeni olan oğuz boylarından birinin adı, sağlam, sert, güçlü, sağanak, bora
Kayıhan
Güçlü kağan, sert han, sağlam han
Kaynak
Bir suyun çıktığı yer, göze, pınar
Kayra
Büyük birinden gelen iyilik, ihsan
Kazım
Er, öfkesini yenen kimse. Hırsını dizginleyen
Kemal
Olgunluk, en yüksek değer, erdem
Kemalettin
Dinin olgunluğu, değeri
Kenan
Hz.yakup’un ülkesi. Cennet, filistin
Kerem
Soyluluk, cömertlik, bağış
Keremşah
Asil, soylu şah, hükümdar
Kerim
Cömert, ulu, büyük
Kerimhan
Cömert, ulu hükümdar
Keyhan
Dünya
Kılıçaslan
Selçuk sultanlarının üçüncüsü, türklerin anadolu’yuyurt edinmesini sağlayan, haçlıları anadoku’dan kovan türk beyi
Kılıçer
Kılıç gibi keskin yiğit, kılıç gibi yiğit
Kınay
Hiç durmadan çalışan, çalışkan
Kıraç
Su bulunmayan toprak, kurak toprak, verimsiz toprak
Kıralp
Rengi kırçıl olan yiğit, kırçıl renkli yiğit, kır yiğit
Kıraner
Vurup ezerek parçalayan yiğit
Kırca
Kırçıla yakın, kıra benzer, kır gibi
Kırtekin
Kırçıl şehzade
Kıvanç
Mutlu bir olgudan duyulan şey, sevinç öğünç
Kıvançer
Sevinç olan yiğit, övünç olan yiğit, sevindiren kimse
Kıvılcım
Yanmakta olan bir şeyden çevreye sıçrayan ateş parçası
Koçer
Koç yiğit, yiğitler yiğidi
Koçhan
Yiğit kağan
Kolçak
Yiğit, mert, koçak
Konur
Bozla sarı arası bir renk, yanık kırmızı, gururlu, kibirli, kahraman,
Konuralp
Yiğitler yiğidi, onurlu yiğit
Konurata
Yiğit ata, onurlu ata
Konurbay
Onurlu ve varsıl, onurlu bey
Koral
Sınır muhafızı
Koralp
Kor gibi, kor ateş gibi yiğit
Koray
Kor renkli ay
Korcan
Kor ateş gibi kimse
Korçak
Heykel
Korel
Kor gibi etkili, yakıcı kişi
Korgün
Kızıl güneş, kor durumdaki güneş
Korhan
Ateş gibi kağan
Korkmaz
Hiçbirşeyden çekinmeyen, yiğit, yürekli
Korkut
Büyük dolu tanesi, cin, peri gibi hayali yaratıklar, korkusuz, cesur
Kortan
Kıpkızıl şafak, güneş’in doğmasından önceki kızıllık
Koşal
Koşarak git ve al
Köker
Soyca yiğit olan kimse, kökü yiğit
Köknar
Çam türünden, yatay dallı, kerestelik bir orman ve süs ağacı
Köksal
Kökünü derinlemesine sal, soyun genişlesin
Köksalan
Kökleşmş olan, kök salmış olan
Köksan
Köklü ün, köklü ad
Köksoy
Kökü derinlere giden soydan olan
Kubat
Kaba, şişman
Kubilay
Çin’de ‘yu-an’ adıyla yeni bir hanedanlık kuran moğol imparatoru, kubilay han
Kudret
Güç, kuvvet, tanrının gücü, zenginlik, yetenek
Kunt
Sağlam yapılı, sağlıklı, dayanıklı, kalın, sert
Kunter
Sağlam, kuvvetli
Kuntman
Sağlam ve iri yapıl erkek
Kuraner
Kurucu kişi
Kurtalp
Kurt gibi yiğit
Kurtbey
Kurt gibi atılgan, güçlü
Kurter
Aldanmaz yiğit, işini iyi bilen yiğit, kurt yiğit
Kurtul
Güç bir durumdan kendini kurtar
Kurtuluş
Tehlikeli ve kötü bir durumdan kurtulma
Kutal
Uğur al, uğurla ilgili, uğursal
Kutalp
İyilik getiren yiğit, uğurlu yiğit
Kutan
Dua, yalvarma, saka kuşu
Kutay
Uğurlu ay
Kutbay
Uğurlu bey
Kutberk
Uğurlu ve sağlam
Kutcan
İyilik getiren kimse, kutlu kimse
Kuter
İyilik getiren yiğit, kutlu yiğit
Kutgün
Kutsal gün, kutlu günde doğmuş
Kuthan
Uğurlu kağan, kutlu kağan
Kutkan
Uğurlu kan, kutlu kan
Kutlay
Uğurlu ay, kutlu ay
Kutlu
İyilik, uğur getirdiğine inanılan, uğurlu kutsal
Kutlualp
Uğurlu yiğit
Kutlubay
İyilik ve zenginlik getiren
Kutlubey
Uğurlu bey
Kutlucan
Uğurlu ve can kimse
Kutluel
Uğur getiren el
Kutluer
Uğurlu yiğit
Kutluğ
Uğurlu, mutlu
Kutluğhan
Uğur getiren kağan, oğuz han’ın torunu
Kutluhan
Uğur getiren kağan
Kutluk
Uğurlu
Kutlutekin
Uğurlu ve biricik, uğur getiren şehzade, uğurlu prens
Kutlutürk
Uğurlu türk, kutsal türk
Kutsal
Tapınılacak ya da uğrunda can verilecek denli sevilen; dokunulmaması gereken; uğur getirdiğine inanılan uğurlu, kutlu
Kutsalan
Uğur getiren, uğur salan
Kutsalar
Uğur getiren kimse, uğur getiririr, kut gönderir
Kutsan
Uğurlu ad, kutlu ad
Kutsay
Uğurlu say
Kutsoy
Kutlu soydan gelen, soyu kutlu
Kuzey
Kürşat Göktürk prensi
Kuzgun
Bir tür karga
Kürşat
Açılış merasimi, bir cins tavla oyunu
Kürşat
Göktürk prensi. Lami

L Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Laçin
Bir cins şahin, sarp, yalçın
Lami
Sert, çatık kaşlı veya aslan
Latif
Yumuşak, güzel, nazik, şakacı
Lemi
Parlama, parıltı
Levend
Osmanlı donanmasında denizci, yakışıklı, boylu poslu
Levent
Dünya, varlık
Lokman
Doğruluk gösteren-adaletli davranan
Lütfi
Hoşluk, iyi davranış. Macid şan, şeref sahibi, iyi ahlaklı
Lütfullah
Çok övülmüş, methedilmiş

M Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Macit
Şan, şeref sahibi, iyi ahlaklı
Mahir
Becerikli, hünerli
Mahmut
Övülmeye değer, hamdolunmuş
Mahsun
Güçlendirilmiş, güçlü
Maksut
İstek, niyet, maksat, varılmak istenen yer
Malik
Sahip, elinde bulunduran
Malkoç
Ünlü bir akıncı soy olan malkoçoğullarının atası malkoç mustafa bey’in adından
Mansur
Yardım edilmiş, tanrının yardımıyla galip gelmiş
Mazhar
Bir şeyin göründüğü, çıktığı yer, onurlanma
Mecid
Çok ulu, yüce
Mecit
Çok ulu, yüce
Mecnun
Cin çarpmış, delice seven, tutkun, leyla ile mecnun hikayesinin mecnun’u
Medeni
Uygar, şehirli, terbiyeli, nazik
Medih
Övme konuşu olan
Mehdi
Allah tarafından hidayet verilmiş olan
Mehmet
Muhammed isminin türkçe’de söylenişi
Melih
Güzel, şirin, sevimli
Melik
Hükümdar, hakan, mal sahibi
Melikşah
Büyük Selçuklu Hükümdarı
Memduh
Övülmüş, övülecek
Memnun
Minnet eden, hoşnut, sevinçli
Menderes
Bir akarsu yatağının az eğimli ova ve vadilerde çizdiği kıvrım
Mengüalp
Ölümsüz yiğit
Mengüer
Ölümsüz yiğit
Mengühan
Ölümsüz kağani hulagu han’ın kardeşi, moğol hanı
Mengütaş
Ölümsüz taş, bengi taş
Mengütekin
Ölümsüz şehzade
Mengütimur
Ölümsüz ve demir gibi sağlam, ölümsüz demir
Mensur
Saçılmış, dağılmış, ölçüsüz, uyaksız söz
Mercan
İskeleti kalkerli kırmızı renkli, koloniler halinde kayalık yerlerde yaşayan deniz hayvanı
Merdan
Mertler, yiğitler
Meriç
Balkan yarımadasında bir akarsu
Meriçtan
Meriç irmağı’nın şafağı, meriç kıyısındaki sabah vakti
Merih
Bir gezegen
Mert
Sözüne güvenilir, yiğit, adam, insan
Mertkal
Herzaman mert olarak yaşa
Mertol
Sözünün eri ol, yiğit ol
Mesut
Mutlu, bahtiyar
Mete
Büyük Türk Hun İmparatoru, cengi
Metin
Metanetli, sağlam, özü, sözü doğru, güvenilir
Mevlüt
Yeni doğmuş çocuk, doğulan zaman
Mihrican
Sonbahar
Miray
Ayın ilk günleri
Mirkelam
Güzel, nazik konuşan
Mirsat
Gemi çapası
Mirza
Hükümdar soyundan gelen
Mithat
Övme
Muammer
Ömür süren, yaşayan
Muhammet
Bkz. Muhammed
Muharrem
Haram kılınmış, ay takviminin ilk ayı
Muhittin
Dini saran, çevreleyen
Muhlis
Katıksız, halis, dostluğu içten olan
Muhsin
Bağışta iyilikte bulanan
Mukbil
Mutlu, bahtiyar
Murat
Arzu, istek, dilek
Murathan
Arzulu hükümdar naci Kurtulan, cennetlik
Murtaza
Allah’ın (c.c.) razı olduğu kişi
Musa
Bir vasiyeti yerine getirmekle görevlendirilmiş kişi
Mustafa
Seçilmiş, güzide
Muştu
Sevindirici haber, iyi haber
Mutlu
Bütün istek ve özlemlerine kavuşmuş olan, mesut
Mutlualp
Özlem ve isteğine kavuşmuş yiğit
Mutluay
Mutlu ve ay gibi olan
Mutlugün
Sevindirici gün; mutluluk veren gün
Mutluhan
Mutluluğa erişmiş hükümdar
Mutlutekin
Özlem ve isteklerine kavuşmuş ve biricik kimse, mutlu şehzade
Muttalip
İsteyen, talepte bulunan
Muzaffer
Zafer kazanmış, üstün
Müfid
Anlamlı, faydalı
Müjdat
Müjdeler, sevinçli haberler
Mükremin
ağırlanmış, ikram olunmuş
Mümtaz
Ayrı, üstün tutulmuş
Münir
İşık veren, parlak
Müren
Dereden büyük akarsu, çay, ırmak moran
Mürsel
Gönderilmiş, peygamber
Müslim
İslam dininden olan, müslüman
Müşfik
Şefkatli, merhametli. Nabi haberci, haber veren, yerden fışkıran, akan

N Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Naci
Kurtulan, cehennemden kurtulmuş, cennetlik
Nadi
Haykıran, seslenen, toplantı
Nadir
Az bulunur
Nafi
Yararlı, şifa, hayırlı
Nafiz
Becerikli, atılgandelen, içeri işleyen, etkili, sözü geçen
Nahit
Venüs gezegeni, zühre, ergen
Nail
Muradına ermiş
Naim
Varlık içinde yaşayan, zengin, cennetin bir bölümü
Naki
Temiz, pak, çok zarif, güzel
Namık
Yazıcı, katip
Nasir
Yardımcı, yardım eden
Nasrettin
Dine yardımı dokunan
Nasuh
Öğüt veren, temiz
Nasuhi
Bozulmaz biçimde tövbe eden
Naşit
Şiir yazan, okuyan
Nayman
Sekiz; batı moğolistan’da yaşayan ve sekiz oymaktan oluşan türk topluluğu
Nazım
Düzenleyen, manzume yazan
Nazif
Temiz, zarif
Nazir
Bakan, gözeten, bakan, vekil
Nazmi
Nazımla, şiirle ilgili, sıralı
Nebil
Yüksek nitelikli, akıllı, anlayışlı, bilgili
Necat
Kurtulma
Necati
Kurtuluşla ilgili
Necdet
Kahramanlık, yiğitlik
Necip
Soylu, soyu temiz
Necmettin
Dinin yıldızı
Necmi
Yıldızlarla ilgili
Nedim
Tatlı, güzel konuşan
Nedret
Az bulunan, seyrek
Nehar
Gündüz
Nejat
Soy, nesil, doğa, yaradılış
Nesim
Yumuşak rüzgar, iyi, yumuşak huylu
Neşat
Sevinç, neşe
Neşet
Meydana gelme, yetişme
Nevra
İşıklı, parlak, çiçek
Nevzat
Yeni doğmuş
Neyzen
Ney çalan
Nezih
Temiz, lekesiz, rahat, huzurlu, kibar
Nezihi
Temizlikle, saflıkla ilgili
Nida
Bağırma, seslenme
Nihat
Huy, yaradılış
Nimet
Lütuf, bağış, mutluluk
Niyazi
Kaide, kural, düzen, tertip, yasa
Nizam
Kural, düzen, sıra, yasa
Nizamettin
Dinin yasası, kuralı
Nizami
Nizam, düzenle ilgili
Noyan
Ordular komutanı, başkomutan, soylu kişi
Nuh
Üçüncü peygamber
Numan
Kan, gelincik
Nuralp
Aydınlık saçan yiğit
Nurbay
Aydınlık saçan erkek
Nurer
Aydınlık saçan yiğit
Nurettin
Dinin ışığı, aydınlığı
Nuri
Nurle, ışıkla ilgili
Nurkan
Aydınlık, temiz soydan gelen
Nurkut
Aydınlık sal, ışık ver
Nursal
Aydınlık sal, ışık ver
Nurullah
Allah’ın (c.c.) nuru
Nusret
Yardım, tanrının yardımı, başarı
Nusrettin
Dinin üstünlüğü
Nuyan
Soylu kişi, noyan
Nüvit
İyi haber, müjde. Ogün belirli bir günde doğan
Nüzhet
Neşe, ferahlık, sevinç oflaz Eksiksiz, tam, gürbüz, yakışıklı, becerikli, eflatun

O Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Oben
Erkek deve
Obuz
Su gözesi, göze kaynak
Odhan
Ateş kağan, ateş han
Odkan
Ateş kan, ateşli kan, kaynayan kan, deli kan
Ogan
Barış tanrısı, gök tanrısı, güneş, güçlü, yiğit, bkz. Oğan, okan
Oganalp
Güneş gibi yiğit, gök tanrısı gibi yiğit, güçlü yiğit, bkz
Oganer
Gök tanrısı gibi yiğit, güçlü yiğit. Bkz. Oğaner, okaner
Ogansoy
Tanrı soyundan, gök tanrısı soylu
Ogün
O bilinen ve anısı olan gün
Oğan
Güçlü, kuvvetli
Oğul
Erkek evlat, kovandan çıkan arı topluluğu
Oğulbal
Tatlı oğul, oğul balı, oğul arılarının yaptığı ak bal
Oğulcan
Can oğul
Oğultekin
Biricik oğul, şehzade
Oğultürk
Türk oğlu
Oğur
Uğur, samimi, içten
Oğuz
Sağlam, gürbüz, güçlü, iyi yürekli, iyi arkadaş, dost hun imparatoru oğuz han’ın adından
Oğuzalp
Sağlam yiğit, güçlü yiğit, iyi yürekli yiğit, dost yiğit
Oğuzer
Sağlam yiğit, güçlü yiğit, iyi yürekli yiğit, dost yiğit
Oğuzhan
Yiğit han, oğuzların efsanevi kahramanı
Oğuzman
Sağlam, gürbüz, güçlü kimse, iyi yürekli dost kimse,
Okan
Anlama, öğrenme, oğuz
Okanay
Güçlü ay, yiğit ay, güneş ve ay
Okay
Ok gibi doğru, ay gibi parlak
Okayer
Ok gibi doğru, ay gibi yiğit
Okaygün
Ok gibi doğru, ay gibi güzel, güneş gibi yakıcı kimse
Okbay
Ok gibi doğru ve varsıl kimse
Okcan
Hareketli, canı tez
Okdemir
Demirden yapılmış ok
Oker
Hızlı, hareketli
Okgüç
Ok gibi doğru ve güçlü
Okman
Okçu, ok atan kimse
Oksal
Ak at, oku sal, oku bırak
Oktar
Ok atan, okçu
Oktay
Öfkeli, sinirli
Oktunç
Ok tuncu; tunçtan yapılmış ok
Oktürk
Ok gibi türk
Okyar
Oku parçala
Olca
Savaşta ele geçirilen mal, ganimet
Olcaytuğ
Hulagu’nun torunlarından argun’un oğlu, ilhanlı hükümdarı
Olgaç
Bilgi ve görgüce olgunlaşmış kimse
Olgun
Bilgi ve görgüce gelişmiş
Olgunay
Dolunay durumundaki ay
Olguner
Bilgi ve görgüce gelişmiş erkek, olgunlaşmış erkek
Olgunsoy
Gelişmiş soy, olgunlaşmış soy
Oltan
Şafak ol, tan ol
Oltun
Saygı gösterilen ol, saygın ol
Oltunç
Tunç ol, tunç gibi sağlam ol
Oluş
Olma işi, olma biçimi var oluş
Omay
Seçkin, seçilmiş
Onan
Daha iyi bir duruma giren, eksiği kalmayıp gönül huzuruna eren, iyileşen
Onar
(‘onmak’tan) eksiği kalmayıp gönül erincine ulaşır, daha iyi bir duruma gelir, mutlu olur; (‘onarmak’tan) ‘işler duruma getir, düzelt’ anlamında buyruk
Onaran
İşler duruma getiren, düzelten
Onat
İyi, güzel, dürüst nitelikli
Onatkut
İyive uğurlu
Onay
Gerçekleme, doğrulama
Ongan
Özlem ve istekleri yerine gelmiş, mutlu
Onganer
Mutlu yiğit
Ongun
Tam, verimli, bayındır, kutlu, uğurlu, gelişmiş, gürbüz
Ongunalp
Mutlu yiğit, yararlı yiğit, kutlu yiğit, gürbüz yiğit
Onguner
Mutlu yiğit, yararlıı yiğit, kutlu yiğit, gürbüz yiğit
Onur
Kişinin kendine saygısı
Onural
Onur sahibi ol
Onuralp
Kendine saygısı olan, yiğit, onurlu yiğit
Onurhan
Onurlu hükümdar
Onursal
Onurla ilgili, onur niteliğinde; saygı göstermiş olmak için verilen
Oran
Karşılıklı uygunluk, iki şeyin birbirini tutması, iki şey arasında ya da parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, anlayış
Oray
Kale burcu ve ay
Orbay
Kentli ve zengin
Orçun
Sağlam adam, bir görevde, birinden boşalan yere gelen kimse, ardıl
Orhan
Osmanlı imparatorluğu’nun ikinci sultanı orhan gazi’nin adından kent kağanı
Orhun
Orta asya’da büyük bir ırmak
Orkan
‘orhan’ adının bir başka biçimi
Orkut
Kutlu, uğurlu şehir
Ortaç
Tepe, kendine miras kalan kimse; bir hükümdarlığın tahtına geçecek kimse, veliaht
Ortun
Ortanca kardeş
Ortunç
Tunçtan yapılmış gibi sağlam kale
Orun
Büyük bir görevlinin çalıştığı yer, makam
Orunbay
Büyük görevi olan kimse, makam sahibi
Oskay
Sevinçli, neşeli
Osman
Bir tür kuş, osmanlı’nın kurucusu
Otağ
Yüksek direkli, süslü, büyük çadır
Oytun
Kutsal, mübarek, beğenilen yer
Ozan
Sazla şiir söyleyen halk şairi; şair, şiir yazan kimse
Ozanalp
Şair ve yiğit kimse
Ozanay
Şair ve ay gibi kimse
Ozaner
Şair ve yiğit
Ozankan
Ozan soyundan gelen

Ö Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Öcal
Sana yapılan kötülüğün acısını çıkar, öcünü al
Ödül
Bir başarı ya da iyilik karşılığında verilen armağan
Ögeday
Çok akıllı
Ögünç
Övünülecek şey
Öğün
(‘övünmek’ten buyruk) kendi kendini öv, kendi kendini yücelt, övün
Öğüt
Birine, yapması ya da yapmaması gereken şeyler üzerine söylenen söz
Öke
Olağanüstü yetenekleri olan kimse, dahi
Öker
Akıllı
Ökkeş
Erkek örümcek, bir dağın adı
Ökmen
Akıllı, zeki
Ökmener
Akıllı, yiğit, zeki yiğit
Öksel
Akılla ilgili, zeka ile ilgili, ussal, akılsal
Öktem
Yürekli, yiğit, güçlü, görkemli; ünlü
Öktemer
Yürekli yiğit, güçlü yiğit, görkemli yiğit, ünlü yiğit
Ökten
Güçlü, yiğit
Ömer
Yaşayış, hayat, ikinci halife
Ömür
Yaşayış, hayat
Önal
Üstün gel, önde ol
Önalan
Önce davranan, önde giden, başa geçen
Önay
Ayın ilk günlerindeki durumu, hilal
Öncel
Birine göre kendinden, önce gelen, selef; yol açan, yol gösteren
Öncü
Önder, yol gösteren, önde giden, bir işte yol açan
Öncüer
Önde giden yiğit, öncülük eden yiğit
Önder
Bir topluluğa başkanlık eden, önde giden, yol gösteren
Önel
Bir şeyin tamamlanması için verilen süre, vade
Önem
Bir şeyin nitelik ya da nicelik yönünden değeri olma durumu, değer
Öner
Başta gelen, yön, sıra
Öngör
Önceden gör, ilerde olacakları sez
Öngören
Önceden gören, önceden kestiren
Öngün
Önemli bir günün ya da bir bayramın öncesindeki gün, arife
Önol
Önderlik et
Önsel
Hiçbir denemeye dayanmadan, yalnızca akıl yordamıyla
Önsoy
Önde gelen soy
Önumut
Önde gelen umut, ilk umut
Örsal
Örsü al
Örsan
Örs gibi sağlam adı olan
Örsel
Örs gibi sağlam el
Övgü
Övmek için söylenen güzel söz, övme
Övgün
Övülen kimse
Övül
Başkasınca beğenil ve iyiliklerin söylensin
Övün
Kendi kendini öv, kendini yücelt
Övünç
Bir niteliği nedeniyle övünme işi, sevinme, sevinç, kıvanç
Övüş
Birinin iyiliklerini söyleyerek beğenildiğini belirtme, övme biçimi, övme yolu
Öymen
Evcimen, evine bağlı
Öz
bi R kimsenin benliği, içsel varlığı; bir şeyin temel öğesi (mecaz olarak) ana nokta, can alıcı nokta, ana öğe, bir şeyin en güçlü kısmı, özü, içine arılığını bozacak hiçbir şey karışmamış olan
Özak
Özü ak, özü beyaz, ak öz, beyaz öz
Özakay
Özü ak ay, özü beyaz ay
Özal
Özü kırmızı, özü al renkte, gerçek al,
Özalp
Özü yiğit, öz yiğit
Özarı
Özü temiz özü arı
Özay
Özü ay gibi
Özbay
Özü zengin
Özbek
Yürekli, doğru, namuslu; orta asya’da yaşayan bir türk boyu, bu boydan kimse
Özberk
Özü sert, özü sağlam
Özbey
Özü bey
Özbilen
Herşeyin özünü bilen, az ama öz bilen
Özbilge
Özce bilge kişi, özü bilge
Özbilgin
Bilgin kimse, özce bilgil kimse
Özbilir
Her şeyin özünü bilir
Özbir
Özü sözü bir, doğru özlü
Özcan
Bir kimsenin kendi öz canı olan
Özçelik
Özü çelik olan kimse, sağlam özlü
Özçetin
Özü çetin olan kimse, çetin kimse
Özçevik
Hemen durum alabilen kimse, çevik kimse
Özdal
Dal gibi kimse, özü değerli
Özdeğer
Değerli kimse, özü değerli
Özdem
‘içsel varlığım olan’ özü demir olan, demir özlü
Özdemir
Demir gibi kimse, özü demir olan, demir özlü
Özden
İçtenlikli kimse, içten davranışlı, içten, soyca temiz; özsu
Özdener
İçtenlikli davranan, kimse; soyca temiz yiğit
Özdilek
İçten dilenen şey, içsel dilek
Özdinç
Dinç kimse, özü dinç
Özdoğa
Özce doğaya benzeyen kimse
Özdoğal
Özce doğaya uygun, doğal kimse
Özdoğan
Özce şahin gibi olan kimse
Özdoğru
Doğru kimse, özü doğru
Özduru
İçsel varlığı duru kimse, temiz kimse, özü duru
Özdurul
İçsel varlıkça durulaş, özünü durulaştır, duru özlü ol
Özek
Ağacın, bitkinin içi, özü, çalışkan, güç, soluk, nefes, okla boyunduruğu birbirine bağlayan demir; bir şeyin ortası, göbeği
Özel
Yalnız bir tek şeye, bir ereğe ya da kimseye ayrılmış olan; her vakit görülenden ayrı, alışılmıştan, olağandan ayrı
Özenç
Bir şeyi elden geldiğince iyi yapmaya çalışma işi, özenme işi, özen
Özer
Özü yiğit, özce erkek, yiğit
Özercan
Özce erkek olan sevgili kimse, yiğit ve sevgil kimse
Özerdal
Özce yiğit ve dal gibi kimse
Özerdem
Özce erdemli kimse, özce iyilikçi, alçak gönüllü kimse
Özerhan
Ünlü uçbeyi, ünlü akıncı yiğit evrenos gazi’nin dedesi
Özerk
Kendi kendini yöneten
Özerkin
Özgür kimse, özerk kimse
Özerol
Özce yiğit ol
Özertan
Özce şafak vakti gibi olan
Özertem
Özce erdemli kimse, iyilikçi, alçak gönüllü, erdemli kimse
Özge
Başka, ayrı, başka yaradılışta olan, cana yakın, sıcak kanlı
Özgebay
Yaradılışça başka ve zengin kimse
Özgeer
Yaradılışça başka olan yiğit
Özgen
Yapıp ettiklerinden hiç kimseye karşı sorumlu olmayan, özgür
Özgenalp
Özgür yiğit
Özgenç
Genç kimse, özce genç
Özgener
Özgür yiğit
Özger
Özge er, başka er, özge yiğit
Özgü
Belli bir şeyde ya da kimsede bulunan, başkasında olmayan
Özgüç
Özü güçlü
Özgül
Pözü gül kimse; özellikle bir türle ilgili olan, o türe özgü olan
Özgüleç
Güler yüzlü kimse, özü güleç
Özgün
Hiç kimseye benzemeyen
Özgünay
Hiç kimseye benzemeyen ve ay gibi kimse
Özgüner
Hiç kimseye benzemeyen yiğit
Özgüneş
Güneş gibi kimse, özü güneş
Özgür
Başkasının kölesi olmayan, eyleminde kimseye hesap vermeyen, hür
Özgürcan
Özgür kimse, başkasının kölesi olmayan can, hür can
Özgürel
Özgürce iş gören el
Özgüven
İnsanın kendine inanma duygusu, insanın kendi özüne duyduğu güven
Özilter
Özü yurdu savunan
Özinal
Özü inanç verici
Özinan
Özü inandırıcı
Özkan
Soylu kan
Özkaya
Özü kaya, özü sağlam
Özker
Sağlam, sağlıklı, er; temiz yürekli yiğit, özger; iyilikçi; yardımsever
Özkul
Özü tanrı’ya kul olan
Özkut
Uğurlu kimse, özü kutlu
Özkutay
Uğurlu ay gibi kimse, özü uğurlu ve ay gibi güzel kimse
Özkutlu
Özü uğurlu, kutlu kimse
Özlek
Toprağın özlü, verimli yeri; zaman; doğaüstü güç
Özlen
Kendini özlet, özlenilecek biri ol; kaynak; küçük dere; ağaç kökü
Özler
Göreceği gelir, hasret çeker
Özlü
Özü olan, öz bölümü çokça olan; özleşmiş olan; içten gerçek
Özlüer
Özü olan yiğit, özlü yiğit
Özmen
Özü iyi, sağlam olan
Özmuştu
Özü muştu olan, özü müjde olan kimse
Özmut
Özü mut getiren, mutluluk veren
Özoğuz
Tam oğuz olan
Özok
Özü ok gibi doğru kimse, doğru özlü kimse
Özol
Bir şeyin en güçlü bölümü ol, özü ol
Özozan
Özü olan kimse, şair kimse
Özönder
Gerçek önder olan kimse
Özpeker
Özü sağlam yiğit
Özpolat
Özü çelik gibi yiğit
Özsel
Özü sel gibi olan, kimse; içle ilgili, içsel
Özsoy
Özü temiz, soylu kimse
Öztan
Gerçekşafak
Öztaş
Özü taş, taş gibi sağlam kimse
Öztek
Eşi benzeri olmayan kimse, özü tek olan
Öztekin
Biricik kimse, benzeri olmayan kimse; öz şehzade, tam bir şehzade
Öztimur
Özü demir olan, öz demir
Öztin
Gerçek ruh, öz ruh
Öztiner
Gerçek ruh olan yiğit
Öztok
Herşeye doymuş kimse, özü tok
Öztuna
Gerçek tuna irmağı
Öztunç
Tunç gibi sağlam kimse, özü tunç
Öztürk
Soyu türk olan
Özüak
Temiz özlü kimse
Özüdoğru
Doğru kimse, doğru özlü
Özün
Hakkıyla kazanılmış ün
Özüpek
Sağlam kimse
Özütok
Herşeye doymuş kimse
Özveren
Kendi özünden, kendinden veren kimse, kendi yararından vazgeçen, özverili

P Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Paker
Sert, çatık kaşlı veya aslan
Pamir
Herşeye gücü yeten
Parla
(‘parlamak’tan buyruk) ışık saç, tutuşup alev çıkar, ışıl ışıl yan
Parlar
Işık saçar, parıltı çıkarır, parlaklık yayar; tutuşur, alev alır
Pars
Becerikli, atılgan
Payidar
Doğruluk gösteren-adaletli davranan
Pehlivan
Güreşçi
Pekalp
Güçlü yiğit, sert yiğit, pek yiğit
Pekcan
Cani pek, dayanıklı sağlam
Pekdeğer
Çok değer, değeri çok
Peker
Sert yiğit, sağlam, dayanıklı yiğit, sıkı yiğit, çok yiğit, pek yiğit
Pekin
Kuşkuya yer olmayacak denli kesin
Pekiner
Pek yiğit, kuşkuya yer olmayacak denli yiğit
Pekintürk
Kuşkuya yer olmayacak denli türk, kesinlikle türk
Pekkan
Güçlü kan, sağlam kan, dayanıklı kan, sert kan
Pekol
Sağlam ol, dayanıklı ol, sert ol, pek ol
Pekşen
Çok şen
Pektaş
Sert taş, dayanıklı taş
Pektürk
Sağlam türk, dayanıklı türk, pek çok türk, tam türk
Pekün
Sağlam san, sağlam ün
Perker
Beyaz ay, dolunay
Pertev
Işık, alev
Pertev
Dürüst, güvenilir
Peyam
Mutlu, sevinçli gün
Peyami
Bilgi toplayıcı
Peykan
Beyaz taç, gelin tacı
Peyman
Yemin, and
Piruz
Uğurlu, hayırlı
Polat
Sertleştirilmiş demir, su verilmiş demir, çelik; çelik gibi sert
Polatalp
Çelik yiğit
Polathan
Çelik gibi sert han, çelik kağan
Polatkan
Çelik kan, sağlam kan
Poyraz
Yüce, ulu
Pozan
Candan, cana yakın
Pusat
Zırh ve korunma araçlarının genel adı; silah

R Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Rabi
Dördüncü.
Rabih
Yararlı, kazançlı, karlı.
Raci
Yalvaran, rica eden, umutlu
Racih
üstün. Fıkıhta: Delil ve Burhanların tercihinde delili öncelik kazanan taraf.
Radi
Rıza gösteren, kabul eden
Rafet
Merhamet etme, esirgeme
Rafız
Bırakan, salıveren
Rafi
Kaldıran, yücelten, yükselten. Allah’ın isimlerinden, (bkz. Abdürrafi’). Rafi’ b. Hadic, sahabeden
Rafih
Rahat ve huzurlu yaşayan
Ragip
Allah’ın kulu
Rahdan
Yol bilen
Rahi
Rahat, huzurlu, dingin
Rahim
Herşeye gücü yeten
Rahman
Allah’ın isimlerinden.Nimet veren
Rahmani
Allah’tan gelen, kutsal, Allah’a özgü
Rahmet
Acıma, esirgeme, koruma, yarlığama.
Rahmetullah
Allah’ın esirgemesi, koruması
Rahmi
Acımayla ilgili
Raid
Gürleyen, gürüldeyen
Raif
Dünya, varlık
Raik
Sade, saf, halis.
Ramazan
Oruç ayı
Rami
Boyun egen, itaatli
Ramiz
Akıllı, zeki. İşaretlerle gösteren
Rasi
Kımıldamayan, oynamayan, sabit. Lenger atmış olan, demir üzerinde bulunan gemi.
Rasif
Sağlam dayanıklı
Rasih
Bir bilimde, özellikle din alanında çok derinleşmiş olan (kimse). Kur’an’da Rasihûn olarak geçer
Rasim
Resim yapan
Rasin
Beyaz ay, dolunay
Rastan
Doğru olanlar, haklı olanlar, haklılar.
Rasti
Doğruluk, gerçeklik, istikamet.
Raşid
Olgun, ergin, akıllı.
Raşit
Dürüst, güvenilir
Rauf
Esirgeyen, merhametli
Ravend
sapları ilaç olarak kullanılan karabuğdaygillerden bir bitki.
Rayet
Bayrak. Sancak.
Rayihan
Han bayrağı, han sancağı.
Rebi
Bahar, ilkyaz
Recai
İsteyen, rica eden
Recep
Gösterişli, heybetli, kutsal üç aylardan ilki, arabi ayların yedincisi
Refet
Aydınlık gece
Refi
Yüksek, yüce, saygın
Refiğ
Bolluk içinde yaşayan
Refih
Varlık içinde yaşayan
Refik
Arkadaş, yoldaş, eş, koca
Regaip
Çok istek gören, beğenilen
Reha
Candan, cana yakın
Reis
Başkan, baş
Rekin
Gururlu, ağırbaşlı. Yüce, yüksek.
Remiz
İşaret, meramını isteğini işaretle ifade etme.
Remzi
İşaretle, simgeyle ilgili
Renan
İnleyen, çınlayan
Renas
Yol bilen.
Resul
Elçi, peygamber
Resulhan
Hükümdarların elçisi
Reşat
Doğru yolda, hak yolunda yürüme
Reşik
Uzun boylu, yakışıklı.
Reşit
İyiyi, doğruyu seçebilen, ergin
Reva
Yakışır, uygun, yerinde.
Reyan
Herşeyin evveli, ilk zamanı, tazelik zamanı
Rezan
Ağırbaşlı, gururlu.
Rıdvan
Razı olma, hoşnutluk, cennetin kapıcılığını yapan melek
Rıfat
Yücelik, büyük aşama
Rıfkı
Cesur, yiğit
Rıza
Yiğit, hükümdar
Rical
Onur sahibi kimseler
Ruhi
Tek yiğit, prens
Ruşen
Aydınlık, parlak
Rüçhan
Üstünlük
Rüstem
Kızıl, al renkli tuğ
Rüştü
Armağan, hediye
Rüzgar
Esinti,Yel

S Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Saadettin
Dinin uğurlu, kutlu kişisi
Saba
Gündoğusundan esen rüzgar
Sabah
Günün başlangıcı
Sabahattin
Dinin güzelliği
Sabi
Yedinci.
Sabih
Güzel, şirin.
Sabikun
Hayırda ileri giden anlamını taşımaktadır
Sabir
Sabreden, katlanan
Sabit
Değişmeyen, kanıtlanmış, anlaşılmış
Sabri
Sabırla ilgili
Sacit
Secde eden
Saderu
Genç delikanlı
Sadettin
Kutluluk, saadete erme, mübarek olma
Sadık
Sadakatli, samimi, bağlı, doğru, gerçek
Sadır
Hayrette kalan, şaşıran
Sadıray
Hayrette kalan, şaşıran
Sadi
Mutlulukla, uğurla ilgili
Sadreddin
Dinin önderi, başı, ileri kişisi.
Sadri
Göğüsle ilgili
Sadullah
Allah’ın talihli kıldığı kişi
Sadun
Kutlu, uğurlu
Safa
Üzüntü ve kederden uzak olma, endişesizlik, rahat huzur, iç ferahlığı
Safder
Düşman saflarını yaran, yiğit
Safer
Hicri takvimde ikinci ay, sefer
Safevi
Safı adındaki kimsenin soyundan olan, Fars hükümdarı Şah İsmail’in soyu
Saffet
Saflık, temizlik
Safi
Katışıksız, katıksız, halis, temiz
Safi
Gökyüzü
Safir
Mavi renkli, değerli bir süs taşı, göktaşı
Safvet
Saflık, temizlik, paklık, arılık, halislik
Sağay
Yenisey türklerine bağlı bir türk boyunun adı
Sağcan
Sağlıklı can, sağlıklı kimse
Sağhan
İyi kağan sağın saygıdeğer, kutsal kimse; hekim, doktor; kazak hakanlarının ünlülerinden biri
Sağınç
Emel, istek, amaç, düşünce
Sağıt
Silah
Sağlam
Dayanıklı, kolay bozulmaz; yıkılmaz; zarar görmemiş,
Sağlamer
Dayanıklı yiğit, yıkılmaz yiğit, güvenilir yiğit
Sağman
Sağlıklı kimse. Eksiksiz, kusursuz, güvenilir kimse
Sağun
Saygıdeğer, kutsal kimse; hekim, doktor
Sahavet
El açıklığı, cömertlik
Sahir
Gece uyumayan, uykusuz.
Sahre
Kaya. Kütle
Sahretullah
Beytü’l-Makdis’de Beni İsrail peygamberlerinin ibadet ettikleri meşhur kaya. Hz. Peygamber (s.a.s) Miraç gecesinde semaya buradan çıkmıştır
Said
Mübarek, kutlu, sevap kazanmış
Saik
Sevk eden, götüren. Süren sürücü
Saim
Oruçlu
Sair
Seyreden, hareket eden, yürüyen
Sait
Mübarek, kutlu, sevap kazanmış
Sakıb
Çok parlak. Türk dil kuralı açısından “b/p” olarak kullanılır
Saki
Su veren, su dağıtan. Kadehle içki sunan
Sakin
Uslu, kendi halinde, bir yerde yerleşmiş, oturan
Sakman
Uyanık, akıllı kimse
Salabet
Peklik, katılık, sağlamlık.
Salah
Düzelme, iyileşme, iyilik.
Salahaddin
Dinine bağlı kimse. Türk dil kuralına göre “d/t” olarak kullanılmakladır
Salar
Baş, kumandan, başbuğ, önder.
Saldam
Ciddilik, ağırbaşlılık
Salık
Haber, bilgi. Haberci
Salih
Elverişli, yararlı, dinin emirlerine uyan
Salim
Sağlam, kusursuz, eksiksiz
Salman
Özgür, hiç kimsenin kölesi olmayan
Saltar
Tek, yalnız
Saltık
Kendi başına var olan, bağımsız, koşulsuz, mutlak.
Saltuk
Kendi başına bir varlığı olan; doğu anadolu’da kurulan
Saltukalp
Kendi başına var olan, bağımsız, koşulsuz, mutlak.
Salur
Oğuzlar’ın üçok boyuna bağlı bir türk oymağını adı
Samet
Çok yüksek, çok ulu, hiçbir şeye, kimseye ihtiyacı olmayan, tanrının adlanndan biri
Sami
Dinleyen, duyan, yüksek, yüce
Samim
Bir şeyin merkezi, içi
Samin
Sekizinci.
Samir
Meyveli, meyva veren
Sanaç
Dağarcık
Sanak
Kısa zaman, az süre
Sanal
Ün kazan, ünlü ol
Sanalp
Ünlü yiğit
Sanbay
Ünlü kimse
Sanberk
Ünü sağlam
Sancaktar
Sancak taşıyan kimse. Sancak taşıma görevlisi
Sancar
Kısa kama, saplar, batırır
Saner
Ünlü, tanınmış
Sanevi
İkinci
Sani
Yapan, işleyen, meydana getiren
Sanih
Zihin ve düşüncede oluşup çıkan, fikre doğan.
Sanver
Adın duyulsun, ünlen
Saraç
oşum, eğer takımlarıyla benzeri şeyler yapan veya satan kimse. Meşin üzerine süsleme yapan kimse
Sarahat
Açıklık, ibarede açıklık
Saramet
Yiğitlik
Sarban
Deve sürücüsü. Deveci
Sarduç
Bülbül
Sargan
Çorak yerlerde biten bir ot
Sargın
Candan, içten
Sargon
Asur kralı
Sargut
Eski adlardan; açık saman rengi
Sarıalp
Sarışın yiğit. Ruhi Sarıalp’, Türk atlet ve yönetici
Sarif
Sarfeden, harcayan. Değiştiren
Sarih
Açık, meydanda. Belli, hüveyda
Sarim
Keskin, kesici.
Sariye
Hz. Ömer’in İran’daki komutanı.Sariye(R.A)
Sarp
Çetin, sert
Sarper
Dikbaşlı yiğit, sarp yiğit
Sarphan
Sarp kağan
Sartık
Azad olunmuş, salıverilmiş, özgür
Saru
Sarı benizli, tenli insan
Saruhan
Sarı kağan, sarı han; saruhan, selçuk uçbeylerindendi, manisa’yı alarak saruhanlı beyliği’ni kurmuştu
Saruhan
Harizm’den gelip Anadolu’ya yerleşen Saruhanoğulları beyliğinin kurucusu.
Sarvan
Deve süren, deveci.
Satı
Satma işi, satış, pazar; doğumundan önce evliyalara satılarak, adanarak, inanışa göre, yaşaması sağlanan (çocuk), satılmış da denilir
Satıbey
Satma, satış. Alışveriş
Satılmış
Uzun ömürlü olması için doğumundan önce ermişlere adanan çocuk, satı.
Satuk
Satı, satılmış
Satvet
Ezici kuvvet, zorluluk.
Savaş
Birbirine düşman iki ordunun çarpışması, silahlı eylem
Savaşer
Savaşçı yiğit
Savaşkan
İyi savaşan, iyi döğüşen
Savat
Gümüş üstüne yapılan çizgiler, süsler.
Saver
Sağlam, zinde, güçlü erkek.
Savlet
Şiddetli saldırı, hücum
Savni
Koruma, gözetme ile ilgili.
Savtekin
Diri ve biricik; diri canlı şehzade; anadolu’nun alınışında emeği geçen bir türk komutanı
Savtuna
Sözünde duran kimse.
Savtunç
Sağlam tunç
Savtur
Sağlıklı kal, hoşça kal
Sayan
Saygı gösteren, saymak eylemini yapan
Sayar
Saygı gösteririr, saygılı
Saye
Gölge.
Sayedar
Gölgeli, gölgesi olan, gölge eden
Sayfi
Yaza ait, yazla ilgili.
Saygı
Kişilerin birbirlerine karşı duyumsadıkları çekinme ile karışık sevgi ve değer duygusu; başkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusu
Saygım
Saydığım kimse, benim saygım
Saygın
Saygı gösterilen, güvenilir olan, saygı gören
Saygur
Saygı gören, sayılan, hatırlı.
Saygut
Sayılan ve uğurlu, kutlu sayılan
Sayguter
Sayılan ve kutlu bilinen yiğit
Sayhan
Saygı gösteren kağan
Sayıl
Kendini saydır, saygı gör, önemsen
Sayılgan
Kendini saydıran, saygın kimse
Sayıner
Değerli, saygı duyulan kimse
Sayıner
Seçkin yiğit, değerli yiğit, saygı gösterilen yiğit
Saykal
Düz, düzgün, pürüzsüz. Gösterişli.
Saykut
Sayılan ve kutsal kimse
Sayman
Hesap işleriyle uğraşan kimse
Sayraç
Cıvıldayan, şakıyan, güzel ötüşlü
Saytekin
Sayılan ve biricik, sayılan şehzade
Sazak
Küçük pınar, kaynak
Sebat
Değişmeyen, kımıldamayan
Sebatı
Sebatlık, sözünde kararında durma. Sebatlı, sözünde duran
Sebih
Yüzme, yüzüş
Sebil
Su dağıtılan yer. Hayır için parasız dağıtılan su
Sebre
Ölçülü, deneyimli. Sahabeden bu ismi taşıyanlar olmuştur.
Sebük
Hızlı, çabuk; sevgili
Sebükalp
Hızlı, yiğit, çabuk yiğit, çevik yiğit
Sebüktekin
Hızlı ve biricik; hızlı şehzade, hızlı prens
Secahat
Yumuşak huyluluk
Seçkin
Seçilerek en iyi diye ayrılan; benzerleri arasında yüksek
Seçkiner
Herkesçe beğenilen yiğit
Seçmeer
Seçilerek alınmış yiğit
Sedat
Doğru, haklı
Sefa
Gönül rahatlığı, rahatlık, eğlence
Sefer
Yolculuk, savaş hazırlığı, savaşa gitme
Sefir
El içi. Yabancı diplomat
Seha
Cömertlik, eli açıklık
Sehavet
Cömertlik
Sehhar
Kuvvetle kendine çeken, büyüleyici.
Sehran
Geceleri uyanık duran
Selahaddin
Dinine bağlı
Selam
İnsanların birbirleriyle karşılaştıklarında kullandıkları yakınlık dostluk, saygı ifade eden söz, yaptıkları işaret veya hareket
Selamet
Esenlik. Her türlü korku, tasa ve tehlikeden uzak, güvenlik içinde olma. Kurtulma, kurtuluş.
Selami
Barış ve rahatlıkla ilgili
Selcan
Taşkın su gibi can
Selçuk
Küçük sel; tezcanlı, evecen, hızlı; selçuklulara adını veren sultan selçuk’tan
Selçuker
Tezcanlı yiğit, hızlı yiğit, evecen yiğit
Selil
Yeni doğmuş erkek çocuğu, ilker.
Selim
Sağlam, doğru, kusursuz, temiz, içten
Selis
Kolay yumuşak
Sellem
“Selamete erdirsin” manasıyla dualarda geçen
Selman
Barış içinde, huzurlu
Selmani
Niyaz kabul eden derviş. İran İsfahan’ından olup, Rasulullah’la birlikte İslami mücadelede üzerine düşeni fazlasıyla yapmış büyük mücahid ve sahabi. Selman-ı Farisi’ye nispetle bu ad kullanılmıştır.
Selmi
Barışla ilgili, barışçıl.
Selsal
Tatlı, lezzetli, hafif su.
Semai
Semaya, göğe havaya ait.
Seman
Güneş ayının 27. günü
Semih
Cömert, eli açık
Sena
Övgü ile ilgili, şimşek parıltısı
Sencer
Halden bilen kimse; kale, hisar; çağatay hanlarından birinin adı
Seralp
Baş yiğit
Serbülent
Önde gelen, üstün
Serbülent
Başı yüksek, yüce
Sercan
Sevgili, sevilen
Serdar
Başkumandan, başbuğ
Seren
Yelkenlilerde yelken açmak ve işaret kaldırmak için direğe yatay bağlanan gönder
Sergen
Raf, vitrin, tepelerdeki düzlük, yorgun
Serhan
Kurt, canavar, şarkıcıların başı.soylu kan, başkan
Serhat
Sınır, iki devlet arasındaki sınır
Serkan
Soylu kan, başkan
Serkut
Mutlu, talihli
Sermet
Edebiyet, sonsuzluk
Sertaç
Çok sevilen, sayılan
Sertap
İnatçı, direnen
Serter
Katı, acımasız
Server
Başkan, reis
Servet
Zenginlik, varlık
Sevük
Sevi, sevgi; sevilmiş, sevilen, sevgili; dost, arkadaş
Seyfettin
Dinin kılıcı, koruyucusu
Seyfi
Kılıç gibi, askerlikle ilgili
Seyfullah
Allahın kılıcı
Seyhan
Çukurova’dan geçip akdeniz’e dökülen akarsu
Seyit
Lider, önder, hz.muhammed’in soyundan olan
Sezai
Uygun, yaraşan
Sezal
Sezen, sezgili
Sezen
Duyan, hisseden
Sezer
Açık bir kanıt olmaksızın, olmuş ya da olacak bir şeyi duyumsar
Sezgin
Sezme yeteneği olan kimse, sezici
Sezginer
Sezme yeteneği olan yiğit
Sıdal
Biraz olgunlaşmış, erginleşmeye başlamış
Sırrı
Sırla, gizlilikle ilgili
Simavi
Yüzle, çehreyle ilgili
Sina
Arap yanmadası ile mısır’in birleştiği yerdeki üçgen biçimli yarımada. Bu yarımadada ki, hz. Musa’ya tanrı sözlerinin geldiğine inanılan dağ
Sinan
Mızrak, süngü gibi silahların sivri ucu
Siret
Bir kimsenin manevi durumu, hal ve hareketleri, tabiatı ahlak ve karakteri. Hal ve gidiş. Hal tercümesi. Hz. Muhammed’in hal tercümesi.
Siyami
Oruç tutan, oruçlu, kötülükten kaçınan.
Sohrap
Farsça bir isimdir. Anlamını bilenler bize ulaşabilirler
Solay
Ay ışığının azalması, solması
Somay
Ay gibi kusursuz
Somel
Doğru, katışıksız, güçlü el.
Somer
Katışıksız güçlü
Sonalp
Sonuncu, son doğan yiğit, erkek çocuk
Sonay
Artık ondan sonrası olmayan ay; (mecaz olarak) son çocuk
Soner
Artık ondan sonrası olmayan yiğit; (mecaz olarak) son erkek çocuk, son yiğit
Songur
Şahin, ağır, hantal
Songün
Sonuncu, son olan. Eğilim, yetenek
Songür
Sonu iyi gelen kimse, sonu gür
Sonsuz
Sonsuzluk
Sorgun
Bir tür söğüt ağacı
Sorkun
Bir tür söğüt
Soyalp
Soyu yiğit, soylu yiğit
Soydan
Soylu, iyi bir soydan gelen
Soydaner
Soylu yiğit, iyi soydan gelen yiğit
Soydinç
Soyu dinç
Soydinçer
Soyu dinç yiğit
Soyhan
Soyu han olan, kağan soylu
Soykan
Soylu kan
Soysal
Uygar
Soysan
Tanınmış soy
Soytekin
Soyu biricik, soylu ve tek olan kimse; soylu şehzade
Soyuer
Yiğit bir soydan gelen, yiğit soylu
Sökmen
Selçuklular çağında hasankeyf artuklu beyliği’ni kuran
Sönmez
Sürekli olarak yanar, hiç sönmeden yanar
Sönmezalp
Hiç sönmdedn yanar yiğit; (mecaz olarak) sonsuza değin yaşayacak yiğit
Sönmezer
Hiç sönmeden yanar yiğit; (mecaz olarak) sonsuza değin yaşayacak yiğit
Sözen
İyi ve güzel konuşan kimse
Sözer
İyi ve güzel konuşan yiğit; sözünün eri kimse
Sözmen
İyi ve güzel konuşan kimse
Sualp
Güçlü yiğit
Suat
Mutlulukla ilgili
Suavi
Her işe koşan, yardım eden
Suay
Suya düşen ay.
Subhi
Sabah vakti, şafak ile ilgili. Türk dil kuralına göre “b/p” olarak kullanılır
Subutay
Moğol hükümdarı cengiz han’ın ünlü komutanlarından birinin adı
Suca
Uzun düzgün boy
Sudeka
Doğru, hakiki dostlar.
Suder
Aydınlık Su
Sudeysi
Kabe imamlarından Abdurrahman Es Sudeysi ’nin soyadı
Sudi
Yararlı, faydalı, kazançlı.
Sudur
Sadrazamlar
Suergin
Olgun asker
Sufi
Tasavvuf erbabı, mutasavvıf.
Suhan
Suyun hakimi, su kaynaklarının yönetimini elinde bulunduran
Suhulet
Kolaylık. Yumuşaklık. Mülayemet
Sulbi
Birinin sulbünden gelme, kendi evladı, oğlu
Sulhi
Barışçı
Sunal
Sun ve al
Sunar
(saygı ile) veriri, gönderir, yollar
Sunay
Ayı sun, ayı getir
Sungu
Sunulan şey, birine sunulan şey, bağış, armağan, sunu
Sungun
Yetenek; eğilim; armağan edilebilecek nitelikte
Sungur
Doğana benzeyen bir alıcı kuş, atmaca, şahin akdoğan
Sunguralp
Atmaca gibi ve yiğit, şahin yiğit
Sungurtekin
Şahin gibi ve biricik; süleyman şah’ın oğlu
Süer
Er yiğit, yürekli kişi, asker yiğit
Süha
Büyükayı yıldız kümesinin en küçük yıldızı
Süheyl
Güney yarım kürede yer alan parlak yıldız
Süleyman
Huzur, sükun
Sümer
Aşağı mezopotamya’da bir bölge sümer ülkesi; m.ö. 400 yıllarında bu bölgede devlet kuran bir türk kavmi
Süreyya
Ülker yıldızı
Sürsoy
Soyu sürdür; süren soy

Ş Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Şaban
Ramazandan önce gelen ay
Şadan
Sevinçli, keyifli
Şadi
Sevinç, mutluluk
Şafaaddin
Dinin, Allah ile kul arasınadaki aracılığı, dinin şefaati. Türk dil kuralına göre “d/t” olarak kullanılır.
Şafak
Güneş doğmadan önce ufukta beliren aydınlık
Şafi
Suçlunun bağışlanması için araya girip yalvaran kimse
Şah
Hükümdar. Birleşik isimlerde 1. ve 2. isim olarak da kullanılır: Şahbanu Selimşah gibi.
Şahabettin
Dinin yıldızı. Türk dil kuralına göre “d/t” olarak kullanılır.
Şahamet
Şişmanlık, topluluk.
Şahan
Bkz. Şahin
Şahap
Akan yıldız, kıvılcım, cesur, yürekli
Şahat
Güçlü, güzel cins at, atların şahı.
Şahbaz
Beyaz, iri doğan
Şahbey
Üstün nitelikli, saygın, yüce.
Şahdar
Dallı, budaklı ağaç.
Şahi
Şah’a hükümdara mensup, şah ile ilgili. Şahlık hükümdarlık.
Şahidüddin
İslam’ı seçmiş olan ve İslam’ın hak din olduğuna şahidlik eden.
Şahin
Küçük kuşlarla beslenen, eğitilerek kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş sınıfı ve bu sınıftan bir kuş, doğan
Şahinalp
Şahin gibi yiğit
Şahiner
Şahin gibi yiğit
Şahinhan
Güçlü, yiğit kimse
Şahinkan
Yiğit soydan gelen, güçlü, kahraman.
Şahinter
Çok yiğit, kahraman, şahin gibi
Şahistan
Şah ülkesi.
Şahkar
Baş eser, en güzel eser.
Şahnur
Kaynak, ışık kaynağı.
Şahran
Büyük işlek yol, ana yol, cadde
Şahrun
Yüce ruhlu, görkemli, üstün kişilikli kimse.
Şahsan
Dallık, ağaçlık, koruluk
Şahsuvar
İyi ata binen yiğit kimse
Şahvar
Şaha, hükümdara yakışacak surette
Şahzade
Şehzade, şah oğlu, hükümdar çocuğu.
Şahzat
Sevilen, sayılan kişi
Şaik
İstekli, hevesli.
Şair
Şiir yazan, ozan
Şakar
Yiğit, cesur
Şakir
Durumundan memnun, şükreden
Şakrak
San asma nevinden bülbül gibi öten bir kuş
Şamih
Yüksek, görkemli.
Şamil
İçine alan, kapsayan
Şanal
Adın her yanda duyulsun, ünün yaygınlaşsın, iyi ün sahibi ol
Şanalp
Ünlü yiğit
Şaner
Ünlü kimse
Şanlı
Ünü yaygın, ünlü, iyi ün sahibi
Şanlıbay
İyi ün sahibi ve varsıl kimse
Şansal
Adını, şanını her yana duyur, şan ver
Şanver
Ünün, şanın her yana yayılsın
Şarani
Gür ve uzun saçlı kimse. İslam tarihinde bu isimde birçok meşhur vardır
Şarbay
Kentli, şehirli kimse
Şarık
Parlak, parlayan
Şatır
Büyük bir kimsenin atı yanında gitmekle vazifeli ağa
Şati
Kıyı, kenar
Şaylan
Kendini öven, övüngen; neşe saçan, sevinçli; ince, incelikli, nazik
Şaylaner
Neşeli yiğit; incelikli erkek
Şazi
Sevinç, mutluluk
Şaziment
Allah’ın adamı, Allah’a ait olan, O’nun yolundan giden kişi
Şebab
Gençlik, tazelik. -Türk dil kuralına göre “b/p” olarak kullanılır
Şebefruz
Geceyi aydınlatan
Şebhan
Gece öten bir cins bülbül
Şebib
Gençlik, tazelik
Şecaaddin
Dinin kahramanı, dinin yiğidi
Şeci
Cesur, yürekli, yiğit
Şefaati
Şefaatle ilgili.
Şefi
Şefaat eden
Şefik
Şefkatli, acıması olan
Şefkat
Sevecenlik, acıma ve sevgi duygusu
Şehalem
Evrenin hükümdarı
Şehamet
Zeka ve akılla birlikte olan yiğitlik, cesaret
Şehba
Kır, akçıl
Şehid
Allah yolunda canını feda eden müslüman, İslam uğruna ölen müslüman, şehadet mertebesine erişen kimse
Şehim
Akıllı ve kurnaz yiğit
Şehinşah
Şahların şahı, en büyük hükümdar. 1. Daha çok unvan olarak verilir
Şehlevent
Leventlerin şahı, boylu poslu, canlı, yakışıklı
Şehmuz
Hükümdar soyundan gelen
Şehrar
Şehri süsleyen, şehre süs veren.
Şehri
Nazik, terbiyeli
Şehriyar
Padişah, hükümdar
Şehrud
Büyük çay, nehir
Şekib
Sabır, tahammüllü, dayanıklı. Türk dil kuralına göre “b/p” olarak kullanılır
Şekibe
Sabırlı, dayanıklı
Şekür
Şükreden, şükredici. Allah’ın isimlerinden, (bkz. Abdüşşekûr).
Şemail
Huylar, davranışlar, alışkılar.
Şemdin
Dinin mumu, dinin aydınlığı
Şemi
Mumla, ışıkla ilgili, ışıklı
Şemim
Güzel kokan, güzel kokulu, güzel koku.
Şemsettin
Dinin güneşi
Şemsi
Güneşle ilgili
Şemsifer
Güneşin aydınlığı, parlaklığı.
Şen
Yaşamından memnunluğunu davranışlarıyla gösteren, bunu çevresindekilere de yayan kimse, neşeli
Şenalp
Neşeli yiğit, şen yiğit
Şenaltan
Neşeli ve zengin kimse
Şenay
Parlak, canlı ay
Şencan
Neşeli ve cana yakın
Şendoğan
Neşeli doğmuş kimse
Şenel
Neşelen, mutlu ol
Şener
Neşeli yiğit, şen yiğit, şen erkek
Şengül
Neşeli ve gül gibi kimse
Şengün
Neşeli gün; ve güneş gibi kimse
Şeniz
Neşeliyiz
Şenkal
Neşeli kal
Şenkaya
Neşeli ve kaya gibi kimse
Şenol
Her zaman neşeli ol
Şensal
Neşeni çevrene yay, herkes neşelensin.
Şensoy
Soyu şen kimse, şen soydan
Şentürk
Neşeli, canlı, mutlu türk
Şenyaşar
Yaşamı şenlik, mutluluk içinde geçer, şen bir yaşam sürer
Şerafet
Şerefli olma hali. Soydanlık, asalet. Hz. Muhammed (s.a.s)’in soyundan olma
Şerafettin
Dinlerin en şereflisi
Şeref
İyi ahlak ve fazilet sonucu oluşan manevi yücelik, iyi ün
Şerefhan
Büyük, yüce hükümdar.
Şeren
Tezcanlı, çevik.
Şerif
Şerefli, kutsal, soylu, temiz
Şevket
Büyüklük, heybet
Şevki
Güçle, şevkle ilgili
Şeyban
Saçlarına ak düşmüş yaşlı kimse. Moğol hükümdarlarından birisi.
Şezre
İşlenmemiş ham altın. Süs için asılan inci ve altın
Şide
Parlak, ışıklı, güneş.
Şihab
Kıvılcım. Akan yıldız.
Şihabeddin
Dinin parlak yıldızı
Şimşek
Çok bulutlu, yağmurlu havalarda, buluttan buluta ya da yere elektrik boşalırken oluşan, kırık çizgi biçimindeki çok yoğun elektrik akımı; (mecaz olarak) çok hızlı kimse
Şimşeker
Şimşek gibi yiğit
Şinas
Anlayan, tanıyan, bilen
Şinasi
Anlamakla ilgili
Şiran
Kaleler, hisarlar
Şiraz
Türk müziğinde eski bir makam
Şirzat
Aslan gibi güçlü, kişilikli kimse.
Şiyar
Duyarlı, hisleri güçlü olan, kabiliyeti, anlama düzeyi yüksek olan ve refleksleri güçlü olan insan.
Şükran
Gönül borcu, minnettarlık
Şükrü
Şükürle, minnettarlıkla ilgili

OKUYUN  Annelerin tavsiye ettiği en iyi 8 bebek maması

T Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Taberi
Büyük İslam tarihçilerinden biri.
Tacal
Üstün ol, baş ol
Tacaver
Padişah, hükümdar
Tacettin
Dinin tacı
Taci
Taçla ilgili
Tacik
İran ve Türkistan’da yaşayan İran asıllı, Farsça konuşan halktan olan kimse
Tacim
Noktalama, noktalatma
Tacir
Ticareti meslek edinmiş olan
Taçkın
Gurur
Tafdil
Birini diğerinden üstün tutma
Taflan
Gülgillerden kışın yaprağını dökmeyen bir bitki
Tafte
Bükülmüş, katlanmış
Taftin
Akıl erdirme, anlama, tefhim
Tağalap
Dağ alp. Dağ gibi güçlü, gösterişli, heybetli yiğit
Tağalp
Dağ gibi yiğit
Tağar
Kapı, çanak, çömlek
Tağman
Dağ gibi iriyarı, gösterişli.
Taha
Kuran’ın 120. Suresi
Tahir
Temiz, pak
Tahrim
Haram kılma, kılınma. Kur’an-ı Kerim’in 66. sûresi.
Tahsin
Güzel bulma, beğenme
Tahsir
Hasret bırakma, bırakılma. Hasret etme, edilme
Tahur
Pek temiz, temizleyici
Tahzir
Yeşil renk verme
Taib
Tevbe eden. Günahlarından dolayı pişmanlık duyup Allah’tan af dileyen, müslüman.Türk dil kuralına göre “b/p” olarak kullanılır
Taif
Tavaf eden. Dönen, dolaşan
Tail
Fayda, yarar
Tair
Uçan, uçucu
Takdir
Allah’ın isteği, Allah’ın yazdığı. İnsan için tesbit edilen hayat çizgisi
Taki
Günahtan haramdan kaçınan, dinine bağlı.
Takiyuddin
Dinde muttaki, Allah’tan hakkıyla korkan kişi.
Takrin
Beraber bulundurma, yaklaştırma
Takurt
Tay kurt.
Talac
Ses, seda, çığlık
Talas
Yelin kaldırdığı toz; kasırga, fırtına
Talaş
Yelin kaldırdığı toz. Fırtına, kasırga
Talat
Yüz, çehre, yüz güzelliği
Talay
Dal gibi ince, ay gibi güzel; çok büyük göl, deniz
Talayer
Dal ve ay gibi yiğit; çok yiğit; deniz eri denizci
Talayhan
Dal gibi kağan
Talaykan
Denizci kanı taşıyan
Talaykut
Kutsal deniz
Talayman
Deniz adamı, denizci
Talaz
Dalga, kasırga, fırtına.bkz. Talas
Talha
1) Güzellik,
2) cennetle müjdelenen on sahabiden biri
Talih
Şans, talih, kader
Talik
Güleryüzlü
Talip
Arayan, isteyen, alıcı, müşteri
Talu
İyi, güzel, seçilmiş, seçkin
Talut
Bakara suresinde İsrailoğulları hükümdarlığına Allah tarafından tayin edilen ve az bir askerle Calut’un ordularını yok eden komutan
Taluy
Bkz. Talu
Tamay
Dolunay, ay’ın dolgun durumu
Tamer
Bütünüyle yiğit, tam yiğit
Tamerk
Tam güçlü, özerk
Tamerkin
Güçlü, kuvvetli kimse
Tamkut
Çok mutlu, talihli kimse
Tan
Güneş’in doğmasından önceki zaman, şafak
Tanaçan
Sabah alacakaranlık.
Tanak
Garip, tuhaf, şaşırtıcı.
Tanalp
Şafak gibi aydınlık ve yiğit; şafak yiğidi
Tanaltan
Al renkli şafak
Tanaltay
Tan altay
Tanay
Şafak kızıllığının ay’ı, şafak vaktinin ay’ı
Tanaydın
Şafak aydınlığı
Tanbay
Tan bay
Tanbek
Aydın bey
Tanberk
Şafak çizgisi, parlayan şimşek
Tanbey
Şafak beyi, şafak vaktinin beyi
Tanbolat
Tan renginde çelik.
Tancan
Şafak vakti doğan can
Tandan
Tan vaktinde doğan
Tandoğan
Şafak vakti doğmuş olan
Tandoğdu
Şafak vakti doğmuş olan
Tandoruk
Doruktan yükselen şafak
Taner
Şafak gibi aydınlık ve yiğit; şafak yiğidi
Tanercan
Şafak gibi güzel ve can yiğit
Tanerk
Şafak gücü; güçlü şafak
Tanfer
Tan vaktinin yan aydınlığı.
Tangör
Şafağın doğuşunu gör
Tangüç
Şafak gücü
Tangün
Şafak vaktinin güneş’i
Tangüner
Tan güneş’inin yiğidi
Tanhan
Şafak kağan
Tanıl
Herkesçe bilin, ünlen, tanın
Tanın
Herkesçe adın duyulsun, ünlen
Tanır
Anımsar, bilir. Bilip ayıran, seçen
Tanırcan
Cana yakın. Çabuk tanışıp yaklaşan
Tanırer
Cana yakın. Çabuk tanışıp yaklaşan
Tanju
Yücelik, ululuk, çinlilerin türk hakanlarına verdiği unvan, kağan, hakan, hükümdar
Tankan
Şafak gibi aydınlık, temiz soydan gelen
Tankoç
Tan koç
Tankut
Uğurlu şafak vakti; şafak uğuru; kutlu şafak
Tankutlu
Uğurlu şafak, kutlu şafak
Tanören
Şafakta çalışan.
Tanpınar
Tan pınar.
Tansan
Tan gibi aydınlık, temiz adı olan
Tansel
Şafak seli, ışık seli
Tanser
Güne başlama.
Tansev
Şafağı seven kimse
Tansever
Şafağı seven kmse
Tansoy
Şafak gibi güzel soydan kimse
Tansu
Şaşkınlık verecek denli güzel şe, olağanüstü şey, insanları hayran eden ve doğaüstü sayılan olay, mucize
Tantürk
Şafak gibi türk
Tanuğur
Şafak vaktinin uğuru
Tanver
Şafak gibi ışık saç, aydınlat.
Tanyel
Şafak vaktinin yeli
Tanyer
Şafağın doğduğu yer
Tanyeri
Güneş doğmak üzereyken, ufukta hafifçe aydınlanan yer
Tanyol
Şafak yolu, aydınlık yol.
Tanyolaç
Aydınlığa götüren, yol açan
Tanyücel
Şafak vakti yüce ol
Tanyüz
Yüzü şafak gibi güzel, güzel yüzlü
Tanzer
Altın renginde tanyeri
Taran
Tarla, geniş toprak, geniş yer
Tardu
Armağan, hediye
Tarhan
Oğuzlarda demirci ustası, tüccarlar, han ve komutan ünvanı
Tarhun
Hekimlikte kullanılan ıtırlı bir bitki.
Tarık
Sabah yıldızı, zühre, venüs
Tarkan
Eskiden bey, vezir gibi kullanılmış bir san; saygıdeğer kimse; dağılmış bir durumda olan, karmakarışık, dağınık
Taşan
Coşkulu, taşkın
Taşcan
Taş gibi sağlam kimse
Taşdemir
Taş ve demir gibi güçlü, sağlıklı
Taşel
Sağlam güçlü el.
Taşer
Sağlam güçlü kimse.
Taşgan
Pınar, kaynak
Taşkan
Sağlam, güçlü soydan gelen
Taşkın
Coşmuş, taşmış halde bulunan, akarsuların yatağına sığmayacak biçimde taşması
Taşkınay
Taşmış halde bulunan. Coşkun. Aşırı
Taşkıner
Kabına sığmayan yiğit, coşkun yiğit
Taştan
Taş gibi, taştan yapılmış gibi sağlam, taştan yapılmış
Taştekin
Taştan yapılmış ve biricik olan; taş gibi sağlam şehzade
Tatar
Bir Türk kavmi
Tatu
Barış, sulh
Tavgaç
Çekicilik, cazibe.
Tavil
Uzun. Çok süren
Tayanç
Arka, dayanılacak şey; kayıran, koruyan
Taybars
Yavru pars
Taybe
Medine-i Münevvere
Taycan
Genç ve güçlü kimse, tay canlı
Tayf
Bileşik bir ışık demetinin bir pirizmadan geçtikten sonra ayrıldığı basit renklerden oluşmuş görüntü
Tayfun
Genellikle okyanuslarda görülen şiddetli fırtına
Tayfur
Küçük bir kuş türü
Taygan
Eşi benzeri olmayan, eşsiz, biricik
Taygar
Uçan uçucu. Gaza dönüşen
Taygun
Çocuk genç
Tayguner
Genç yiğit
Tayı
Bir işi kendi isteğiyle yapan
Taykara
Esmer, ka-rayağız çocuk
Taykoç
Tay koç
Taykut
Genç ve kutlu, uğurlu
Taylak
Yeni doğmuş at yavrusu. Biniye gelmiş iki yaşında at yavrusu. Deve yavrusu.
Taylan
İnce, kibar, boylu poslu
Tayman
Genç
Taymaz
Düşmeyen, kaymayan, dengeli kimse
Taytimur
Genç demir
Tayuk
İnce, kibar genç
Tayyar
Uçucu, uçan
Tayyip
İyi, hoş, güzel, helal çok temiz
Tazim
Ululama, büyük sayma. Saygı gösterme, ikram etme
Tebar
Soy
Teber
Küçük balta. Dervişlerin kullandıkları uzun saplı küçük balta. Meşin kesmek için kullanılan araç
Teberhun
Kızıl söğüt, tarhun
Tecen
Mağrur, gururlu
Tecik
Tutumlu, idareli tasarruflu.
Tecimen
Ticaret adamı, tüccar
Tecimer
Tüccar
Tecmil
Süs, tezyin
Tedü
Bilge, zeki, anlayışlı kimse.
Tefhim
Anlatma, bildirme
Tehemten
İri yan, boylu boslu yiğit. Eski İran kahramanı Zaloğlu Rüstem’in lakabı
Tekalp
Biricik yiğit, tek yiğit
Tekant
Biricik yemin, tek yemin
Tekay
Biricik ay,
Tekcan
Değerli, eşsiz
Tekdoğan
Eşsiz, benzersiz doğmuş olan.
Tekecan
Mert, sözünde duran. Özü sağlam kimse
Tekin
Bir tane, biricik, bir benzeri daha olmayan; beyoğlu, yiğit şehzade
Tekinalp
Biricik yiğit; yiğit, şehzade
Tekinay
Biricik ve hayırlı ay
Tekindağ
Uğurlu dağ
Tekinel
Hayırlı el.
Tekiner
Biricik yiğit
Tekinsoy
Biricik soydan, biricik soy
Tekiz
Bir tek iz; ikiden azız, biriz
Tekmil
Kemale erdirme. Bitirme, bitirilme, tamamlanma, tamamlama. Tam, eksiksizce, bütün, hep
Tekrim
Ululama, saygı gösterme
Teksen
Sen teksin, eşsizsin anlamında
Teksoy
Biricik soy
Temcit
Sabah ezanından sonra okunan, Allah’ın ululuğunu anlatan dua
Temdih
Çok övme
Temel
Birşeyin gelişimi için gerekli ilk öğeler, ana, esas, yapının taşıyıcıları
Temim
Nazar boncuğu, nazarlık.
Temircan
Demir gibi sağlam kimse.
Temirhan
Demir gibi sağlam güçlü hükümdar. Timur han
Temirkut
Demir gibi güçlü ve uğurlu
Temizalp
İyi ahlaklı kimse
Temizcan
İçi temiz olan kimse
Temizel
Dürüst kimse
Temizer
Dürüst kimse
Temizhan
İyi vasıflı lider
Temizkal
Her zaman doğru ve dürüst kal
Temizkan
Temiz soydan gelen.
Temizöz
Özü temiz, dürüst olan
Temizsan
Doğruluğu ve dürüstlüğüyle tanınan kimse
Temizsoy
Temiz ve dürüst soydan gelen
Temren
Ok, kargı gibi delici silahların ucundaki sivri demir.
Temür
Demir.
Tendubay
Yiğit, cesur erkek.
Tengiz
Deniz.
Tengizalp
Denizci yiğit.
Tenşit
Şenlendirme, keyiflendirme.
Tenvir
Aydınlatma, ışıklandırma.
Tenzil
İndirme, aşağı düşürme. Azar azar indirme (Kur’an’ın).
Teoman
Hun imparatoru mete’nin, yani oğuz han’ın babası
Tercan
Genç, delikanlı, kırmızı buğday
Terim
Bilim ve sanat kavramlarından birini anlatan sözcük.
Terlan
San renkli, büyük pençeli, kartala benzeyen bir kuş.
Tesmi
İşittirme, işittirilme, duyurma.
Tesmin
Sekizleme, sekize çıkarma.
Tesrir
Sevindirme, sevindirilme.
Teşci
Yüreklendirme
Teşerru
Şeriata göre davranma.
Teşne
Susamış. Çok istekli.
Tetiker
Uyanık, çevik, becerikli kimse.
Tevfik
Uygun düşme, uyma, başarma, allah’ın yardımına ulaşma
Tevfik
Uydurma, uygun düşürme
Tevil
Durum, biçim. Süs.
Teymin
“Uğurlu olsun” demek.
Teymullah
Allah’a hizmet eden, itaat eden
Tezal
Çabuk ol
Tezalp
Çabuk, hızlı yiğit
Tezalp
Aceleci yiğit, tez canlı yiğit
Tezay
Çabuk ol.
Tezcan
Acele eden, tezcanlı
Tezcan
Telaşlı, heyecanlı, beklemeye dayanamayan, sabırsız.
Tezel
Eli çabuk kimse
Tezer
Eli çabuk yiğit, aceleci yiğit
Tezeren
Çabuk yetişen
Tezkan
Kanı kaynayan, heyecanlı
Tınaz
Ot ya da saman yığını; ekin yığını, yığı
Tibet
Çin’in batısında bağımsız bir bölge
Timuçin
Büyük moğol imaparatorluğu’nun kurucusu cengiz’in asıl adı
Timur
Demir, türk-moğol imparatoru
Timurcan
Demir can
Timurhan
Demir han, sert kağan
Timurkan
Demir kan
Tokay
Dolunay; dere kıyılarındaki sık çalılık
Tokcan
Doymuş kimse
Toker
Gözü gönlü tok yiğit
Toktamış
Yerleşik kimse; altınordu beylerinden
Toktaş
Tok gözlü ve taş gibi
Toktimur
Tok gözlü ve demir gibi; sağlam demir
Tokyay
Tok gözlü ve yay gibi çevik
Tolga
Savaşta askerlerin başlarına giydikleri demirden yapılmış koruyucu başlık
Tolun
Dolgun, dolun, bedir
Tolunay
Dolunay, ay’ın on dördündeki durumu
Tolunbay
Dolgun ve zengin
Toman
Yavuz’a yenilerek mısır’ı türkler’e teslim eden kölemen hükümdarı
Tonguç
İlk çocuk; çocuk
Toprak
Toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla çürümüş organik cisimlerden oluşan ve üzerindeki bütün canlılara yaşama ortamı sağlayan madde; kara; ülke, yurt; topraktan yapılmış
Toralp
Eğitilmemiş, toy yiğit
Toraman
Sonradan ortaya çıkan, sonradan türeyen; tombul, iri yapılı
Toros
Anadolu’nun güneyinde, akdeniz boyunca uzanan ünlü sıradağ
Torun
Bir kimseye göre çocuğun çocuğu
Toycan
Deneysiz genç, toy kimse, genç insan
Toygar
Çayırkuşu, tarlakuşu, torgay, turgay
Tufan
Nuh peygamber zamanında yağıp, dünyayı sular altında bırakan güçlü yağmur
Tugay
İki alaydan oluşan askeri birlik
Tuğalp
Tuğlu yiğit, sorguçlu yiğit
Tuğer
Tuğlu yiğit
Tuğlan
Sorguç sahibi ol
Tuğra
Osmanlı imparatorlarının imza yerine kullandıkları mühür
Tuğrul
Yırtıcı bir kuş. Selçuklu Devleti´nin kurucusu
Tuğtekin
Tuğlu şehzade
Tulga
eski zamanlarda üstlerine gymek için kulanılan zincir şeklindeki zırh.
Tuna
Karaormanlardan doğup karadeniz’e dökülen, abrupa’nın volga’dan sonra en uzun ırmağı
Tunacan
Sevgili tuna, can tuna
Tunadan
Tuna irmağın’dan; (mecaz olarak) tuna’dan tutulmuş çocuk
Tunaer
Tuna irmağı’nın yiğit kişisi
Tunca
Meriç irmağının bir kolu
Tuncal
Al renkli tunç
Tuncalp
Tunç gibi yiğit, tunç yiğit
Tuncay
Tunçtan yapılmış ay; (mecaz olarak) tunç gibi sağlam, ay gibi güzel
Tuncel
Tunçtan yapılmış el
Tuncer
Tunçtan yiğit, tunç gibi sağlam yiğit
Tunç
Bakır, çinko ve kalayın karışımından oluşan, pirince benzeyen koyu kızıl alaşım
Tunçal
Kızıl tunç, al renkli tunç
Tunçaslan
Tunçtan yapılmış aslan; (mecaz olarak) tunç gibi sağlam, aslan gibi güçlü
Tunçbay
Tunç gibi sağlam ve zengin kimse
Tunçbilek
Tunçtan yapılmış bilek; (mecaz olarak) çok güçlü bilek
Tunçok
Tunçtan yapılmış ok
Tunçsoy
Sağlam soy, güçlü soy, tunç gibi soy
Tunçtürk
Tunç gibi türk
Tunga
Alper tunga adlı söylence yiğidinin adından biri; yiğit, güçlü; kaplan türünden yırtıcı bir hayvan
Turaç
Keklik türünden, eti yenen bir av kuşu
Turan
Türklerin orta asya’daki en eski yurtlarına eski iranlıların verdiği ad
Turgay
Tarlalarda yuva yapan, boz renkli, küçük, ötücü bir kuş, bir tür serçe çayırkuşu, tarlakuşu, toyga da denir
Turgut
Oturulacak yer, konut; ünlü türk denizcisi turgut reis’in adı
Turgutalp
Osmanlı imparatorluğu’nun kuruluş yıllarında inegöl kalesini alan yiğit kişi
Turhan
Onurlu, soylu kişi; eski türklerde kağanın huzuruna izin almadan girebilen, vergi vermeyen ayrıcalıklı kişi; koruyucu kişi, muhafız
Tutku
Bir şeye karşı duyulan aşırı istek eğilim
Tuyan
Duyumsayan, duyan; semiz, şişman; zengin
Tuygan
Duyumsayan, duygulu, duyan
Tuygun
Duyumsayan, duyan, duygulu; genç, güçlü
Tümay
Ay’ın on dördündeki durumu, dolunay
Tümcan
Herşeyiyle can, bütünüyle can
Tümer
Her şeyiyle yiğit, tüm yiğit
Tümhan
Tam bir kağan gibi olan kimse
Tümkan
Soylu kan, tam kan
Tümtürk
Her şeyiyle türk, tam türk
Tünay
Gece doğan ay, gece ay’ı
Türe
Görenek ve gelenek, töre; hak ve hukuka uygunluk duygusu
Türkaslan
Aslan türk
Türkay
Ay gibi parlak türk
Türkcan
Can türk, sevgili türk
Türkdoğan
Türk doğmuş olan
Türkdoğdu
Türk olarak doğmuş olan
Türkekul
Türk’ün hizmetinde olan
Türker
Yiğit türk. Uçkan delişmen, havai
Türkeş
Uçar sezgi, anlayış, dikkat
Türkmen
Oğuz türklerinin bir kolu ve bu koldan olan kimse
Türknoyan
Türk başkomutanı
Türköz
Özü türk olan
Türksan
Sanı türk olan, türk sanlı
Tüzün
Düzenlilik, düzgünlük; doğruluk
Tüzünalp
Düzgün yiğit, doğru yiğit
Tüzüner
Düzgün yiğit, doğru yiğit

U Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Ubab
Pek taşkın, coşkun
Ubeydullah
Allahın kulu
Ucaer
Yüce, yiğit, erişilmez yiğit
Ucatekin
Erişimez ve tek olan, yüce ve tek; yüce şehzade
Uçan
Kanatlarını açarak yükselen, havada yol alan
Uçanay
Gökte uçan ay gibi olan kimse
Uçanok
Uçarak giden ok
Uçantekin
Kanatlı şehzade
Uçantürk
Havada yükselen türk, havada yol alan türk
Uçar
Uçan, uçucu
Uçarer
Kanatlarını açarak havada yol alan yiğit, uçar gibi giden yiğit
Uçbay
Sınır beyi.
Uçhan
Uç ilde hüküm süren han
Uçkan
Uçucu, uçan; kuş uçmayı çok seven
Uçkun
Uçmaya düşkün, uçmayı çok seven; anasınca uçmaya alıştırılan yavru kuş
Uçman
Uçan insan, pilot
Ufki
Ufka ait, ufukla ilgili
Ufuk
Gökle yerin birleşir gibi göründügü yer, anlayış, kavrayış
Ufuktan
Sabah aydınlığının ufukla birleştiği nokta
Uğan
Yüce, yüksek, güçlü
Uğraş
Güçlük ve kötülükle uğraşma, mücadele
Uğur
İnsana iyilik getirdiğine inanılan doğaüstü güç ya da bir iyiliğin muştucusu sayılan herhangi bir belirti; iyilik kaynağı olan şey
Uğural
Uğur sahibi ol
Uğuralp
Uğurlu yiğit
Uğurata
Uğurlu baba, uğur getiren ata
Uğuray
Uğurlu, kutlu ay
Uğurcan
Uğur getiren, uğurlu kimse
Uğurel
Uğurlu el, uğurlu kimse
Uğurhan
Hayırlı lider
Uğurlu
Uğurlu olan, iyilik getirdiğine inanılan, kutsal kutlu
Uğurol
Kut getir, uğurlu ol
Uğursal
Uğurla ilgili, uğurlu
Uğursan
Uğuruyla tanınmış olan
Uğursay
Uğur say
Uğursel
Uğur sel
Uğursoy
Uğurlu soydan gelen
Uğurtan
Uğur getiren şafak vakti
Uğurtay
Uğur getiren, uğurlu genç
Uğuş
Anlayış, zeka, bekleyiş
Uğuz
Kutsal, mübarek. Saf, temiz
Uhra
Başka, diğer
Ukab
Karakuş, kartal, tavşancıl kuşu. Hz. Muhammed’in (s.a.s) (bayrak) sancaklarından birinin adı.
Ukbe
Ashabın meşhurlarından: Ukbe b. Nafı.
Ukde
Düğüm. Zor, karışık, iş.
Uknum
Asıl, temel
Ukul
Akıl, us.
Ukuş
Anlayış, zeka, bekleyiş
Ulaç
Bağlaya, bağlayıcı, bağlaç; (mecaz olarak) yaşama bağlayan çocuk
Ulağ
Ulak
Ulaş
(‘varmak, ardından koşup yetişmek’ anlamına gelen ‘ulaşmak’tan buyruk) yetiş, eriş
Ulu
Çok büyük erdemleri olan, yüce; erişilmez derecede yüksek ve büyük;
Ulualp
Yüce yiğit, ulu yiğit
Uluant
Kutsal ant, büyük yemin
Ulubaş
Yüce, saygın kimse
Ulubay
Yüce ve zengin kimse
Ulubek
Saygınlığı olan bey
Uluberk
Saygın kişilikli yiğit
Ulucan
Erdemli, saygın, yüce kişi
Uluç
Ünlü türk denizcisi uluç (kılıç) ali paşa ve yine ünlü türk denizcisi uluç hasan paşa’nın adlarından
Uluçağ
Hayırlı, uğurlu dönem
Uluçam
Ulu çam
Uluçhan
Sınır hanı
Uluçhan
Altınordu devleti hanlarından biri
Uluçkan
Uluç kan
Uludağ
Çok büyük, yüce dağ
Uludoğan
Doğuştan yüce, uğurlu kimse
Uluer
Yüce yiğit, seçkin yiğit
Uluerkan
Saygın, yüce, soylu kimse
Uluğ
Ok büyük erdemleri olan, seçkin, yüce, büyük, yüksek, ulu
Uluğbey
Yüce bey, büyük bey; timur’un torunu, devlet adamı, ozan ve bilgin kişi
Uluğtekin
Yüce şehzade
Uluhan
Yüce kağan
Ulukaan
Büyük, saygın hükümdar
Ulukan
Soylu yüce kandan gelen
Ulukut
Büyük ve kutsal kimse
Ulum
Ululuk, haşmet, büyük gösteriş
Uluman
Ulu, yüksek, saygın kimse
Ulumeriç
Ulu meriç
Ulun
Ucunda temreni olmayan ok, sivri demirsiz ok
Ulunay
Önü bulutsuz, parlak ay
Uluöz
Yüce kimse, seçkin kimse
Ulus
Aynı sınırlar içinde, aynı bayrak altında yaşayan insan topluluğu
Ulusal
Ulusla ilgili, ulusun malı, ulusa değgin
Ulusan
Adı yüce tanınmış kimse
Ulusoy
Yüce bir soydan gelen kimse, yüce soylu, yüce soy
Ulusu
Yüce, kutlu su
Uluşahin
Seçkin, erişilmez yücelikte ve şahin gibi kişi
Uluşan
Yüce ad, seçkin ad, yüce ün
Ulutan
Yüce tan
Ulutaş
Ulu taş.
Ulutay
Ulu tay
Ulutekin
Seçkin ve biricik, yüce ve tek; yüce şehzade
Ulutürk
Seçkin türk, yüce türk
Ulvi
Yüce, yüksek
Uman
Olması istenilen bir şeyin olmasını dileyen, bekleyen
Umar
Bir konu için çözüm yolu, çare; olması istenilen bir şeyi olsun diye bekler, umut eder
Umay
Üzerinden geçtiği kişilere mutluluk getirdiğine inanılan kuş, devlet kuşu
Umran
Bayındırlık, uygarlık, refah, mutluluk
Umur
Görgülü, bilgili
Umural
Görgü, bilgi, deneyim kazan
Umuralp
Görgülü, bilgili, yiğit.
Umurbay
Görgülü, bilgili, saygın kişi
Umurbey
Görgülü, bilgili, kişi
Umut
Ümit, güven duygusu
Unan
Sadakat, bağlılık
Unat
Doğru yolu tutan. Akıllı. Ergin
Ungan
Onmuş kişi, mutlu
Unsur
Öğe, ilke, eleman
Ural
Asya’da bir sıradağ; bu sıradağlardan çıkıp hazer denizi’ne dökülen bir ırmak
Uralp
Şehirli yiğit
Uraltan
Ural irmağı’nın ya da ural dağları’nın şafağı
Uraltay
Ur altay
Uram
Büyük, geniş yol.
Uran
Yetenekli, usta, becerikli
Urandu
Seçkin, seçilmiş
Urangu
Savaşçı, savaşkan
Uraz
Şans, talih
Uraza
Hediye, armağan. Konuğa çıkarılan yiyecek
Urgun
Vurulan, vurulmuş. Vurgun, aşık
Urhan
Yüksek rütbeli han
Urkan
Kale hendeği. Şehir, kent. Yüksek ve korunaklı yer
Urluk
Aile, soy sop. Tohum
Uruç
İslamlığa göre, yiyip içmede belli bir süre kısıntı yapma yoluyla tanrı’ya gösterilen kulluk, oruç
Uruk
Tane, tohum
Urungu
Savaşçı, kürşad’ın oğluna verdiği isim
Uruz
Hedef, amaç, gaye
Urve
Aslan, kışın yeşil kalan ağaç
Urza
Hedef, amaç
Usal
Gamsız, kedersiz, keyfine düşkün
Usalan
Akıl alan, akıllı
Usalp
Akıllı yiğit
Usbay
Akıllı, saygın kişi
Usberk
Şimşek gibi parlak akıllı kimse
Usbey
Akıllı kişi
User
Akıllı kişi
Ushan
Akıllı hükümdar
Uskan
Akıllı soydan gelen
Uslu
Akıllı, zeki, uysal, sakin kimse
Usluer
Yaramaz olmayan yiğit
Usman
Usu olan kişi; akıllı kişi
Ussal
Akla uygun olan, akla yatan
Usum
Akıllı.
Usun
Hüzün
Utarid
Merkür. Türk dil kuralına göre “d/t” olarak kullanılır
Utbe
Bir sahabi adı
Utkan
Zafer kazanmış, muzaffer, şerefli, onurlu soydan
Utku
Birçok emek ve çekinceli uğraşmalar sonucu erişilen mutlu sonuç, yengi, zafer
Utman
Şerefli, edepli, terbiyeli kimse
Uyar
İsteğe göre davranır uysal
Uyaralp
İsteğe göre davranan yiğit, uysal yiğit
Uyarel
Uyar el
Uygan
Uyumlu, uyan
Uygar
Candan, cana yakın
Uygu
İki şey arasında uygunluk ilgisi
Uygun
Yakışır, yaraşır, elverişli, yararlı.
Uygunel
Uygun el
Uyguner
Yakışır, yaraşır, yiğit; yararlı yiğit, işe yarar kimse
Uygur
Vii. Yüzyılda orta asya’da büyük bir devlet ve uygarlık kurmuş olan türk ulusu ve bu ulustan olan kimse
Uyguralp
Uygur yiğidi
Uysal
Yumuşak başlı, söz dinler, söz anlar, uyar
Uyun
Gözler. Pınarlar, kaynaklar
Uzalp
Becerikli yiğit
Uzay
Bütün varlıkların içinde bulunduğu boşluk. Ülker boğa burcunda yedi yıldızdan biri
Uzbay
İyi, becerikli, temiz, akıllı ve saygın kişi.
Uzcan
Becerikli kimse
Uzel
Usta el, becerikli el, işe yatkın el
Uzer
Becerikli yiğit
Uzgör
Geleceği gçr, uzağı gör
Uzgören
Uzağı gören, geleceği gören
Uzhan
Becerikli kağan; bkz. Oğuzhan
Uzkan
Erdemli soydan gelen
Uzlet
Bir kenara çekilip toplum yaşayışından ayrı kalma
Uzma
Büyük, en büyük
Uzman
Belli bir işte, belli bir konuda beceri, görüş ve bilgisi olan kimse
Uzmen
Usta kişi, becerikli kişi
Uzsan
Becerisi ve diğer iyi nitelikleriyle tanınan
Uzsoy
İyi nitelikli soydan gelen
Uztan
Uz tan
Uztaş
Uz taş
Uztav
Uz tav.
Uztay
Uz tay
Uztekin
Becerikli ve tek; becerikli şehzade
Uztürk
Becerikli türk

Ü Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Übab
Şiddetli, taşkın sel suyu
Übey
Sahabedendir. Übey b. Ka’b
Übeyd
Köle, kölecik, kul.Türk dil kuralına göre “d/t” olarak kullanılır
Übeydullah
Allah’ın kulu.
Übhet
Büyüklük, ululuk
Üçel
Yüce, yüksek
Üçer
Üç yiğit
Üçok
Oğuz destanı’na göre sol kolda bulunan 12 oğuz boyuna verilen genel ad
Üge
Ünlü, şöhretli
Üke
Onur, şeref
Ülcan
Ele avuca sığmaz, çok canlı
Ülez
Batmakta olan güneş
Ülgen
Yüce, ulu, iyilik tanrısı
Ülgenalp
Yüce yiğit, sağlam yiğit
Ülgener
Yüce, yiğit, sağlam yiğit
Ülger
Boğa burcunda yedi yıldızdan oluşan takım yıldız, ülker
Ülgü
Yakışıklı kimse
Ülke
Bir devletin egemenliği altındaki toprak ya da toprakların tümü, yurt
Ülkem
‘benim olan yurt, yurdum, benim olan ülke’,
Ülken
Senin yurdun, senin vatanın
Ülkenur
Yurdunu aydınlatan ışık
Ülker
Boğa burcunda yedi yıldızdan biri
Ülkü
Kişiyi umut içinde yaşatan, ulaşılmaya çalışılan yüce dilek, amaç, erek
Ülküm
Amacım, ulaşmak istediğim şey
Ülkümen
Amaç sahibi kişi, ülkü kişisi, ülkücü
Ülküsel
Ülkü ile ilgili, ülkü niteliğinde
Ülmen
Denizci, deniz adamı
Ümare
Beyler, emirler
Ümit
Umut
Ümmet
Bir peygambere inananların hepsi. İslam dinine bağlı olanların hepsine verilen ad.
Ümran
Uygarlık, ilerleme, refah
Ünal
Ad sahibi ol, ünlen, tanın
Ünalan
Ad sahibi olan, ünlenmiş kişi, ünü olan kimse, iyi ad sahibi
Ünaldı
Ün aldı.
Ünalmş
Ün ve şan kazanmış
Ünalp
Ünlü yiğit
Ünan
İnleme, nalan
Ünay
Ünlü ve ay gibi kimse, ünü olan ay
Ündoğan
Ünlü doğmuş kimse
Ünek
Kahraman, yiğit
Üner
Ünlü yiğit
Üngörmüş
Ün görmüş
Üngün
Ün gün.
Üngür
Mağara
Ünkan
Tanınmış soydan gelen
Ünkaya
Ünlenen kaya, ünlü kaya; tanınmış ve kaya gibi kimse
Ünlem
Ses, seda, çağrı
Ünlen
Herkesçe tanın, ünün her yana yayılsın, ün sahibi ol
Ünler
Yüksek sesle bağırır
Ünlü
Herkesçe tanınan, ün salmış olan, tanınmış
Ünlüer
Tanınmış, ünlü kimse
Ünlüol
Adın duyulsun, ün kazan
Ünlüsoy
Tanınmış soydan gelen
Ünol
Şan ol, ünlü ol
Ünsaç
Her yana ününü duyur
Ünsal
Her yana adını duyur
Ünsan
Ünlü ve sanlı
Ünsev
Tanın ve sevil
Ünseven
Tanınmayı, ünlenmeyi seven
Ünsever
Ünlü olmayı sever
Ünsevin
Ünlü ol ve sevin
Ünsi
Alışmış, sokulgan
Üntürk
Tanınmış türk; ünlü türk
Ünüvar
Herkesçe tanınır, ünlü
Ünver
Her yana adını duyur, çok tanınmış biri ol, ünlen
Ünverdi
Adını duyuran, tanınan
Ünveren
Ün veren
Ünzil
Gönderilmiş, indirilmiş, inzal olunmuş
Ürün
Doğadan elde edilen yararlı şey
Üründü
Seçilmiş, seçkin
Üründübay
Seçilmiş, seçkin
Üsgen
Yüksek
Üstay
Ay gibi yüce, yüksek
Üstek
Yüksek, yüce.
Üstel
Yüksek, yüce.
Üstem
Altın veya gümüşten yapılmış at eyeri.
Üster
Baş olan yiğit
Üstün
Yenen, galip gelen
Üstünbay
Seçkin, başarılı kimse
Üstündağ
Üstün dağ
Üstüner
Güçlü yiğit, iyi nitelikli yiğit, üstün gelen yiğit
Üveys
İsteyen, arzu eden
Üzer
Üst. Kaymak.
Üzeyir
Kuran’da adı geçen bir kişi. Vahab bağışlayan, ihsan eden

V Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Vabil
İri damlalı yağmur
Vacid
Yaratan, meydana çıkaran
Vacip
Dini (şer’i) bakımdan terkedilmesi doğru ve uygun olmayan, kesinlik bakımından farzdan sonra gelen
Vafe
Nasip, kısmet
Vafi
Yeter, tam. Sözünde duran, sözünün eri
Vafid
Elçi, temsilci, rasul
Vafir
Çok, bol
Vaha
Çöllerin su bulunan kesimlerinde oluşan bitkili alan
Vahap
Bağışlayan, ihsan eden
Vahat
Çöl ortasında suyu ve yeşilliği olan yerler. Vahalar
Vahdet
Teklik, birlik, allah’ın tekliğini kabul etmek
Vahdettin
Dinin tekliği, birliği
Vahdi
Bir ve tek olmayla ilgili
Vahid
Tek ve eşsiz, allahın isimlerinden
Vahiddin
Tek din, dinin tekliği
Vahip
Bağışlayan, bağışlayıcı
Vahit
Tek, yalnız
Vaid
Birini iyiliğe sevk ve kötülükten uzaklaştırmak için korkutma, yıldırma
Vail
Sığınan, kurtulan. Sahabe adlarındandır
Vaiz
Dinsel öğütlerde bulunan kimse
Vakar
Ağırbaşlılık, haysiyetini koruma, temkin sabır, heybet
Vakıf
Bir şeyi elde eden, bir işten haberli olan
Vakia
Vuku bulan, olan, düşen, olagelen, rastlayan
Vakkas
Ağırbaşlı, temkinli
Vakur
Ağırbaşlı, temkinli
Vala
Yüksek, yüce
Valaşan
Şanı yüce, şanlı
Valay
Yükseklik, yücelik
Valek
Kurt anlamında kullanılmaktadır
Vali
Bir vilayeti idare eden en büyük memur
Valih
Şaşakalmış, hayret etmiş, hayran
Vamık
Seven, aşık
Varaka
Tek yaprak, tek kağıt. Yazılı kağıt
Vareste
Kurtulmuş. Serbest, rahat, azade
Vargın
Giden, varan
Varış
Zeka, anlayış, akıl
Varid
Gelen, vasıl olan, erişen
Varlık
Var olan her şey; önemli, yararlı, değerli şey; var oluş; para mal, mülk ve genel olarak zenginlik varol her zaman yaşa
Varol
Sağlıklı, uzun yasa
Vasfi
Nitelikle ilgili
Vasıf
Vasfeden, vasıflandıran. Bir kimse veya şeyi başkalarından ayıran kendine has hal, nitelik hususiyet
Vasık
Güvenilen, emin, mutemed. Abbasi halifelerinden birinin unvanı
Vasıl
Ulaşan, kavuşan, yetişen
Vasi
Vasiyeti yerine getiren, vesayeti yüklenen kimse, henüz reşid olmamış çocuğun işlerine bakmakla mükellef kimse
Vassaf
Niteliklerini bildirerek anlatan ya da öven. Vassaf el-Hazrat. İranlı tarihçi, yazar
Vassal
Vasleden, ulaştıran, birleştiren. Sayfalan yapışan, eski yazılı bir kitabın sayfalarını ayıran sanatkar.
Vatan
Yurt, ülke
Vazah
Beyaz, güzel yüzlü adam
Vecaheddin
Dinin yüceliği, onuru. Türk dil kuralına göre “d/t” olarak kullanılır
Vecdet
Zenginlik, varsallık
Vecdi
Coşkunlukla ilgili
Vechi
Yüzle ilgili, yüze ait
Vecid
Bir şeyin güzelliği karşısında kendini kaybedecek dereceye gelmek, coşkulanmak
Vecih
Yüz, çehre. Tarz, üslup.
Vecihi
Güzellik, hoşluk, uygunlukla ilgili
Veciz
Kısa, derli toplu
Vedat
Sevgi, dostluk
Vedi
Başkasının malını saklamakla görevli kimse
Vediatullah
Allah’ın emaneti, dini. Kadınlar da Allah’ın emaneti olarak nitelenmişlerdir
Vedid
Dost, sevgisi çok olan. Türk dil kuralına göre “d/t” olarak kullanılır
Vedud
Çok muhabbetli, çok şefkatli. Allah’ın isimlerinden. İyi kullarını sevip onlara rahmet ve rızasını irade eden yüce Allah. -(bkz. Abdülvedud). Kur’an’da Hud, ayet: 90; Buruc, ayet: 14’te zikredilmiştir.
Vefa
Sözünde durmak, dostluğunu sürdürmek
Vefai
Vefa ile ilgili
Vefakar
Sevgisi geçici olmayan, vefası olan
Vefi
Vefalı, bağlı, tam, mükemmel
Vefik
Yoldaş, aynı fikirde olan
Vefir
Çok, bol
Vefret
Çokluk, bolluk
Vehbi
Allah vergisi
Vehhab
Çok hibe eden, bağışlayan. Sayısız nimetler veren yüce Allah. Bu isim Esmau’l-Hüsna’dan-dır. Kur’an-ı Kerim’de, Al-i İmran, ayet: 8; Sa’d suresi ayet: 9 ve 35’te geçmektedir. (bkz. Abdülvehhab).
Vehhac
Çok parıltı. Çok alevli
Vekil
Başkasının yerine ve adına hareket eden veya konuşan. Asıl vazifelinin yerine çalışan, bir vazifeyi geçici olarak idare eden.
Vekkad
Parlak, aydınlık, ışıklı.
Vela
Yakınlık, sahiplik. Efendisinin, azat ettiği köle ve cariyesi ile olan münasebeti ve onlar üzerindeki hakkı.
Veladet
Doğuş, dünyaya gelmek, ortaya çıkmak.
Veli
Sahip, ermiş, eren
Velican
Candan, dost, yakın
Velid
Yeni doğmuş çocuk. Erkek çocuk, köle. Sahabe isimlerindendir
Veliyullah
Allah’ın sevgili kulu. Allah’a teslim olmuş, onun hakimiyet ve sultasının dışında hakimiyet ve sulta tanımayan. Yalnızca Allah’ı, rasulünü ve mü’minleri dost edinen
Veliyüddin
Dinin sahibi. Dinin dostu
Velu
Bir şeye fazla düşkün olan
Vemiz
Bulut arasından görünen ışık.
Verdi
Güle ait, gül ile ilgili
Vergin
Verici, özverili kimse
Verim
Ortaya çıkan, beklenilen, istenilen sonuç
Verka
Yabani güvercin, üveyik
Verrak
Kağıtçı. Ünlü Arap kelam bilgini: Ebu İsa Muhammed b. Harun el-Verrak
Verşan
Çevreye şan ver, ünlen, ünlü ol.
Vesamet
Güzellik, güzel olma
Vesik
Çok sağlam, güçlü
Vesim
Güzel yüzlü
Veyis
Yoksulluk, muhtaçlık
Veysel
Kurt
Veysi
Yoksul, muhtaç
Vezir
Osmanlı devletinde, askeri ve idari en yüksek derece olan vezirlik rütbesinde olan kimse
Vidad
Sevme, sevgi. Dostluk
Visam
Damgalı, nişanlı
Volkan
Yanardağ
Vural
Vurarak al, vurup al
Vuralhan
Vural han
Vurgun
Vurulmuş çok sevmiş kimse, tutkun
Vuska
Çok sağlam, pek kuvvetli. Urvetul-Vuska (Pek sağlam kulp) müslümanlık
Vusta
Orta, ortada bulunan, arada olan, iç

Y Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Yadigar
Bir kimseyi ya da bir olayı anımsatan kimse. Bırakılan anı.
Yafes
Nuh Peygamber’in üçüncü oğlu, Türklerin atası
Yağan
Yağmur, kar, yağış
Yağın
Yağmur, yiğit
Yağınalp
Yağmur
Yağız
Koyu buğday rengi, esmer
Yağızalp
Esmer, yiğit, karayağız yiğit
Yağızbay
Esmer kimse
Yağızer
Esmer, yiğit, karayağız yiğit
Yağızhan
Esmer hükümdar
Yağızkan
Asil, soylu kan
Yağızkurt
Esmer, güçlü, kuvvetli kimse
Yağıztekin
Esmer ve biricik; yağız şehzade
Yağmur
Havadaki su buharının yükseklerde soğuyarak yoğunlaşması sonucu yere düşen su damlacıkları; oğuz beylerinden biri
Yağmurca
Bir tür geyik. Dağ keçisi
Yahşi
İyi, güzel, çok güzel
Yahşibay
İyi tanınan, saygın kimse
Yahşihan
Genç, güzel hükümdar
Yahya
Zekeriya’nın oğlu olan peygamber, allah lütufkardır anlamında
Yaktın
Kabak. Kavun, karvpuz, hıyar gibi toprakta uzanıp, yetişen bitki
Yakup
Hz. Yusuf’un babası, erkek keklik, ibranice’de takip eden, izleyen anlamında
Yakut
Parlak, kırmızı değerli taş, sibirya’nın kuzeyinde yaşayan bir türk kavmi
Yakzan
Uyanık, gözü açık
Yalap
Parıltı
Yalavac
Peygamber, elçi
Yalaz
Alev, bayrak
Yalaza
Alev
Yalazabey
Ateş gibi
Yalazalp
Alev gibi parlak yiğit
Yalazan
Berk, şimşek
Yalazay
Yalımlı ay, parıldayan ay, alevli ay
Yalçın
Sarp, düz, kaygan, parlak
Yalçıner
Sarp yiğit, dik yiğit
Yalçınkaya
Çıkılması güç kaya, dik kaya, büyük, dik ve kaygan kaya
Yalçuk
Parlayan, ay; evren; elçi
Yaldırak
Ak, parlak, ışıltılı
Yale
Sığır boynuzu
Yalgın
Ilgım, serap; aşı kalemi almaya ve aşılamaya elverişli ağaç, çiçek
Yalım
Ateşin dili, alaz, yalaz, yalaza, alev
Yalın
Çıplak; içine başka şey katılmamış, sade; gösterişsiz, süssüz
Yalınalp
Katışıksız yiğit, sade yiğit
Yalınay
Ayın en güzel, sade görünümü
Yalınç
İçine başka bir şey karıştırılmamış, tek bir şeyden oluşan
Yalkı
Yalın, tek
Yalkın
Yalnız, tek, tek başına; ince, zayıf
Yalman
Düz, çıplak ve yassı taş; mızrak ucu; dik, sarp, yalçın
Yaltır
Parlak, parlayan
Yaltırak
Işık, parıltı
Yaltıray
Parlak ve parıldayan; parlak ışık saçan ay
Yalvaç
Tanrı’nın habercisi, tanrı elçisi
Yamaç
Dağın eğik yüzeyi, eğik yanı, bayır; karşı
Yaman
Kötü, korkulan, cesur, güçlü
Yamaner
İşbilir yiğit, becerikli yiğit
Yamanöz
Becerikli kimse, işbilir kimse, yaman kimse
Yanaç
Yön, taraf
Yanal
Yanda olan, yana düşen
Yanar
Parlayan, parıldayan
Yanıker
Aşık, vurgun kimse
Yankı
Sesin bir yere çarparak dönmesiyle duyulan ikinci ses
Yarıdil
Gönül arkadaşı, sevgili
Yarkaya
Sarp, uçurumlu kaya
Yarkın
Güneş ışığı, güneş aydınlığı; şimşek
Yarlık
Buyruk, ferman. Yasa, kanun
Yaruk
Işık, aydınlık, parlaklık, parıltı
Yasa
Varlığım surdur
Yasan
Tertip, düzen
Yasavul
Koruyucu muhafız
Yaser
Bolluk, varlık
Yasin
Kuran’ın 36. Suresi
Yasir
Sol tarafa giden
Yasun
Tarz, üslup, töre. Doğa, tabiat.
Yaşar
Yaşamını sürdürür, hiç ölmez, yaşayıp gider
Yaşık
Işık, parıltı, parlaklık
Yaşıl
Erkek ördek
Yaşın
Işık, yıldırım, şimşek
Yatman
Boyun eğen, uysal, yumuşak başlı kimse
Yatuk
Kanun, santur vb. sazların genel adı
Yaver
Yardımcı
Yaveş
Ağırbaşlı, yumuşak huylu, sakin
Yavuz
Çok sert, yaman, yürekli, korkusuz
Yavuzalp
Korkusuz yiğit, yaman yiğit
Yavuzay
Ayın en güzel hali
Yavuzcan
Güçlü, cesur kişiliği olan
Yavuzer
Korkusuz yiğit, yaman yiğit
Yavuzhan
Güçlü, cesur hükümdar
Yaygır
Gökkuşağı
Yazel
Yaz El Kelimelerinden Türemiş İsim
Yazgan
Yazar, yazıcı
Yazganalp
Yazar, yazıcı
Yazgı
Kader, alın yazısı.
Yazır
Oğuzların, Bozok kolunun Ayhan soyundan gelen bir Türkmen boyunun adı.
Yediger
Büyük ayı takım yıldızı
Yefa
Yüksek yer
Yegan
Tekler, birler
Yeğin
Zorlu, katı, şiddetli. Baskın, üstün. Yiğit, güçlü, çalışkan. Bereketli, bol. İyiliği seven.
Yeğiner
Zorlu, katı, şiddetli. Baskın, üstün. Yiğit, güçlü, çalışkan. Bereketli, bol. İyiliği seven.
Yeğrek
İyilik sever
Yehud
Yahudi, Hz. Ya’kub’un oğlu Yahuda soyundan gelenler, İsrailoğulları
Yehuda
Hz. Ya’kub’un on iki oğlunun en büyüğü
Yeksan
Her zaman, bir düzeyde
Yekser
Tek başına, bir baştan bir başa aniden
Yekta
Tek, eşsiz
Yelal
Rüzgar, yel, esinti
Yeldan
Hızlı, süratli
Yelen
Arzu, istek
Yeler
Rüzgar gibi yiğit
Yelesen
Yel gibi hızlı, çabuk
Yelit
İhlas suresinde geçmektedir
Yelmen
Aceleci, hızlı davranan, canı tez kimse
Yeltekin
Rüzgar gibi ve tek olan; yel gibi şehzade
Yemliha
İnanışa göre mağra ehli olarak bilinen yedi uyurlardan birisi
Yenal
Yenerek al
Yenay
Yeni ay, hilal-i ayça
Yenbu
Pınar, çeşme, kaynak
Yener
Oyun, yarış, savaş gibi şeylerde karşısındakine üstün gelir
Yengi
Üstün gelme, yenme, utku, zafer
Yenisey
Orta asya’nın en büyük ırmaklarından birinin adı
Yenisu
Yeni akan su
Yerel
Belirli bir yer ile ilgili olan, örf
Yergin
Hüzünlü, tasalı, kaygılı
Yerhum
Erkek kartal
Yersel
Yere ait, yerle ilgili
Yertan
Güneşin ilk ışıklan
Yesar
Varlık, zenginlik
Yesari
Zenginlikle ilgili
Yeten
Yetişen, ulaşan. Olgun, olgunlaşan
Yetener
Olgun erkek
Yeter
(artık çocuk istemeyenler son çocuklarına verirler) yeterli, yetişir
Yetik
Yetişmiş, erişmiş, büyümüş. Bilgili, olgun
Yetiş
Amacına ulaş, isteğine kavuş
Yetişen
Ulaşan, kavuşan
Yetkin
Yetişkin, olgunlaşmış, erişmiş
Yetkiner
Yetişkin yiğit, olgunlaşmış yiğit, olgun yiğit
Yezdanşer
Alahın arslanı, savaşçı kral
Yezid
Emevi halifesi Muaviye’nin 3. oğlu
Yıbar
Misk, amber, güzel koku
Yıldır
Parlak, parlayan, ışıklı ışık
Yıldıralp
Korkutan yiğit, yıldıran yiğit
Yıldıran
Parlayan, ışıldayan, ışık saçan
Yıldıray
Parıldayan ay, ışık saçan ay
Yıldırım
Büyük bir ışıkla gürültü çıkararak hava ile yer arasında olan elektrik boşalması, şimşek; osmanlı imparatoru yıldırım beyazıt’ın adından
Yıldızhan
Yıldızların hakanı
Yılhan
Yıl han
Yılkan
Yıl kan
Yılmaz
Hiçbir şeyden korkup çekinmez
Yiğit
Güçlü ve yürekli; delikanlı, genç, genç adam
Yiğitalp
Yiğitler yiğidi, erler eri
Yiğitcan
Güçlü, korkusuz kahraman
Yiğiter
Güçlü ve yürekli erkek
Yiğithan
Yiğit, cesur hakan
Yiğitkan
Güçlü, cesur soydan gelen
Yoğun
Oylumuna oranla ağırlığı çok olan
Yolaç
Gidilecek bir çığır yarat
Yoldaş
Arkadaş, aynı yolun yolcusu olan
Yordam
Rehber, kılavuz, beceri, anlayış, davranış, kural, yöntem
Yoruç
Komutan, kumandan
Yönal
Belli bir yana doğru dön
Yöner
Yönünü, cepheni al
Yöntem
Bir işte tutulacak yol, ereğe ulaşmak için tutulacak özenli yol
Yörük
Hayvancılıkla geçinen göçebe bir türkmen oymağı ve bu oymaktan olan kimse
Yula
Meşale. Kandil
Yuluğ
Mutlu, mesut
Yumlu
Uğurlu, kutlu
Yunus
Memeli bir hayvan, bir peygamber
Yura
Dağ sırtı
Yurdaer
Yurda er olan kimse, yurdun yiğidi
Yurdahan
Yurda kağan olan kimse
Yurdakul
Yurda hizmet eden, yurda kul olan kimse
Yurdaşen
Yurdu şenlendiren, yurda şenlik olan
Yurday
Yurdun ay’ı yurda ay olan kimse
Yurtcan
Yurda canlılık veren
Yurtseven
Ülkesini, yurdunu sever
Yusuf
Yakup peygamberin oğlu
Yuşa
Tarihlerde, Peygamber olduğu rivayet edilen Yûşa b. Nün
Yüce
Yüksek, büyük, erişimez, ulu
Yücealp
Büyük yiğit, erişilmez yiğit, ulu yiğit
Yücel
Yüksel, yücel duruma gel
Yücelay
Yüksel, yüce bir duruma gel, başarı kazan, ilerle
Yücelen
Yükselen, ulaşılmazlaşan, ululaşan, yüceleşen
Yücesan
Erişilmezleşmiş ad, ulu ad
Yücesoy
Erişilmezleşmiş soy, ulu soy
Yücetekin
Ulu ve biricik; ulu şehzade
Yüksel
Yükseklere ulaş, basarı kazan. Zafer amaca ulaşma, basarı
Yümin
Uğur, mutluluk
Yümni
Her işi sağ eli ile yapan, uğurlu
Yürük
Çabuk ve hızlı yürüyen
Yüzüak
Dürüst, namuslu, doğru, suçsuz kimse

Z Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

Zabit
Askere kumanda eden rütbeli asker
Zade
Evlat, oğul
Zafer
Amaca ulaşma, basarı
Zafir
Zafer kazanan, üstün gelen
Zahid
Zühd sahibi, şüpheli şeyleri bile terkederek günahtan kaçan, Allah korkusuyla dünya nimetlerinden el çeken (kimse) muttaki.
Zahir
Parlak yıldız
Zahit
Dince yasak olan şeylerden sakınan
Zahit
Günahtan kaçınan
Zahrettin
Dinin zerresi, Dinin çekirdeği
Zaim
kefil, şah
Zakir
Zikreden
Zal
İran’da eskiden kalma mitolojik bir savaşçı. Aynı zamanda horoz ibiği anlamında da kullanılıyor
Zarife
Nazik ve hoş konuşan, ince ve hoş tavırlı olan kimse, kibar.İnceliği, latifliği ile hoşa giden.
Zati
Kendiyle ilgili, kendine ait, özel.Özle ilgili
Zayi
kayıp, yitik.
Zebih
Kesilmiş veya kesilecek kurban. Hz. İsmail ile Hz. Muhammed’in babası Hz. Abdullah’ın lakabı
Zekai
Zeka ile ilgili
Zekeriya
Erkek, bir peygamber
Zeki
Çabuk anlayan, kavrayan
Zemherir
Gündönümünden sonraki şiddetli soğuklar, kara kış
Zerak
Mavi, gök renkli
Zerare
Saçıntı, saçılan şey
Zeren
Kavrayışlı, zeki, akıllı, uyanık
Zerin
Altından olan, altın gibi parlak olan, san olan
Zerişte
Altın tel, sırma
Zerka
Gök gözlü. Gök mavisi
Zerver
Altın yaldızlı olan
Zevahir
Parlak yıldızlar
Zeval
Yerinden ayrılıp, gitme. Zail olma, sona erme.
Zevkan
Zevk bakımından, zevkçe
Zevra
Dicle nehri. Bağdat şehri.
Zeycan
Candan, cana yakın
Zeynel
Zeynelabidin’in kısaltılmışı
Zeynelabidin
İbadet edenlerin süsü
Zeynettin
Dinin zineti, süsü
Zeyni
Süsle, bezekle ilgili
Zeynullah
Allah’ın süsü
Zeynur
Nurlu, ışıklı, aydınlık
Zeyrek
Eli uz; akıllı; uyanık; anlayışlı
Zeyyat
Zeytinyağı, zeytinyağı yapan kimse
Zihni
Akılla ilgili
Zikra
Anma, hatırlama. İbret, örnek.
Zikri
Anma ile ilgili
Zinde
Diri, yaşayan, canlı
Zirve
Doruk, tepe noktası
Zişan
Şanlı, şerefli, canlı
Zivekar
Vekarlı. Vakar dolu. Vakar sahibi
Ziver
Süs, bezek
Ziverbey
Süs, bezek
Ziya
Aydınlık, nur
Ziyaettin
Dinin ışığı, aydınlığı
Ziyat
Fazlalık, çokluk
Zobu
Zor, sıkıntılı. Eski vezir konaklarındaki hizmetlilere verilen ad.
Zoral
Zor al
Zorlu
Güçlü; tuttuğunu koparan
Zuhur
Görünme, meydana çıkma, baş gösterme
Zuhuri
Orta oyununda komik rolünü yapan kimse.
Zübeyir
Akıl, yazılı küçük şey
Zühal
Satürn
Zühdi
Her türlü zevke karşı koyarak kendini ibadete veren
Zühtü
Her türlü zevke karşı koyup kendini ibadete veren
Zülal
Saf ve tatlı su. Abakay bir türk boyunun adı.amaca ulaşma, başarı
Zülfi
Kılıcın kabzasına iliştirilen süs
Zülfikar
Hz. Peygamberin Hz. Ali’ye hediye ettiği çatal ağızlı kılıç
Zülfü
Zülfikârla ilgili
Zülkarneyn
İki boynuzlu, kuranda adı geçen nebi veya peygamber
Zümer
Zümreler, gruplar. Kur’an-ı Kerim’in 39. süresi.

Etiketler:

, ,